Search results

 1. Speeder

  -Tibia 11 Erpegia11 - Low-rate RetroPVP Custom RPG - Najnowsza Tibia 11.47!

  Erpegia11 to serwer typu low-rate RPG stworzony ze wsp??udzia?em graczy pod najnowszy klient 11.47. Odnajdzie si? tutaj zar?wno typowy grajek RPG jak i osoba szukaj?ca zaczepki PVP na ka?dym kroku. Serwer b?dzie ca?y czas rozwijany, a w planach ju? mamy kolejne update'y. Start planowany jest na...
 2. Speeder

  Turniej 5v5 Druga edycja Torg.pl

  Witam, pami?tam ?e by?y tu osoby, kt?re gra?y w lola, jednak nie musz? zna? torga albo nie korzystaj? z niego na tyle, by wiedzie? o konkursie. Konkurs jest dla dru?yn pi?cioosobowych, nagrody s? przyznawane przez Riot i s? ca?kiem przyjemne, wi?c je?li kto? chcia?by to link poni?ej, zapoznajcie...
 3. Speeder

  Regulamin dzia?u Hyde Park.

  Regulamin dzia?u Hyde Park. Pokr?tce. Nowy Hyde Park ma by? drugim lu?nym miejscem spotka? u?ytkownik?w tego forum (pierwszym jak wiadomo jest shoutbox, na kt?rym mo?na sobie podyskutowa? o prawie wszystkim). Dlatego te?, dzia? ten b?dzie miejscem dosy? luzackim, ostrze?enia b?dzie mo?na dosta...
 4. Speeder

  Tibia.net.pl Part#3 -> Jak zarobi? i si? nie narobi? :d

  Wiadomo?ci, Serwisy Vista.pl i Tibia.net.pl sprzedane Pozdrawiamy sprzedaj?cych, zapraszamy kupuj?cych - przesiaduj?cym na forum ?yczymy dalszego oczekiwania na lepsze czasy i na portal, kt?ry jest w planach! Oby to forum by?o warte kasy, kt?ra zosta?a przeznaczona ;d
 5. Speeder

  Oskary Tibia.net.pl 2010 - wyniki

  Witajcie, drodzy u?ytkownicy Tibia.net.pl oraz droga kadro. S?dzi?em, ?e zainteresowanie Oskarami b?dzie ca?kiem spore, a przynajmniej ?rednie - zawiod?em si? po tym, jak zobaczy?em, ?e jedynie nieca?e 40 os?b zechcia?o zag?osowa? - c??, nie wiem, czym jest to spowodowane, mo?e nie interesuj...
 6. Speeder

  Weso?ych ?wi?t!

  Witajcie, drodzy u?ytkownicy Tibia.net.pl! Zbli?aj? si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia oraz nowy rok! ?yczymy Wam, aby ?wi?ta w tym roku by?y wyj?tkowe, szcz??liwe i niezapomniane, by?cie skosztowali wszystkich dwunastu potraw, kt?re zagoszcz? na Waszych sto?ach i cieszyli si? z otrzymanych i zapewne...
 7. Speeder

  SOTM #13 'Wied?min'

  Przypominam, aby g?osowa? zgodnie z regulaminem - ?amanie go, b?dzie prowadzi?o do konsekwencji. Praca numer 1: http://img526.imageshack.us/img526/5223/witcher.png Praca numer 2: http://i52.tinypic.com/2u4hw6s.png Praca numer 3: http://img5.imageshack.us/img5/6254/wiedzminsotm2.png Praca...
 8. Speeder

  Oskary Tibia.net.pl 2010

  Witajcie, drodzy u?ytkownicy oraz kadro Tibia.net.pl. Jak wiadomo, od 2 lat organizujemy Oskary podsumowuj?ce dzia?alno?? kadry oraz u?ytkownik?w naszych forum. Ma to za zadanie doceni? pracowito?? kadry, ambicje u?ytkownik?w, wk?ad spo?eczno?ci w rozw?j forum - ukaza?, kto w danym roku, okaza...
 9. Speeder

  SOTM #12 "Anime"

  Przypominam, aby g?osowa? zgodnie z regulaminem - ?amanie go, b?dzie prowadzi?o do konsekwencji. Praca numer 1: http://img839.imageshack.us/img839/9382/animesig.png Praca numer 2: http://img294.imageshack.us/img294/3435/animesigcopy.png Praca numer 3...
 10. Speeder

  SOTM #11 - "Eminem"

  Przypominam, aby g?osowa? zgodnie z regulaminem - ?amanie go, b?dzie prowadzi?o do konsekwencji. Praca numer 1: http://img227.imageshack.us/img227/1061/8eef.png Praca numer 2: http://img139.imageshack.us/img139/4128/vvvvvl.png Praca numer 3...
 11. Speeder

  Podsumowanie naboru na moderator?w Tibia.net.pl

  Witajcie. Jako, i? nie dostajemy ju? nowych poda?, nie ma sensu ci?gn?? naboru do jutra - kto naprawd? chcia? zosta? moderatorem i si? postara?, ten mia? szans? zg?osi? swoj? kandydatur? przez te 6 dni, kto zwleka?, ten ma problem. Otrzymali?my og?lnie 46 poda? od u?ytkownik?w, vip?w i...
 12. Speeder

  Nab?r na moderator?w Tibia.net.pl!

