Search results

 1. K

  ?owcyGier rozdaj? 110 gier za FREE

  ?owcyGier rozdaj? gry. Wystarczy zrobi? 4 proste rzeczy. Wi?cej info tutaj: http://lowcygier.pl/giveawaye/2500-lowcow-na-facebooku-rozdajemy-110-gier/ Powodzenia :smile:
 2. K

  -Inne Multi Client Patcher by 7MS, czyli MC pod ka?dego klienta!

  Screen z programu: Zapewne wielu z Was mia?o problem z odpowiednim MC dla danego klienta tibii. W tych czasach ci??ko o takowy plik wolny od wirus?w. MCP (Multi Client Patcher) jest to projekt kt?ry ma na celu stworzenie programu b?d?cego uniwersaln? alternatyw? dla znanych modyfikacji klienta...
 3. K

  "Tematy o podobnym tytule istniej? ju? na forum"

  Witam! Proponuj? wgra? plugin, dzi?ki kt?remu w panelu pisania nowego tematu, po wpisaniu tytu?u i przej?ciu do okna edycji wiadomo?ci, pod okienkiem z tytu?em, wy?wietlone zosta?y podobne tematy na forum. Ograniczy?oby to w pewnym stopniu dublowanie temat?w. Wygl?da to tak:
 4. K

  Wy?wietlanie wielu grup

  Niekt?rzy z nas piastuj? na forum wi?cej ni? jedn? funkcj?. Niekt?rzy s? np. jednocze?nie moderatorami i redaktorami, inni technikami oraz administratorami. Dlatego te?, proponuj? doda? wy?wietlanie obrazk?w rang wszystkich grup do kt?rych nale?y u?ytkownik. Jak to wygl?da? O tak: Pozdrawiam!
 5. K

  Spis kod?w do gier

  Nowe tematy z kodami b?d? zamykane a linki do nich umieszczane w tym?e spisie 18 Wheels of Steel http://tibia.net.pl/kody-do-gier/18290-kody-do-gry-18-wheels-steel.html Age Of Empires http://tibia.net.pl/kody-do-gier/17750-kody-do-gry-age-empires-aoe.html Age Of Empires 2...
 6. K

  [TA] Wypas a TibiaAuto

  Witam. Zauwa?yli?cie na pewno ?e pod klientem Wypasa nie dzia?a ?aden bot. Mo?na by siedzie? na zwyk?ej tibii ale mo?e debugowa?. I jak tu trenowa? cho?by mlvl? Go, go hotkeys? Niee... Rozwi?zaniem jest TibiaAuto i niewielka modyfikacja. 1. Na pocz?tek ?ci?gamy zwyk?? tibie 8.54, klienta...
 7. K

  -Łatwy ?ci?ganie plik?w z wrzuta.pl

  Niedawno na forum pojawi? si? ?atwy spos?b na ?ci?ganie plik?w z youtube.pl Dzisiaj przedstawi? Wam jak ?ci?ga? z popularnej wrzuty. Wchodzimy na Wrzuta.pl - Muzyka, filmy, zdj?cia - wrzucaj i komentuj! i wyszukujemy interesuj?cy nas plik. Kopiujemy link do pliku do schowka: Nast?pnie...
 8. K

  Gry na dw?ch

  Witam! Znacie mo?e jakie? gry w kt?re mo?na pogra? we dw?ch na jednym komputerze?
 9. K

  Darmowe Forum

  Witam! Zamierzam za?o?y? forum. Prosz? was o wskazanie waszym zdaniem najlepszego serwisu oferuj?cego tego typu us?ug? (w miar? szybki, bez reklam lub z ma?? ich ilo?ci? z do?? du?ymi mo?liwo?ciami). Na forum nie b?dzie downloadu.
 10. K

  Tiquanda i Port Hope

  Witam! Prosz? o kawa?ek real mapki, mianowicie Port Hope, wraz z ca?? Tiquand?. Za pomoc reput ofc :up:
 11. K

  Mapa do TFS

  Witam! Szukam dobrej mapy pod silnik TFS wraz z folderem z u?ytymi na niej NPC oraz ewentualnymi nowymi monsterami! Za pomoc reput ofc:up:
 12. K

  -Łatwy World of Warcraft, czyli jak zagra? na prywatnym serwerze krok po kroku.

  Witam! Nieraz ju? s?ysza?em wypowiedzi typu: "Chcia?bym zagra? za darmo w World of Warcraft, lecz nie wiem jak to zrobi?..." Postanowi?em wi?c napisa? poradnik w kt?rym krok po kroku wyt?umacz?, jak zagra? na prywatnym serwerze tego wspania?ego MMORPG. Poradnik opr? na pathu 2.4.3, gdy? w chwili...
 13. K

  Jaki ?wiat pvp?

  Witam! Gram ju? od d?u?szego czasu w Tibi?. Zamierzam jednak zacz?? gr? na ?wiecie pvp. I tu mam pytanie: jaki ?wiat pvp mi polecicie? Aby gracze byli "normalni", ma?o pk i noob?w. Gra?em dotychczas na ?wiecie non-pvp i zbytnio nie interesowa?em si? innymi ?wiatami z tond te? moje pytanie. Swoj...
 14. K

  Kiwi OTS

  Witam! Szukam mapki takiej jak by?a na Kiwi OTS! Z g?ry wielkie THX!
 15. K

  - TibiaBot NG Bot Linux

  Witam! Czy istniej? boty pod Linuxa?
 16. K

  Delphi Windows na Linux

  Witam! Czy jest mo?liwo?? skompilowania programu napisanego pod platform? Windows, tak aby dzia?a? na Linuxie?
Top