Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS
 1. #1
  www.nullshare.pl Awatar Rews
  Dołączył
  19 Aug 2010
  Posty
  947
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 456
  Podziękował(a)
  66
  Podziękowań 40 w 33 postach

  Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Funkcja skryptu: Kasyno depot (north-west) Czyli nasz spot musi znajdować się u góry po lewo.
  Nazwa bota: Xenobot >.<
  Kod:
     BetCashBP = "Golden Backpack"
     MoneyBP = "Zaoan Chess Box"
  Bet =
  {
    Value = 0, -- nie konfigurowalne
    min = 10, -- w cc 5 = 5cc
    max = 50, -- w cc 100 = 1kk
  }
   
  payo = 1 --  1 == 100% , 0.8 == 80%
   
   
   
   
   yellActive = true
  yellMessage = ("Min. [100K] - Max. [500K] -Cast is ON.")
   
  info = 'Min: ' .. Bet.min*10 .. "k. Max: " .. Bet.max*10 .. "k. H or L - example 100 h"
   
   
   
   
   
   
   
   
  print('Froskurek\'s casino bot.\n Thanks for subscribe.\n Enjoy.')
  cashposx = Self.Position().x
  cashposy = Self.Position().y
  cashposz = Self.Position().z
  Players = {}
  Rolls = {}
  cc = 3043
  Balance = 0
  Gambler_Name = ""
   
   money = Self.ItemCount(cc)
   cash = Self.ItemCount(cc)
   Players = {}
  Rolls = {}
   
  AntiSpamTimer = os.clock()
   
   
  function AntiSpam(message, type)
  if os.difftime(os.clock(), AntiSpamTimer) >= 1.3 then
  Self.Speak(message, type)
  AntiSpamTimer = os.clock()
  end
  end
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  function onSpeak(channel, msg)
   if msg == 'balance' then
    channel:SendOrangeMessage('DiceBot', Gambler_Name .. '\'s balance is ' .. Balance)
   end
   if msg == 'info' then
    channel:SendOrangeMessage('DiceBot', "Bet.min = " .. Bet.min)
    channel:SendOrangeMessage('DiceBot', "Bet.max = " .. Bet.max)
    channel:SendOrangeMessage('DiceBot', "Gambler_Name = " .. Gambler_Name)
    channel:SendOrangeMessage('DiceBot', "Balance = " .. Balance)
   end
  end
  function onClose(channel, msg)
   print("Leaving channel")
  end
  channel = Channel.New('DiceBot log', onSpeak, onClose)
   
   
  Module.New('Casino_Turn', function(Mod)
    Casino_Loaded = true
   
    if (Casino_Loaded) then
      Player_Detected = false
   
      for name, creature in Creature.iPlayers(2) do
   
        if (creature:Position().x == Self.Position().x + 2 and creature:Position().y == Self.Position().y and creature:Position().z == Self.Position().z) then
          Player_Detected = true
            if Gambler_Name ~= creature:Name() and not table.contains(Players, Gambler_Name) then
            table.insert(Players, Gambler_Name)
            for i = 1, #Players do
            print(Players[i])
          end
          end
   
          Gambler_Name = creature:Name()
          if (creature:Position().x < Self.Position().x) then
           cashposx = Self.Position().x - 1
           cashposy = Self.Position().y - 1
           cashposz = Self.Position().z
            if (Self.LookDirection() ~= WEST) then
              Self.Turn(WEST)
            end
          elseif (creature:Position().x > Self.Position().x) then
                    cashposx = Self.Position().x + 1
                     cashposy = Self.Position().y - 1
                     cashposz = Self.Position().z
                      if (Self.LookDirection() ~= EAST) then
   
   
              Self.Turn(EAST)
              welcomemsg = ("Hello " .. Gambler_Name .. "\nMIN " .. Bet.min * 10 .. "K. MAX " .. Bet.max *10 .. " k.\n say: info\n NOW 100% PAYOUT!! ")
                       AntiSpam(welcomemsg, SPEAK_SAY)
   
            end
   
   
          else
            if (creature:Position().y < Self.Position().y) then
              if (Self.LookDirection() ~= NORTH) then
                Self.Turn(NORTH)
              end
            elseif (creature:Position().y > Self.Position().y) then
              if (Self.LookDirection() ~= SOUTH) then
                Self.Turn(SOUTH)
              end
            else
              print('Casino: Error. Self character is the potential gambler.')
            end
          end
          break
        end
      end
      if not (Player_Detected) then
               Balance = 0
        if (Self.LookDirection() ~= SOUTH) then
         yellDelay = os.time()
          Self.Turn(SOUTH)
          Balance = 0
            Self.Say("Goodbye")
        end
      end
    end
    Mod:Delay(1400)
  end)
   
