Tibia.net.pl

PO ZMIANIE SKRYPTU FORUM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z LOGOWANIEM. "ZRESETUJ HASŁO(klik)", ABY SIĘ ZALOGOWAĆ .

JEŻELI NIE PAMIĘTASZ STAREGO E-MAILA ZAJRZYJ NA NASZEGO "DISCORDA(klik)" LUB "NAPISZ E-MAILA(klik)"

Wyniki wyszukiwania

 1. Raa

  Starzy zapale?cy

  Bawi si? tu kto? jeszcze w tworzenie ots?w pod 76?
 2. Raa

  [7.60]Raa's mapping

  Wracamy do zabawy. 1. -- 2. -- 3. -- 4.[Niedoko?czone] Oczywi?cie wszystkie mapy s? pod 7.6. #ps Polecam klikn?? na obrazek, ?eby zobaczy? go w oryginalnej wielko?ci.
 3. Raa

  Creaturescripts addFirstItems(cid) - przydzia? pierwszych item?w.

  Prosty skrypt, kt?ry daje pocz?tkowe itemy nowym graczom. W "data/lib/050-function.lua" dajemy na ko?cu: function addFirstItems(cid) local storage = 12445 local fitems = {2467, 2649, 2643, 1987, 2461, 2050, 2676} --Itemy przydzielane niezale?nie od klasy postaci. local vocItems = { [1] =...
 4. Raa

  .

  No i dalej nie zas?uguje na zaawansowanego. Dlaczego te? posty z moj? opini? s? usuwane?
 5. Raa

  Test test Raa

  Patrz? tylko czy i ja mam mo?liwo?? tworzenia tutaj temat?w. Jak ten temat si? poka?? to mo?ecie nawet pyta?, cho? w?tpi?, ?e mam co? ciekawego do opowiedzenia.
 6. Raa

  Mods Zaawansowany Exp Scroll

  Witam. Dzisiaj oddaj? w wasze r?ce jeden z moich skrypt?w, kt?re powsta?y na rzecz Raaevo. Mianowicie chodzi tu o exp scrolla. #ps Pisa?em go dosy? dawno i teraz jak tak na niego poatrz?, to s?dz?, ?e mo?na by go by?o nieco zoptymalizowa?.
 7. Raa

  [Gazetka Tibia.net.pl - Wakacje] Wywiad z wybra?cem

  Witajcie drodzy u?ytkownicy. Jak ka?dy wie, nasz oddzia? z?o?ony z redaktor?w pracuje w pocie czo?a nad wakacyjn? gazetk?. Pomimo tego, ?e ja haruj? przy niej 12 godzin dziennie, postanowi?em do?o?y? sobie dodatkowej pracy i pobawi? si? nieco z wami. Otwieram przed wami mo?liwo?? zaistnienia w...
 8. Raa

  Mo?liwo?? zmiany koloru czcionki na shoutboxie

  Mog? wiedzie? co si? sta?o i kto jest odpowiedzialny za brak takowej mo?liwo?ci?>
 9. Raa

  Mods Raa Hunting Rooms

  Chcia?bym z wami si? dzi? czym? podzieli?, a mianowicie chodzi o moje wykonanie jak?e popularnego systemu, jakim jest "Hunting Rooms". Opis: Zabiera wymagany przedmiot (Je?li go nie masz, to nie wejdziesz) -Tylko jeden gracz mo?e si? znajdowa? w pokoju -Je?li jest zaj?te, a kto? pr?buje wej...
 10. Raa

  Serwer dla prawdziwych graczy - rekrutacja

  Witajcie stali bywalcy Tibia.net.pl, cz??? z was napewno ju? wie, ?e jestem w trakcie tworzenia serwera pod protok?? 7.6. By? to zdaniem wielu ludzi, tak?e moim, najlepszy klient w historii Tibii. M.in. ze wzgl?du na trudno?? rozgrywki, a ka?dy wie, ?e im trudniej tym lepiej. Pisz? dzi? ten...
 11. Raa

  Stary protok?? - 7.6

  Ka?dy chyba z was chocia? raz w ?yciu widzia? starego rotworma, czy te? trolla. Tematem dzisiejszej dyskusji jak? chcia?em rozpocz?? jest protok?? tibii przy kt?rej by?a ona najpopularniejsza, a mianowicie chodzi tu oczwy?cie o 7.6. Mi?dzy t? star? wersj?, a tera?niejsz? jest naprawd? wiele...
 12. Raa

  -Tibia 7.60 NeWar.pl - modern Oldschool 7.6!

