Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wątek: Skrypt do gry Tetris
 1. #1
  Czeladnik Awatar Exevo
  Dołączył
  06 Dec 2012
  Posty
  39
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 0
  Podziękował(a)
  0
  Podziękowań: 1 w 1 poście

  Skrypt do gry Tetris

  Witam, chciałem Wam przedstawić skrypt do gry Tetris.

  Nazwa skryptu: Tetris
  Autor:Fatty Efx/Exevo
  Wymagania (ekwipunek, potki): Bez wymagań
  Opis*: Należy umieścić ten plik PHP do jakiegoś NPC, bynajmniej ja tak zrobiłem, dzięki temu skryptowi można grać w Tetris w tibii.
  Screeny*: Po otwarciu ots'a wstawię.

  Więc tak, tworzymy plik tetris.lua i wklejamy do niego:
  Kod PHP:
  1. --[[
  2. Tetris system By Exevo (mtb)
  3. Email: <a href="mailto:bastyx@o2.pl">bastyx@o2.pl</a>
  4. Enjoy ""
  5. ]]
  6. local config = {
  7. uppos = {x=983,y=1204,z=7},
  8. dowpos = {x=989,y=1214,z=7},
  9. playerpos = {x=991,y=1211,z=7},
  10. block_start={x=986,y=1205,z=7},
  11. exit={x=991,y=1208,z=7},
  12. delay=10,
  13. item=1739,
  14. effects = {
  15. mark=3,
  16. burn=15,
  17. },
  18. blocks = {
  19. --
  20. {
  21. {
  22. {0,1,0},
  23. {1,1,1},
  24. {0,0,0},
  25. },
  26. {
  27. {0,1,0},
  28. {0,1,1},
  29. {0,1,0},
  30. },
  31. {
  32. {0,0,0},
  33. {1,1,1},
  34. {0,1,0},
  35. },
  36. {
  37. {0,1,0},
  38. {1,1,0},
  39. {0,1,0}
  40. }
  41. },
  42.  
  43. {
  44. {
  45. {1,1,1},
  46. },
  47. {
  48. {1},
  49. {1},
  50. {1},
  51. },
  52. },
  53. --
  54. {
  55. {
  56. {1},
  57. },
  58. },
  59. {
  60. {
  61. {1,1},{1,1},
  62. },
  63. },
  64.  
  65.  
  66. },
  67. data={false},
  68. }
  69.  
  70. local function createItensInArea(item, pos, area) -- Function by Exevo
  71. local centro = {}
  72. local coisa = {}
  73. centro.y = math.floor(#area/2)+1
  74. for y = 1, #area do
  75. for x = 1, #area[y] do
  76. number = area[y][x]
  77. if number > 0 then
  78. centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
  79. local pos = {x = pos.x + x - centro.x, y = pos.y + y - centro.y, z = pos.z}
  80. local items = doCreateItem(item, 1, pos)
  81. table.insert(coisa, 1, items)
  82. return coisa
  83. local function removeItensInArea(item, pos, area) -- Function by Exevo
  84. local centro = {}
  85. centro.y = math.floor(table.getn(area)/2)+1
  86. for y = 1, table.getn(area) do
  87. for x = 1, table.getn(area[y]) do
  88. number = area[y][x]
  89. if number > 0 then
  90. centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
  91. local pos = {x = pos.x + x - centro.x, y = pos.y + y - centro.y, z = pos.z,stackpos = 255}
  92. local coisa = getThingfromPos(pos)
  93. if coisa.itemid == item then
  94. doRemoveItem(coisa.uid,1)
  95. local function checkItensInArea(item, pos, area,coisas) -- Function by Exevo
  96. local centro = {}
  97. if coisas == nil then
  98. coisas = {}
  99. centro.y = math.floor(table.getn(area)/2)+1
  100. for y = 1, table.getn(area) do
  101. for x = 1, table.getn(area[y]) do
  102. number = area[y][x]
  103. if number > 0 then
  104. centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
  105. local pos = {x = pos.x + x - centro.x, y = pos.y + y - centro.y, z = pos.z,stackpos = 1}
  106. local coisa = getThingfromPos(pos)
  107. if coisa.itemid == item then
  108. if not isInArray(coisas, coisa.uid) then
  109. return true
  110. return false
  111. function clean(pos1,pos2,stack) -- Function by Exevo
  112. for x = 0, math.floor(pos2.x-pos1.x) do
  113. for y = 0, math.floor(pos2.y-pos1.y) do
  114. local coisa = getThingfromPos({x = pos1.x+x, y = pos1.y+y, z = pos1.z, stackpos = stack})
  115. if coisa.itemid == config.item then
  116. doRemoveItem(coisa.uid,1)
  117. local function pushdown(pos1,pos2,item) -- push all piece 1 sqm to down
  118. -- Function by mock