   EffectMessageProxy.OnReceive("DiceSignal", function(proxy, message, x, y, z)
  roll = string.match(message, Self.Name().." rolled a (.+).")
  if roll then
  dice = Signal.New('Dice')
  dice:Send(roll)
  end
  end)
   
   
  Module.New('Check-Bet', function(mod)
   
     BetBP = Container.New(BetCashBP)
     CashBP = Container.New(MoneyBP)
        if (Map.GetTopMoveItem(cashposx, cashposy, cashposz).id == cc and not withdraw) then
         Casher = true
         d = (Map.GetTopMoveItem(cashposx, cashposy, cashposz)).count
        Map.PickupItem(cashposx, cashposy, cashposz, BetBP:Index(), 0)
          wait(1000)
                 print(BetBP:CountItemsOfID(cc))
           Bet.Value = BetBP:CountItemsOfID(cc)
           Balance  = Balance + Bet.Value
           BetBP:MoveItemToContainer(0, CashBP:Index(), 0)
        -- AntiSpam("Bot added " .. Bet.Value * 10 .. " k to your balance. Your balance is " .. Balance * 10 .. "k.", SPEAK_SAY)
         channel:SendOrangeMessage('DiceLog', 'Bot added ' .. Bet.Value *10 .. 'k on ' .. Gambler_Name .. '\'s balance and its ' .. Balance *10 .. 'k.')
         print('Bet Value is ' .. Bet.Value * 10 .. " " .. Gambler_Name .. " balance is " .. Balance * 10)
         Casher = false
         Bet.Value = 0
         wait(500)
  end
  mod:Delay(1200)
  end)
   
   LocalSpeechProxy.OnReceive('bet', function(proxy, mtype, speaker, level, text)
   Cyfra = text:match('%d+')
   Litera = text:match('%a+')
   if speaker == Gambler_Name and Cyfra ~= nil and Litera ~= "" then
    Cyfra1 = tonumber(Cyfra) + 0
    if table.isStrIn({'l', 'h'}, Litera) and Cyfra ~= nil then
     print(Cyfra1 .. " " .. Litera)
     if Cyfra1 >= Bet.min * 10 and Cyfra1 <= Bet.max * 10 and Balance >= Cyfra1 / 10 and Litera == "h" or Litera == "l" and speaker == Gambler_Name then
          ValidBet = true
          playerBet = Cyfra1
          playerType = Litera
          print('valid ' .. playerBet .. 'valid ' .. playerType)
          else
           ValidBet = false
         end
        else
         ValidBet = false
        end
       end
       if Cyfra == nil or Cyfra == 0 and Litera == "" then
          ValidBet = false
   end
   end)
   
   
   
  LocalSpeechProxy.OnReceive('Balance', function(proxy, mtype, speaker, level, text)
   if speaker == Gambler_Name and text:lower() == 'balance' then
    AntiSpam('Your balance: ' .. Balance *10 .. " k.", SPEAK_SAY)
   end
  end)
   
   LocalSpeechProxy.OnReceive('BalanceRolls', function(proxy, mtype, speaker, level, text)
   if speaker == Gambler_Name and ValidBet then
    print(playerBet .. " playerBet " .. "playerType " .. playerType)
                
                     if playerType:lower() == 'h' and playerBet / 10 >= Bet.min and playerBet / 10 <= Bet.max and Balance ~= 0 and playerBet /10 <= Balance and ValidBet == true and not Bett then
                      Bett = true
                        Self.UseItemFromGround(Self.Position().x, Self.Position().y -1, Self.Position().z)
               Signal.OnReceive('Dice', function(signal, data)
                 if (data == "4" or data == "5" or data == "6") and playerType:lower() == 'h' and playerBet / 10 >= Bet.min then
                  Self.UseItemFromEquipment('head')
                  Self.UseItemFromEquipment('head')
                    Balance = math.floor(Balance + ((playerBet / 10) * payo))
                    AntiSpam("YourType: " .. playerType:upper() .. ". You Won: " .. math.floor(playerBet * payo) .. ".\nBalance: " .. Balance * 10 .. " k." , SPEAK_SAY)
               channel:SendYellowMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. playerType .. ' . Bet: ' .. playerBet .. ' Won:' .. playerBet .. ' Balance = ' .. Balance * 10)
            