  NeWar.pl 7.6 Przyszed? czas na stary dobry client 7.6 Przedstawiamy wam oldschoolowy, a jednoczesnie nowoczesny serwer NeWar.pl. Na serwerze znajdziecie wiele nowo?ci, ale tak?e niezapomniany klimat 7.6. Dzi?ki naszej pracy nie znajdziecie tu bug?w znanych ze wszystkich innych OTS?w pod ten...
 13. Raa

  Ujemna reputacja.

  Jak ka?dy wie.. na forum jest system reputacji. Niestety polega ona tylko na nagradzaniu post?w. A c??.. niekt?re posty s? tak idiotyczne, ?e wr?cz a? chcia?o by si? jako? "wyrazi? opini?" na jego temat. Hejtowa? nie mo?na, bo to wbrew regulaminowi.[Czasem nawet na to nie zwa?am.] Mo?e...
 14. Raa

  Nowy ?wiat

  Chcia?bym zamie?ci? tu swoj? historyjk?. Jest ona raczej czym? nieprzemy?lanym, pisz?c to nie mia?em ?adnych plan?w, za?o?e? etc. Dlatego te? tekst mo?e by? troszeczk? niesp?jny. Prac? b?d? zamieszcza? w formie obrazka.. wiem, ?e czyta si? o wiele trudniej, ale nie chce mi si? bawi? w...
 15. Raa

  Rabbcio - Photoshop Story

  Pr?buj? co? robi? z grafik? od jakiego? czasu. [P?? roku bodaj?e.] A o to efekt tego #1. 06.01.2012r #2. 07.01.2012r #3. 07.01.2012r. #4. 24.01.2012r. http://i.tibia.tv/14/snDmhHzapowiedx.jpg [za du?y rozmiar.] #5. 03.02.2012r. #6. 04.02.2012r #7. 04.03.2012r #8. 21.03.2012r #9...
 16. Raa

  Rabbcio's Gallery

  Witam. Postanowi?e? si? podzieli? moimi screenami tak?e tutaj, licz?c na konstruktywn? krytyk?. Pragn? wspomnie? tak?e, ?e jestem mi?o?nikiem old school'owego 7.6 i cz?sto b?d? pokazywa? prac? w?a?nie pod ten protok??. 8.6: - [S? to urywki mojego rookgaardu.] 7.6:
 17. Raa

  OT-Shop.pl | Mapy/Skrypty/Grafika na zam?wienie

  Chcia?bym wam przedstawi? nowo powsta?? stron? jak? jest OT-Shop. Oferujemy us?ugi w pe?nym zakresie dot. Open Tibia Server, pocz?wszy od Mappingu, poprzez Grafik?, na Lua i C++ ko?cz?c. Ka?d? prac? wykonujemy z zaanga?owaniem, pe?nym profesjonalizmem i w miare jak najkr?tszym czasie...
 18. Raa

  -Tibia 8.60 Raaevo24.pl new Evo map OTS 8.6, START 20.03.2012r 18.00!

  START 23.03.2012r! ~ Server Dedykowany potrafi?cy utrzyma? 1000 graczy bez ?adnych lag?w!~ ~ Mapa: - Autorska, oraz ?adna edycja mapy Evo! Nigdzie indziej nie znajdziecie takiej samej! - Wiele expowisk oraz d?ugich quest?w. ~ Stages: ~ Pkt dla gildii: ~ U nas nie trzeba si...
 19. Raa

  -Tibia 8.60 Raaevo24.pl new Evo map OTS 8.6, START 17.03.2012r 18.00!

  START 17.03.2012r! Autorska edycja mapy Evo! Fun, pvp, OrO i jeszcze wi?cej! Idealna Balansacja Prof! Ulepszony Real War System! Nowe Potworki! Nowy systen Task?w! - wszystkie taski od pocz?tku s? aktywne, a ich przebieg mo?emy ?ledzi? w Quest Logu! Po zrobieniu wszystkich...
 20. Raa

  -Tibia 8.60 Raaevo24.pl FunEvo for PvP, OrO, Wars! - START 05.02.2012r 15.00! XBOX 360!

  Raaevo24.pl EvoFun OrO server! Fun, pvp, OrO i jeszcze wi?cej! Idealna Balansacja Prof! Poznaj PvP od nowa! U nas zosta?o to tak zrobione, ?e Wary to b?dzie prowdziwy hardcore! - Raaevo24.pl Nowe efektowne czary! Ulepszony Real War System! Nowe Potworki! Wyspa PvPE z...
Do góry