Recent content by Thorge D

 1. T

  Osoba znaj?ca ang.

  Cze??. Szukam pilnie osoby, kt?ra ma wolny czas i mog?aby troch? dla mnie popracowa?, nie za darmo oczywi?cie. Potrzebowa? b?d? by ta osoba spolszczy?a troch? tekstu z angielskiego na polski. Wi?cej informacji na priv. Czekam i dzi?ki.
 2. T

  Najcz?stsze b??dy i pytania ludzi tworz?cych ot.

  Cze??. Chodzi mi o to aby?cie w temacie napisali poni?ej najcz??ciej wyst?puj?ce pytania i b??dy dot. serwera i ca?ej budowy. Chcia?bym pozna? pytania i b??dy, kt?re sprawiaj? sporej ilo?ci os?b spore problemy i nie mog? sobie z nimi poradzi? na samym pocz?tku wtajemniczania w ten ?wiat, ale...
 3. T

  Osoba z serwerem vps/dedyk~.

  Cze??. Szukam osoby, kt?ra posiada serwer VPS lub Dedykowany w dobrej firmie hostingowej, kt?rego nie u?ywa w og?le. Potrzebuje takiego serwera, aby dana osoba mi udost?pni?a pod prace nad pewnym projektem, o kt?rym opisz? tylko tej osobie, kt?ra si? zg?osi do mnie z serwerem. Wi?c, co to za...
 4. T

  Wymarzona mapa - Jakie mapy lubimy?

  Ostatnio zastanawiam si? co jest ?r?d?em sukcesu OTS low rate exp. Skrypty/mody... niew?tpliwie. Eventy... r?wnie?. Klimat... owszem. Jednak uwa?am, ?e nawet najbardziej nafaszerowany modami serwer nie ma szansy powodzenia je?eli nie ma ciekawej mapy. Tylko jak? map? nazwiemy ciekaw?? Tak...
 5. T

  -Tibia 7.60 [7.60] Neverland 4.2 + source!

  Cze??. Nie widzia?em na forum tematu z tym silnikiem i mo?liwo?ci? ?ci?gni?cia, wi?c dodaj?. Plik features silnika, czyli to co posiada: Neverland 4.2 by Alex (Ruly) Yurots 0.9.0 - bp/depo save (CVS) - safe trade (CVS) - buy/sell with crystals (TLM) - house system (TLM, Black Demon, Yurez) -...
 6. T

  -Tibia 7.60 [7.6] [PHP] Generator Domk?w

  1. Autor: Baabuseek 2. Opis: Generator domk?w pod tibie 7.6. Narz?dzie wymaga do dzia?ania serwera www (krasnal, webserv, xampp, uniform itp) 3. Konfiguracja: W configuration.php ustawi? ?cie?k?(lokalizacj?) katalogu /data 4. Screen: Download...
 7. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Creaturescripts

  Od Thorge D (me): Dla poszukiwaczy tego kodu udost?pniam go. 1. Autor: Miziak 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Creaturescripts 3. Opis: Eventy w LUA zwi?zane z Creaturami nie ma co du?o pisa?. 4. Kod: w actions.cpp pod: it = actionItemMap.begin(); while(it != actionItemMap.end()) {...
 8. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Rozszerzenie kombinacji obszaru zakl??

  1. Autor: Baabuseek 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Rozszerzenie kombinacji obszaru zakl?? 3. Opis: W standardowej area (obszarze) spell'owskim [data/spells/] (0 - pozycja postaci; obszar mo?e by? oczywi?cie mniejszy, ale musi posiada? nieparzyst? liczb? kolumn i wierszy) 4. Kod: bla...
 9. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Corpse Loot Owner

  1. Autor: Baabuseek 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Corpse Loot Owner 3. Opis: Loot z cia?a jest dost?pny przez ile? sekund (do ustawienia w config.lua) tylko dla osoby kt?ra zada?a najwi?ksze obra?enia dla danego potwora, Wszyscy inni kt?rzy uczestniczyli w walce lub nie przez ten czas...
 10. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Gem System

  1. Autor: Huczu 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Gem System 3. Opis: Dosy? prosta sprawa. Musisz zebra? odpowiedni item i maj?c XX% szanse (kt?r? posiada item) mo?esz doda? do swojego przedmiotu jego w?a?ciwo?? po przez specjalne miejsce(d?wignia i dla sto?y). Jakie s? w?a?ciwo?ci...
 11. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Exp Ring

  1. Autor: Rabbcio i Baabuseek(poprawki) 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Exp Ring 3. Opis: Dzia?anie ringu polega na zwi?kszeniu exp rate i przyrostu exp'a co sekund?... Wszystko to ustawiane w config.lua. 4. Kod: w game.cpp szukamy: player->checkRing(thinkTicks); i nad tym wklejamy...
 12. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Informacja o wej?ciu i wyj?ciu PZ Zone + magic effect

  1. Autor: Matio 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Informacja o wej?ciu i wyj?ciu PZ Zone + magic effect 3. Opis: 4. Kod: game.cpp pod: else if(creature != creatureMoving && toTile->getTeleportItem()){ creature->sendCancel("Sorry, not possible."); return false; } dodaj...
 13. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Nimfa i Dwarf outfit na sta?e

  1. Autor: Kiro 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Nimfa i Dwarf outfit na sta?e 3. Opis: Ka?da posta? z sex = 3 b?dzie mia?a outfit dwarfa, z sex = 4 nimfy. Kod pod Yurots ale na innych powinien te? dzia?a?. 4. Kod: creature.h znajdujemy: enum playerLooks { a w tym to: PLAYER_FEMALE_7=0x8E...
 14. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Loot System

  1. Autor: Renewal 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Loot System 3. Opis: Loot System(drop rate) sprawny w 100% 4. Kod: W luascript.h pod: ~LuaScript(); wklej: int DROP_RATE; W luascript.cpp pod tym: NO_VOC_SPEED = atof(getGlobalStringField("speed", 1, "2.0").c_str()); Z powodu, ?e nie...
 15. T

  -Tibia 7.60 [7.6] Fields Damage

  1. Autor: BD - BlackDemon 2. Link do oryginalnego tematu: [7.6] Fields Damage Opis: Gdy wejdziesz w ogie?, energi?, trucizn? etc. zostaje Ci odj?te 20 HP. 4. Kod: actions.cpp pod: #ifdef YUR_ACT_EXT lua_register(luaState, "getItemName", ActionScript::luaActionGetItemName); #endif...
Top