               print('won')
               Bett = false
            else
             Bett = true
               Balance = math.floor(Balance - playerBet / 10)
               AntiSpam( "YourType: " .. playerType:upper() .. ". You Lost: " .. playerBet .. ".\nBalance: " .. Balance *10 .. ' k.', SPEAK,SAY)
                           channel:SendOrangeMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. playerType .. ' . Bet: ' .. playerBet .. ' Lost:' .. playerBet .. ' Balance = ' .. Balance * 10)
               print("lost")
               Bett = false
              end
            end)
               elseif playerType:lower() == 'l' and playerBet / 10 >= Bet.min and playerBet / 10 <= Bet.max and playerBet /10 <= Balance and Balance ~= 0 and ValidBet == true and not Bett then
              -- browse:UseItem(0)
              Bett = true
               Self.UseItemFromGround(Self.Position().x, Self.Position().y -1, Self.Position().z)
               Signal.OnReceive('Dice', function(signal, data)
                 if (data == "1" or data == "2" or data == "3") and playerType:lower() == 'l' and playerBet /10 >= Bet.min then
                  Self.UseItemFromEquipment('head')
                  Self.UseItemFromEquipment('head')
                    Balance = math.floor(Balance + ((playerBet / 10)*payo))
                    AntiSpam( "YourType: " .. playerType:upper() .. ". You Won: " .. math.floor(playerBet * payo) .. ".\nBalance: " .. Balance * 10 .. " k." , SPEAK_SAY)
                   channel:SendYellowMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. playerType .. ' . Bet: ' .. playerBet / 1.2 .. ' Won:' .. playerBet * 0.8 .. ' Balance = ' .. Balance * 10)
  Bett = false
               print('won')
                  else
                  Bett = true
               Balance =math.floor(Balance - playerBet / 10)
               AntiSpam( "YourType: " .. playerType:upper() .. ". You Lost: " .. playerBet .. ".\nBalance: " .. Balance *10 .. ' k.' , SPEAK_SAY)
                          channel:SendOrangeMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. playerType .. ' . Bet: ' .. playerBet .. ' Lost:' .. playerBet .. ' Balance = ' .. Balance * 10)
               print("lost")
               Bett = false
              end
            end)  
          end
        elseif speaker == Gambler_Name and not ValidBet then
         if text:lower() == 'h' and Balance >= Bet.min and Balance <= Bet.max and not Bett then
          Bett = true
                                Self.UseItemFromGround(Self.Position().x, Self.Position().y -1, Self.Position().z)
               Signal.OnReceive('Dice', function(signal, data)
                 if (data == "4" or data == "5" or data == "6") and text:lower() == 'h'  then
                   Self.UseItemFromEquipment('head')
                   Self.UseItemFromEquipment('head')
                    Balance = math.floor(Balance + (Balance * payo))
                    AntiSpam("YourType: " .. text:upper() .. ". You Won: " .. Balance * 10 .. ".\nBalance: " .. Balance * 10 .. " k." , SPEAK_SAY)
               channel:SendYellowMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. text:upper() .. ' . Bet: ' .. Balance * 10 .. ' Won:' .. Balance * 10 .. ' Balance = ' .. Balance * 10)
            Bett = false
               print('won')
            else
               Bett = true
               cash = money + Balance
               AntiSpam( "YourType: " .. text:upper() .. ". You Lost: " .. Balance * 10 .. " k.\nBalance: 0 k.", SPEAK,SAY)
               Balance = 0
                           channel:SendOrangeMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. text:upper() .. ' . Bet: ' .. Balance * 10 .. ' Lost:' .. Balance * 10 .. ' Balance = 0' )
               print("lost")
               Bett = false
              end
              end)
   elseif  text:lower() == 'l' and Balance >= Bet.min and Balance <= Bet.max and not Bett then
         Bett = true
                                Self.UseItemFromGround(Self.Position().x, Self.Position().y -1, Self.Position().z)
               Signal.OnReceive('Dice', function(signal, data)
                 if (data == "1" or data == "2" or data == "3") and text:lower() == 'l'  then
                  Self.UseItemFromEquipment('head')
                  Self.UseItemFromEquipment('head')
                    Balance = math.floor(Balance + (Balance * payo))
                    AntiSpam("YourType: " .. text:upper() .. ". You Won: " .. Balance * 10 .. ".\nBalance: " .. Balance * 10 .. " k." , SPEAK_SAY)
               channel:SendYellowMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. text:upper() .. ' . Bet: ' .. Balance .. ' Won:' .. Balance * 10 .. ' Balance = ' .. Balance * 10)
            Bett = false
               print('won')
            else
               Bett = true
               AntiSpam( "YourType: " .. text:upper() .. ". You Lost: " .. Balance * 10 .. " k.\nBalance: 0 k.", SPEAK,SAY)
               Balance = 0
                           channel:SendOrangeMessage('DiceLog', Gambler_Name .. ": " .. text:upper() .. ' . Bet: ' .. Balance * 10 .. ' Lost:' .. Balance * 10 .. ' Balance = 0' )
               print("lost")
               Bett = false
              end
              end)
  end
  end
   
