Rotni
Reaction score
36

Profile posts Latest activity Postings About

 • Q
  Jasne, jest dok?adnie tak jak m?wisz. Wiadomo, ?e pieni?dze decyduj? o wielu sprawach, ale to by? tylko przyk?ad. Chodzi?o mi g??wnie o wyt?umaczenie Ci, ?e 'wk?ad w rozw?j forum' mo?e dzieli? si? na wiele czynnik?w.

  Gdyby? chcia? lu?niej pogada?, pisz na gadu, podane w profilu.
  Q
  Wk?ad w rozw?j forum mo?na naprawd? r??nie odebra?. W zale?no?ci od mo?liwo?ci, jakimi dysponujesz mo?e to by? news czy poradnik, a mo?e to by? zafundowanie forum profesjonalnego hostingu. To naprawd? bardzo wzgl?dne poj?cie i nie martw si?, je?li tym wk?adem nie b?dziesz m?g? rozporz?dza?.
  Q
  Mnie pytania nigdy nie m?cz? ;)
  Na aktywnego nie ma specjalnych wymog?w. Trzeba pisa? posty na poziomie i... by? aktywnym. Na dodatek przyda?by si? jaki? wk?ad w rozw?j forum lub chocia? poszczeg?lnych dzia??w.
  Q
  Mo?e nie wymuszanie, ale podpis i tak usuni?ty. Dzi?ki :)
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top