ostromecki
Reaction score
7

Profile posts Latest activity Postings About

  • Nie musisz si? podlizywa? osobom, kt?re maj? kolorki, bo to nic Ci nie da. Ale ciesze si?, ?e przejrza?e? na oczy.
    Co my si? kurwa czepiamy? Stary ty czyta?e? swoj? wypowied?, bo jak nie to przeczytaj j? prosz?, bo nie jestem pewny czy wiesz co ty piszesz. A co do Kotlinos to ranga support to ranga ju? znacz?ca co? na forum. Osoba, kt?ra j? posiada powinna si? wyr??nia? w?r?d u?ytkownik?w, a w przypadku jego jest to powiedzmy szczerze i lekko `czarna magia`. Nie wiem jak ty, ale ja uwa?am, ?e s? inni bardziej funkcjonalni pod ka?dym wzgl?dem na t? ow? rang?. Powiedzmy sobie szczerze, ?e jego osoba nie pasuje do tej rangi, du?o os?b skar?y si? na niego- nie tylko u?ytkownicy, ale nawet niekt?re osoby z kadry; mo?e tego oficjalnie nie o?wiadczyli, ale uwierz mi, ?e si? skar?yli.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top