  end)
  
  
  LocalSpeechProxy.OnReceive('slotmachine' , function(proxy, speaker, mtype, level, text)
  
  if Player_Detected then
  
    if Gambler_Name == "Wemx" or Gambler_Name == "Everek" and text:lower() == '>' then
  
     Self.DropItem(Self.Position().x + 1, Self.Position().y - 1, Self.Position().z, 3043)
  
   end
  
  end
  end)
  
   
  LocalSpeechProxy.OnReceive('withdraw', function(proxy, mtype, speaker ,level ,text)
   if not Casher then
    if (speaker:lower() == Gambler_Name:lower() and Balance ~= 0 ) and not withdraw then
   
    if (text:lower() == 'pay' or text:lower() == '>' or text:lower() == 'payout' or text:lower() == 'payo' or text:lower() == 'withdraw' or text:lower() == '<') then
     withdraw = true
     Self.DropItem(cashposx, cashposy, cashposz, cc, Balance)
     channel:SendOrangeMessage('DiceLog', 'Moved ' .. Balance .. " Crystal Coins onto " .. Gambler_Name .. '\'s locker.')
       Balance = 0
     AntiSpam( 'Your balance is equal to ' .. Balance .. ", You should charge your account", SPEAK_SAY)
     wait(5000)
     withdraw = false
    end
    end
   end
  end)
   
   
   
   
   LocalSpeechProxy.OnReceive('info', function(proxy, mtype, speaker, level, text)
   if (speaker == Gambler_Name and text:lower() == 'info') then
  AntiSpam(info , SPEAK_SAY)
  end
  end)
   
   
   
   
   
   
   
  Module.New('Yelling', function(mod)
   if yellActive then
    if not Player_Detected then
     -- Timer2 = yellDelay
      local Spam2 = os.difftime(os.time(), Timer2)
      if Spam2 >= 120 then
      Self.Yell(yellMessage)
      Timer2 = os.time()
    end
    end
   end
    mod:Delay(1400)
    end)


  Setup:
  1. Włóż do depo chest: Zaoan chess box(z cc) i golden backpack (pusty).
  2. Otwórz tylko te dwa backpacki, a reszte jak masz otwarte zamknij.
  3. Połóż kostkę na depo.
  4. Odpal skrypt w xenobocie.

  *Skrypt działa tylko na HEXERA.NET - tak mi się wydaje. Możecie sprawdzić i dać info co i jak.

  I wszystko gotowe, nasz skrypt działa. Dużych zarobków!

  www.nullshare.pl
  Serwis z wszystkim czego potrzebujesz! #Polecam!

 2. #2
  Przybysz
  Dołączył
  12 Apr 2008
  Posty
  9
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 0
  Podziękował(a)
  0
  Podziękowań 0 w 0 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Dziękuje za skrypta.
  Na początku działał w 100%, bez zarzutów... Lecz potem przestał reagować na cc... Nie wiem dlaczego.. Już godzinę się męczę i nadal mam ten sam problem..

  Chodzi o to, że jak ktoś rzuci na środek np 5cc to bot nie chce tego wziąć i nie reaguje... Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?