  119. local ymax = math.floor(pos2.y-pos1.y)
  120. for y = 1,ymax do
  121. for x = 1, math.floor(pos2.x-pos1.x)-1 do
  122. local coisa = getThingfromPos({x = pos1.x+x, y = pos1.y+(ymax-y), z = pos1.z, stackpos = 1})
  123. if coisa.itemid == item then
  124. local p2 = getThingPos(coisa.uid)
  125. doRemoveItem(coisa.uid,1)
  126. p2.y = p2.y+1
  127. doCreateItem(item, 1, p2)
  128. local function checkline(pos,cid,item) -- Function by Exevo
  129. local sizex = config.dowpos.x-config.uppos.x-1
  130. local t = {}
  131. for x=1,sizex do
  132. local using = {x=pos.x+x,y=pos.y,z=pos.z,stackpos=1}
  133. local igz = getThingfromPos(using)
  134.  
  135. if igz.itemid == item then
  136.  
  137. table.insert(t,1,{using,igz.uid})
  138. if #t == sizex then
  139. setPlayerStorageValue(cid,21451, getPlayerStorageValue(cid, 21451)+1)
  140. for i=1,#t do
  141. local f = t[i]
  142. doRemoveItem(f[2],1)
  143. if config.effects.burn then
  144. doSendMagicEffect(f[1],config.effects.burn)
  145. pushdown(config.uppos,{x=config.dowpos.x,y=pos.y,z =config.dowpos.z},item)
  146. checkline(pos,cid,item)
  147. function doSendMagicEffectInArea(pos,effect,area,cid) -- Function by Exevo
  148. local centro = {}
  149. centro.y = math.floor(table.getn(area)/2)+1
  150. for y = 1, table.getn(area) do
  151. for x = 1, table.getn(area[y]) do
  152. if area[y][x] > 0 then
  153. centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
  154. if type(effect) == 'table' then
  155. doSendMagicEffect({x=pos.x+x-centro.x,y=pos.y+y-centro.y,z= pos.z},(effect[area[y][x]] or 0),cid)
  156. else
  157. doSendMagicEffect({x=pos.x+x-centro.x,y=pos.y+y-centro.y,z= pos.z},effect or 0,cid)
  158. return true
  159.  
  160. local function pedra(pos,cid,area) -- Function by Exevo
  161. config.data = config.data or {}
  162. config.data[6] = config.data[6] or config.delay
  163. config.data[5] = config.data[5] or 1
  164. config.data[5] = config.data[5]+1
  165. if config.data[1] == false then
  166. config.data[1] = #area == 1 and 1 or math.random(1,#area)
  167. local cre_pos = getCreaturePosition(cid)
  168. pos.stackpos = 255
  169. pos.y = pos.y-1
  170. if getThingfromPos(pos).itemid == config.item then
  171. removeItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]])
  172. if config.data[5] >= config.data[6] then
  173. pos.y = pos.y+1
  174. config.data[5] = 1
  175. pos.stackpos = 1
  176. if cre_pos.x == config.playerpos.x+1 then
  177. doTeleportThing(cid, config.playerpos)
  178. pos.x = pos.x+1
  179. local coisa2 = getThingfromPos(pos)
  180. if checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]]) then
  181. pos.x = pos.x-1
  182. doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
  183. elseif cre_pos.x == config.playerpos.x and cre_pos.y == config.playerpos.y+1 then
  184. doTeleportThing(cid, config.playerpos)
  185. pos.y = pos.y+1
  186. if checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]]) then
  187. pos.y = pos.y-1
  188. doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
  189. elseif cre_pos.x == config.playerpos.x and cre_pos.y == config.playerpos.y-1 then
  190. doTeleportThing(cid, config.playerpos)
  191. if #area > 1 then
  192. local rot = #area < config.data[1]+1 and 1 or config.data[1]+1
  193. if checkItensInArea(463,pos, area[rot]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[rot]) then
  194. doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
  195. else
  196. config.data[1] = rot
  197. elseif cre_pos.x == config.playerpos.x-1 then
  198. doTeleportThing(cid, config.playerpos)
  199. pos.x = pos.x-1
  200. local coisa2 = getThingfromPos(pos)
  201. if checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]]) then
  202. pos.x = pos.x+1
