arts1991
Reaction score
34

Profile posts Latest activity Postings About

 • Z tego co masz podane - 18 - ale nie s?dz? aby to by?a prawda, bo inteligencj? to Ty nie b?yszczysz.
  I to Ty pierwszy nazwa?e? mnie dzieckiem - czy?by skleroza? :eek:
  Sorry, nie mam zamiaru gada? z kim? kto na wst?pnie wyje?d?a mi z dzieckiem. Doro?nij to pogadamy ;)
  Dzieciakiem zwa? mnie ju? niestety nie mo?esz. A skrypty Gelia doceniam, czytanie ze zrozumieniem si? k?ania..
  Po prostu prosz? go uprzejmie o odrobin? wyrozumia?o?ci. Nic wi?cej.
  Naucz si? porz?dnie czyta?, to pogadamy 'dzieciaku' :/
  Prawda - nie umiem tego co Gelio, ale to Ty m?g?by? zamkn?? swoj? mordk?, poniewa? moje s?owa skierowane by?y do Gelia (?) a nie do Ciebie. Nikt Ci? o zdanie nie prosi?. ;)
  Wida? ?e lubisz stawia? przecinki ?om.
  A czemu nie, ch?opcze? masz 18 lat widz?, ale za bardzo nie wierze : )
  Masz racj?, zapomnia?em zarzu? tabletki. <si?ga po opakowanie stoj?ce na biurku, wyci?ga i po?yka bia?? pod?u?n? tabletk?> Ju? mi lepiej.
  Elo Arts, ej s?uchaj mam do Ciebie sprawe... Stosuj si? gramatycznie, na forum, bo a? wali po oczach jak stawiasz przecinki i kropki tam gdzi? nie trzeba stawiasz tak:
  S?owo, S?owo, S?owo, a nie S?owo , S?owo , S?owo. Kropki np. tak:
  Lubie tibie. Ale Gta te? jest dobry, a nie tak: Lubie tibie.Ale Gta te? jest dobry. Prosz? stosuj si? do tego, to na pewno b?dziesz mie? szanse na jak?? rang? na forum, bo to jest b??d interpunkcyjny. Z g?ry dzi?kuje.
  Voilan,

  Zosta?e? zbanowany na shoutboxie.

  Data odbanowania:

  25-04-2009 19:13

  Administracja Tibia.net.pl
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top