  Proszę o pomoc.

  Działa - mój błąd, już wiem jaki :D
  Ostatnio edytowane przez pasikowie ; 07-09-15 o 20:09

 3. #3
  Delegat
  Dołączył
  06 Jun 2010
  Posty
  316
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 133
  Podziękował(a)
  13
  Podziękowań 16 w 16 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  U mnie natomiast bierze kasę ale jak napiszę H czy L to nie reaguje xd 4. #4
  Blue Waffle Awatar Placek
  Dołączył
  30 Sep 2008
  Posty
  6,704
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 4040
  Nagrody i wyróżnienia:
  Podziękował(a)
  270
  Podziękowań 934 w 779 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Polecam nie uzywac takich chujowych skryptow. A czemu to powinien wyjasnic na przyklad ten fragment:
  Cytat:
  if Gambler_Name == "Wemx" or Gambler_Name == "Everek" and text:lower() == '>' then

  Self.DropItem(Self.Position().x + 1, Self.Position().y - 1, Self.Position().z, 3043)

  end

 5. #5
  Przybysz
  Dołączył
  12 Apr 2008
  Posty
  9
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 0
  Podziękował(a)
  0
  Podziękowań 0 w 0 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Cytat:
  Cytat Zamieszczone przez Placek Zobacz post
  Polecam nie uzywac takich chujowych skryptow. A czemu to powinien wyjasnic na przyklad ten fragment:

  if Gambler_Name == "Wemx" or Gambler_Name == "Everek" and text:lower() == '>' then

  Self.DropItem(Self.Position().x + 1, Self.Position().y - 1, Self.Position().z, 3043)

  end
  O co z tym chodzi? O to, że jeżeli podejdzie gracz o nicku Wemx lub Everek to bot wydropi pod nogi nasz zarobek?
  Cholernie mało znam się na skryptach :)

  pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
  Ostatnio edytowane przez pasikowie ; 09-09-15 o 14:09

 6. #6
  Przewodniczący Awatar Mefisto94
  Dołączył
  22 Jun 2010
  Posty
  657
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 70
  Podziękował(a)
  2
  Podziękowań 24 w 19 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Mniej wiecej tak, wywal to cale i mozna uzywac dalej.
  Kontakt GG: 2427874 Wszelka pomoc przy ots! (Przelew)
  Klik Link do tematu
  Sprzedam rozne OTSY! - Marzyłes o wlasnym otsie? Napisz do mnie!
  Klik Link do tematu
  SPRZEDAM FULL FIX TFS 0.4 8.6

 7. #7
  Przybysz
  Dołączył
  12 Apr 2008
  Posty
  9
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 0
  Podziękował(a)
  0
  Podziękowań 0 w 0 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Można to zrobić np tak?


  if Player_Detected then

  if Gambler_Name == "axdfgfdgx" or Gambler_Name == "axafdgfdgfaa" and text:lower() == '>' then

  Self.DropItem(Self.Position().x + 1, Self.Position().y - 1, Self.Position().z, 3043)

  end


  pozdrawiam

 8. #8
  Poskramiacz Internetów Awatar dami1310
  Dołączył
  01 Jun 2009
  Posty
  1,386
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 3936
  Nagrody i wyróżnienia:
  Podziękował(a)
  189
  Podziękowań 339 w 266 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Po prostu to usuń xD

 9. #9
  Przybysz
  Dołączył
  12 Apr 2008
  Posty
  9
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 0
  Podziękował(a)
  0
  Podziękowań 0 w 0 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Pomoże ktoś z tym, żeby działał on nie tylko na depo góra i lewa strona? Tylko, że działał np dolne depo i lewa strona?

  Domyślam się, że trzeba coś tutaj zmienić.