  203. doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
  204. if config.data[3] then
  205. config.data[3] = nil
  206. return
  207. pos.stackpos=1
  208. if getThingfromPos(pos).itemid == config.item then
  209. doPlayerSendTextMessage(config.data[2], 24, 'You lose!')
  210. clean(config.uppos,config.dowpos,2)
  211. clean(config.uppos,config.dowpos,1)
  212. creation = nil
  213. doTeleportThing(config.data[2], config.exit)
  214. config.data[2] = nil
  215. config.data[1] = false
  216. config.data[3] = true
  217. return
  218. local uida = createItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]])
  219. if config.effects.mark then
  220. doSendMagicEffectInArea(pos,config.effects.mark, area [config.data[1]] )
  221. local humrox = pos
  222. pos.y = pos.y+1
  223. if not checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) and not checkItensInArea(config.item,humrox, area[config.data[1]],uida) then
  224. addEvent(pedra, 100, pos,cid,area)
  225. else
  226. e = 0
  227. for i=0,((config.dowpos.y)-(config.uppos.y)) do
  228. e = e-1
  229. addEvent(checkline,100*i,{x=config.uppos.x,y= config.dowpos.y +e,z=config.uppos.z},cid,config.item)
  230. creation = nil
  231. config.data[1] = false
  232.  
  233.  
  234. local function control_loop(startpos) -- Function by Exevo
  235. if not config.data[2] then
  236. return
  237. doSendMagicEffect(getCreaturePosition(config.data[2]), 1)
  238. local poi = getPlayerStorageValue(config.data[2], 21451)
  239. if poi == -1 then
  240. setPlayerStorageValue(config.data[2],21451, 0)
  241. poi = 0
  242. doSendAnimatedText(getCreaturePosition(config.data[2]), "points: "..poi, math.random(1,255))
  243. startpos.stackpos = 2
  244. local coisaa = getThingfromPos(startpos)
  245. if not creation then
  246. creation = true
  247. addEvent(pedra, 1000, {x=config.block_start.x,y=config.block_start.y,z= config.block_start.z ,stackpos=1},config.data[2],config.blocks[math.random(1,#config.blocks)])
  248. if coisaa.itemid == config.item then
  249. doPlayerSendTextMessage(config.data[2], 24, 'You lose!')
  250. clean(config.uppos,config.dowpos,2)
  251. clean(config.uppos,config.dowpos,1)
  252. creation = nil
  253. doTeleportThing(config.data[2], config.exit)
  254. config.data[2] = nil
  255. config.data[1] = false
  256. config.data[3] = true
  257. else
  258. addEvent(control_loop, 300, startpos)
  259.  
  260. function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
  261. if not config.data[2] then
  262. doTeleportThing(cid, config.playerpos)
  263. setPlayerStorageValue(cid,21451, 0)
  264. config.data[2] = cid
  265. addEvent(control_loop, 1000,config.block_start)
  266. else
  267. doPlayerSendCancel(cid,'Tetris is in use. Please wait.')
  268. return false


  UWAGA! To nie jest skrypt PHP, tylko LUA. Napisałem w autorze Fatty Efx/Exevo, ponieważ gram pod tymi nickami. Jeśli ktosjest ogarnięty, może również przetłumaczyć na Polski.
  Ostatnio edytowane przez Exevo ; 01-01-13 o 12:01

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. skrypt
  Przez uix w dziale Poszukuję
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 23-08-12, 17:08
 2. Prośba o skrypt
  Przez Empty87 w dziale Poszukuję
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 03-07-12, 23:07
 3. Skrypty & Kody opcja else nie dziala moj 1 skrypt przebudowa na skrypt z t
  Przez szakers w dziale Pomoc
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 03-07-12, 12:07
 4. BBot Skrypt dla 100 ek
  Przez Dundas w dziale Pomoc z Botami
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 10-04-12, 13:04
 5. [8.1][Skrypt]Skrypt na anty pk
  Przez largo10 w dziale Kosz
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 02-11-08, 11:11

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •