K

Profile posts Latest activity Postings About

 • A chcesz bym postrzega? Ci? jako oferm?? Oferm?, kt?rej trzeba we wszystkim pom?c? Na razie staram si? traktowa? Ci? jako inteligentnego u?ytkownika. Niestety, nie dajesz mi ?adnych przes?anek, kt?re by potwierdzi?y, i? moje zachowanie jest s?uszne.
  Zacytuj, nie zapraszaj.
  Spos?b my?lenia mo?e by? kreatywny, abstrakcyjny, jednak?e nie kszta?ci si? go przez ca?e ?ycie, a zale?nie od sytuacji danym si? kieruj?.
  Przeczytaj to jeszcze raz: "Normalny cz?owiek przez ca?e swoje ?ycie kszta?ci sw?j spos?b my?lenia czyli dzi?ki r??nym wsp??czynnikom na innych etapach ?ycia, inaczej postrzega otaczaj?cy go ?wiat. Ograniczony spos?b my?lenia - jak sama nazwa wskazuje, ogranicza si? do rozwoju na jednym etapie".
  Co do zaka?czania rozm?w, nigdy nie by?em w tym za dobry. Zazwyczaj nie musz? tego czyni?, gdy? nim ko?czy mi si? ochota na odpowiadanie to ju? jestem zablokowany i wyzywany - zupe?nie bezsensownie, bez jakiekolwiek logicznego wyt?umaczenia - od zer. Widocznie ludziom podoba si? ta cyfra, hmm.
  PS postscriptum w j?zyku polskim pisz? si? bez kropek.
  Co mi da patrzenie na siebie? Nie rozumiem.
  Ponadto: o swoj? wiedz?? Je?li chcesz mnie przekona? do czegokolwiek to oprzyj t? wiedz? na rzetelnych ?r?d?ach wiadomo?ci. Inaczej - nie masz szans, tote? nie marnuj mojego czasu.
  Naczyta?e? si? definicji z Wikipedii? Wikipedia jest rzeczywi?cie bardzo rzetelnym ?r?d?em wiedzy i z ni? jako tarcz? mo?esz rusza? na "wojn?". A tak na powa?nie - zm?drzej (to m?j wniosek po przeczytaniu twojego wpisu).
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top