  Gambler_Name = creature:Name()
  if (creature:Position().x < Self.Position().x) then
  cashposx = Self.Position().x - 1
  cashposy = Self.Position().y - 1
  cashposz = Self.Position().z
  if (Self.LookDirection() ~= WEST) then
  Self.Turn(WEST)
  end
  elseif (creature:Position().x > Self.Position().x) then
  cashposx = Self.Position().x + 1
  cashposy = Self.Position().y - 1
  cashposz = Self.Position().z
  if (Self.LookDirection() ~= EAST) then


  Self.Turn(EAST)
  welcomemsg = ("Hello " .. Gambler_Name .. "\nMIN " .. Bet.min * 10 .. "K. MAX " .. Bet.max *10 .. " k.\n say: info\n NOW 100% PAYOUT!! ")
  AntiSpam(welcomemsg, SPEAK_SAY)

  end


  else
  if (creature:Position().y < Self.Position().y) then
  if (Self.LookDirection() ~= NORTH) then
  Self.Turn(NORTH)
  end
  elseif (creature:Position().y > Self.Position().y) then
  if (Self.LookDirection() ~= SOUTH) then
  Self.Turn(SOUTH)
  end
  else
  print('Casino: Error. Self character is the potential gambler.')
  end
  end
  break
  end
  end
  if not (Player_Detected) then
  Balance = 0
  if (Self.LookDirection() ~= SOUTH) then
  yellDelay = os.time()
  Self.Turn(SOUTH)
  Balance = 0
  Self.Say("Goodbye")
  end
  end
  end


  Lecz nie wiem za bardzo co i jak.. Już się męczę z tymi i za każdym razem mi nie wychodzi :/

  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)

 10. #10
  Blue Waffle Awatar Placek
  Dołączył
  30 Sep 2008
  Posty
  6,704
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 4040
  Nagrody i wyróżnienia:
  Podziękował(a)
  270
  Podziękowań 934 w 779 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Tak generalnie, to dla mnie ten skrypt jest spalony.
  Jesli bym mial go wykorzystac w jakikolwiek sposob, to albo bym go calego przeczytal i zrozumial co i jak, zeby miec pewnosc, ze nie ma wiecej kwiatkow jak ten ktory wylapalem przypadkiem przez rzut okiem na kod. Problem w tym, ze wiekszosc ludzi bierze i nawet nie patrzy co tam jest, bo i tak nie zrozumie... A potem sie okazuje, ze 2-3 takie rzeczy sa w kodzie i ktos sie dal ojebac najzwyczajniej w swiecie :)
  Takze, proponuje albo sie znac i sprawdzac kod przez uzyciem/pisac samemu. Albo miec kogos zaufanego kto to sprawdzi/napisze. A nie brac tak z neta pierwsze z brzegu, bo ktos udostepnil. Nie pierwszy i nie ostatni raz ktos oszukuje w ten sposob :)

  A juz swoja droga, ze na forum na poziomie taki skrypt by byl sprawdzany tak samo jak programy skanowane czy nie sa wirusami. Sprawdzi jakis mod kod i da naklejke, ze jest autentyczny i robi to co jest opisane, a nie jakies gowno. A jak sie nie zgadza, tak jak tutaj, to temat leci do kosza.
  Ale to nie jest forum na poziomie, wiec radze myslec jak sie korzysta z tego co sie tu znajdzie xD

 11. #11
  Przodownik Awatar givera12
  Dołączył
  03 Jul 2010
  Posty
  121
  Reputacja:
  Punkty reputacji: 36
  Podziękował(a)
  1
  Podziękowań 3 w 3 postach

  Domyślnie Odp: Cassino DEPOT 100% REAL DICE (author Froskurek) HEXERA.NET SCRIPTS

  Czy ktos przerobi to na wszystkie dp lub na west - north ??? Proszę....

  ---------- Treść dodana o 15:50 ----------

  Dobra przerobiłem sam na każde DP. ale mam pytanie czy umie ktoś zrobić aby jak ktoś podchodzi zagrać żeby pisało Ile mam kasy w szarym plecaku (w szarym plecaku jest wiecej szarych plecaków i w nich tez kasa)

  ---------- Treść dodana o 16:17 ----------

  Jeszcze jedno. mam tu takie coś

  Module.New('say', function(module)
  Self.Say("| H/L |\n | 190% WIN |\n | Min. [10cc] - Max. [700cc] |\n | Come and try your Lucky |")
  module:Delay(30000) -- 1 second = 1000
  end)

  chciał bym żeby bot tego nie pisał jak ktoś gra. ???

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Skrypty & Kody Pomoc z plikiem Cassino lua
  Przez Gracuf w dziale Pomoc
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 21-12-14, 22:12
 2. Real 'ZAO' Quest Scripts!!
  Przez Nec w dziale Kosz biblioteki
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 21-04-12, 08:04

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •