Recent content by Rybol

 1. Rybol

  Jak omin?? tutorial na rookgardzie - to proste.

  Cze??. Jak wiecie, par? u?ytkownik?w pyta?o o to w osobnym temacie, dosta?o odpowied? ale jestem pewny, ?e znajd? si? delikwenci kt?rzy stworz? taki temat raz jeszcze i b?dzie niepotrzebny spam. Zanim jednak dowiecie si? jak omin?? tutorial chcia?bym wam przekaza? pewn? informacj?/rad? - jak...
 2. Rybol

  Poszukiwany pixelartysta.

  Witam. Z powodu du?ego zapotrzebowania na pixelkowe grafiki musz? znale?? jakiego? artyst? kt?ry pomo?e nam kontynuowa? projekt. Jako i? nie p?ki co nie chcemy by? za bardzo znani na forach lub w internecie ch?tnych prosi?bym o kontakt na PW lub GG kt?re znajdziecie na samym dole postu. P?ki...
 3. Rybol

  [Rybol] Theard #2.

  Cze?? [ju] ! Od czasu do czasu wrzuc? tu jakie? fotencje, licz? na komentarze na poziomie a tymczasem: [Tak to po cz??ci ksero Neona, cho? koncepcja by?a obmy?lona ju? dawno, nie mog? zdradzi? zastosowania tej mapy.] Prosi?bym jakiego? moderatora ?eby pozby? si? tamtego tematu. Url mi na pw daj
 4. Rybol

  B??d krytyczny przy w??czaniu PC-ta.

  Przejd? od razu do rzeczy. Zostawi?em ma?ego brata w pokoju samego ten oczywi?cie uleg? mojemu pctowi i zacz?? klika? przer??ne rzeczy, osobi?cie powiedzia? mi ?e by?o co? tam o usuwaniu. Gdy pr?bowa?em w??czy? oper? wy?wietli? si? b??d, to samo z mozill?, nie mog?em w??czy? nic. Zresetowa?em...
 5. Rybol

  Evoultion By Rybol [Notorious]

  Witam, chcia?bym przedstawi? wam wynik tzw 'nudzenia si?'. Ot?? jak sama nazwa wskazuje zedytowa?em silnik evolution, map? i doda?em par? skrypt?w. P?ki co jest to wersja beta, w bliskiej przysz?o?ci zamierzam wyda? kolejne wersje czy te? luki. Nie mia?em du?o czasu ?eby przetestowa? dzia?anie...
 6. Rybol

  Pits of inferno.

  Pits of inferno - Miejsce roj?ce si? od stwor?w i potwor?w. Na pewno tylko dla wysoko poziomowych graczy. Praktycznie samemu nie da si? prze?y?, a z do?wiadczenia wida?, ?e i tak teamy na Pits of Inferno Quest sk?adaj? si? nawet z ponad 10 graczy. Jest to jeden z najtrudniejszych quest?w w ca?ej...
 7. Rybol

  Mapy na zlecenie.

  Otwieram temat z zam?wieniami. My?l? ?e nie trzeba nic t?umaczy?, potrzebujesz jakiego? expowiska, budynku? Napisz. Za darmo robi? tylko expowiska i budynki do 100kB's. Nie mam zamiaru uszcz??liwia? za darmo u?ytkownik?w forum, je?li chcesz abym wykona? Ci co? wi?kszego, czy to du?e expowisko...
 8. Rybol

  Rybol vs Xayan

  Praca nr. 1 Praca nr. 2 Liczone s? g?osy u?ytkownik?w kt?rzy maj? powy?ej 30 post?w oraz dat? rejestracji wcze?niejsz? ni? Sierpie? 2009. Licz? si? tylko g?osy w komentarzach, ankieta to tylko dodatek. ..w?a?nie.
 9. Rybol

  Rybol vs Xayan

  Temat; Kamienny kr?g. Data; Niedziela 16 sierpie?, godzina 19.00~ Tibia; 8.50 Ilo?? sqm; Najlepiej oko?o 20x20 Ilo?? ss; 1 Xayan przyjmuje.
 10. Rybol

  Eleno.pl poszukuje reklamator?w i tutor?w.

  Jak wiecie nasz nowo powsta?y OTS rozrasta si? coraz bardziej, ?eby utrzyma? ten stan musimy bardziej skupi? si? na rozwijaniu mapy i ulepszaniu silnika, ci??ko jest zapanowa? jednocze?nie nad wszystkim. Dlatego te? otwieramy rekrutacj? na Tutor?w i Reklamator?w. Je?li uwa?asz ?e nadajesz si...
 11. Rybol

  -Tibia 8.50 ElenoRPG

  Prosz? o delete. ( :
 12. Rybol

  Pomoc z wyborem telefonu.

  Witam. Nied?ugo ko?czy mi si? umowa w simplusie wi?c zamierzam przej?? na abonament dla firm. Wobec tego chcia?bym wybra? jaki? dobry telefon. Bez zb?dnego pierdolenia, ja si? na tym nawet znam ale chcia?bym pozna? i wasz? opini? o jako?ci i funkcjonalno?ci. My?la?em nad: Sony Ericsson K850i...
 13. Rybol

  Nieuczciwa walka.

  Chcia?bym z?o?y? skarg? na pewnego rodzaju "oszustwo" ze strony Blackq. Chodzi tu o ten pojedynek. Uwa?am ?e przynajmniej cz??? g?os?w zosta?a nadana "po kole?e?sku", jeden nawet pan ma 1 post, to o czym? ?wiadczy? To nie wszystko, przedstawie pare dowod?w. Jak wiadomo Blackq jest...
 14. Rybol

  Ruiny na bagnach.

  Zainispirowany [?e tak to ujm?] odpowiedzi? Syska w jego temacie postanowi?em stworzy? swoje bagna poniewa? "ja nie jestem lepszy" Wiem ?e mam sw?j temat ze swoimi pracami ale to inna sytuacja : ) Tak wi?c przekonajmy si?.
 15. Rybol

  [Rybol] Threard

  W tym temacie b?d? stara? si? wystawia? moje prace. Owszem by? ju? kiedy? taki temat ale ja zak?adam nowy ?eby nie bawi? si? w archeologa. Pomnik w otoczeniu natury. Wie?a pirat?w. Domek rybaka: To na razie tyle. Je?li temat si? rozwinie b?d? tu wkleja? wi?cej zdj??, a tymczasem...
Top