  Witajcie, drodzy u?ytkownicy Tibia.net.pl. Jest to dla Was kolejna szansa na zaistnienie w ?wiecie TNET-u. Poszukujemy 3 do 5 moderator?w tematycznych, kt?rzy b?d? mieli szans? wykaza? si? swoimi umiej?tno?ciami moderatorskimi oraz umiej?tno?ciami pracy w grupie przez 2 tygodnie okresu pr?bnego...
 13. Speeder

  Czego Waszym zdaniem brakuje na Tibia.net.pl najbardziej?

  Ankieta nr 37: Pytanie: Czego Waszym zdaniem brakuje na Tibia.net.pl najbardziej? Je?eli wybra?e?/-a? odpowied?, napisz jeszcze post z rozwini?ciem swojej opinii na ten temat (zgodnie z wybran? wcze?niej odpowiedzi?): 1. Portalu - bez niego odstajemy w du?ym stopniu od innych for o tej...
 14. Speeder

  Czy uwa?asz, ?e przywr?cenie rangi VIP by?o dobrym posuni?ciem?

  Ankieta nr 36: Pytanie: Czy uwa?asz, ?e przywr?cenie rangi VIP by?o dobrym posuni?ciem? Je?eli wybra?e?/-a? odpowied?, napisz jeszcze post z rozwini?ciem swojej opinii na ten temat (zgodnie z wybran? wcze?niej odpowiedzi?): 1. Moim zdaniem by?o to dobre posuni?cie - jest to kolejna szansa dla...
 15. Speeder

  Podsumowanie majowych oraz czerwcowych zmian!

  Witajcie, drodzy u?ytkownicy forum Tibia.Net.Pl. W maju zacz?li?my roszady zwi?zane z kadr?, a to kto? straci? rang?, kto? awansowa?, a? w ko?cu dotarli?my do naboru, kt?ry zako?czy? si? wczoraj - ca?kiem pozytywnie. Poza faktem roszad kadrowych, dostrzegli?my tak?e problemy z dzia?aniem...
 16. Speeder

  Dzie? dziecka!

  Jako, i? wszyscy mo?emy si? czu? jak dzieci, czy te m?odsze, czy te starsze i zarazem doro?lejsze, kadra TNETu pragnie z?o?y? Wam - dzieciaki (bez obrazy), najszczersze ?yczenia z okazji Dnia Dziecka. A?eby Was w szkole nie katowali zb?dnymi kartk?wkami, sprawdzianami i pytaniami i ?eby dzie...
 17. Speeder

  Majowy update forum nadszed?!

  Witajcie drodzy uczestnicy ?ycia forum Tibia.net.pl. Nadszed? maj, pi?kny, cieplutki miesi?c, a my przygotowali?my dla Was szereg niespodzianek na forum oraz ciekawe zmiany, kt?re urozmaic? oraz ulepsz? funkcjonowanie i byt naszego forum. Tak wi?c, co nowego b?dziecie mogli zobaczy? na TNP...
 18. Speeder

  Weso?ych ?wi?t!

  Wielkanoc zbli?a si? wielkimi krokami, dzi? mamy okazj? po?wi?ci? potrawy, jutro b?dziemy mieli szans? zasi??? do sto?u wraz z rodzinami i cieszy? si? dniem Zmartwychwstania Pa?skiego. Dlatego te?, ekipa Tibia.Net.Pl ?yczy Wam, drodzy u?ytkownicy, wszystkiego najlepszego, ciep?ych, mi?ych i...
 19. Speeder

  Podsumowanie II edycji walk mapper?w!

  Jak zauwa?yli?cie (a je?li nie, to w?a?nie jest szansa), dwa dni temu zako?czy?a si? definitywnie druga ju? edycja walk mapper?w. W do?? dziwny spos?b jednak, poniewa? fina? zosta? rozstrzygni?ty bez walki - niestety, taki by? mus. Jeden z uczestnik?w fina?u (Seylit), zosta? wydalony z forum i...
 20. Speeder

  Dogrywka [Rybol vs. Korzonek]

  Temat walki: Kraina Tarzana Praca numer 1: Praca numer 2: Budzik przechodzi do II rundy, poniewa? Xinx nie nades?a? swojej pracy, gratulacje! G?osujemy do p??nocy, p??niej rozstrzygn? walk?.
Top