Co nowego?
Tibia.net.pl

PO ZMIANIE SKRYPTU FORUM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z LOGOWANIEM. "ZRESETUJ HASŁO(klik)", ABY SIĘ ZALOGOWAĆ .

JEŻELI NIE PAMIĘTASZ STAREGO E-MAILA ZAJRZYJ NA NASZEGO "DISCORDA(klik)" LUB "NAPISZ E-MAILA(klik)"

Globalevents [8.x] [FIX] Usuni?cie mo?liwo?ci lagowania serwera za pomoc? item?w z SMS SHOP.

Status
Zamknięty.

Gandhi

Stały bywalec
Dołączył
Sierpień 7, 2013
Posty
80
Liczba reakcji
19
1. Autor - Gandhi

2. Oryginalny temat -
http://otibia.pl/globalevents-spells-creatureevents-49/%5Bfix%5D-usuniecie-mozliwosci-lagowania-serwera-za-pomoca-itemow-z-sms-shop-447/

3. Opis - Wiele serwer?w u?ywa oto takiego SMS SHOP, je?li jeste? jednym z nim, to potrzebujesz fixa!
(Dok?adna lokalizacja: data/globalevents/scripts/dalej_nie_wiem_ale_pewnie_cos_jak_shopsystem.lua)
Kod Lua:


 1. -- ### CONFIG ###
 2. -- message send to player by script "type" (types you can check in "global.lua")
 3. local SHOP_MSG_TYPE = 19
 4. -- time (in seconds) between connections to SQL database by shop script
 5. local SQL_interval = 30
 6. -- ### END OF CONFIG ###
 7. function onThink(interval, lastExecution)
 8. local result_plr = db.getResult("SELECT * FROM z_ots_comunication WHERE `type` = 'login';")
 9. if(result_plr:getID() ~= -1) then
 10. while(true) do
 11. local id = tonumber(result_plr:getDataInt("id"))
 12. local action = tostring(result_plr:getDataString("action"))
 13. local delete = tonumber(result_plr:getDataInt("delete_it"))
 14. local cid = getCreatureByName(tostring(result_plr:getDataString("name")))
 15. if isPlayer(cid) == TRUE then
 16. local itemtogive_id = tonumber(result_plr:getDataInt("param1"))
 17. local itemtogive_count = tonumber(result_plr:getDataInt("param2"))
 18. local container_id = tonumber(result_plr:getDataInt("param3"))
 19. local container_count = tonumber(result_plr:getDataInt("param4"))
 20. local add_item_type = tostring(result_plr:getDataString("param5"))
 21. local add_item_name = tostring(result_plr:getDataString("param6"))
 22. local received_item = 0
 23. local full_weight = 0
 24. if add_item_type == 'container' then
 25. container_weight = getItemWeightById(container_id, 1, true)
 26. if isItemRune(itemtogive_id) == TRUE then
 27. items_weight = container_count * getItemWeightById(itemtogive_id, 1, true)
 28. else
 29. items_weight = container_count * getItemWeightById(itemtogive_id, itemtogive_count, true)
 30. end
 31. full_weight = items_weight + container_weight
 32. else
 33. full_weight = getItemWeightById(itemtogive_id, itemtogive_count, true)
 34. if isItemRune(itemtogive_id) == TRUE then
 35. full_weight = getItemWeightById(itemtogive_id, 1,true)
 36. else
 37. full_weight = getItemWeightById(itemtogive_id, itemtogive_count,true)
 38. end
 39. end
 40. local free_cap = getPlayerFreeCap(cid)
 41. if full_weight <= free_cap then
 42. if add_item_type == 'container' then
 43. local new_container = doCreateItemEx(container_id, 1)
 44. local iter = 0
 45. while iter ~= container_count do
 46. doAddContainerItem(new_container, itemtogive_id, itemtogive_count)
 47. iter = iter + 1
 48. end
 49. received_item = doPlayerAddItemEx(cid, new_container)
 50. else
 51. local new_item = doCreateItemEx(itemtogive_id, itemtogive_count)
 52. received_item = doPlayerAddItemEx(cid, new_item)
 53. end
 54. if received_item == RETURNVALUE_NOERROR then
 55. doPlayerSendTextMessage(cid, SHOP_MSG_TYPE, 'You received >> '.. add_item_name ..' << from Tiberia shop.')
 56. db.executeQuery("DELETE FROM `z_ots_comunication` WHERE `id` = " .. id .. ";")
 57. db.executeQuery("UPDATE `z_shop_history_item` SET `trans_state`='realized', `trans_real`=" .. os.time() .. " WHERE id = " .. id .. ";")
 58. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;doPlayerSave(cid)
 59. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return true
 60. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; else
 61. doPlayerSendTextMessage(cid, SHOP_MSG_TYPE, '>> '.. add_item_name ..' << from Tiberia shop is waiting for you. Please make place for this item in your backpack/hands and wait about '.. SQL_interval ..' seconds to get it.')
 62. end
 63. else
 64. doPlayerSendTextMessage(cid, SHOP_MSG_TYPE, '>> '.. add_item_name ..' << from Tiberia shop is waiting for you. It weight is '.. full_weight ..' oz., you have only '.. free_cap ..' oz. free capacity. Put some items in depot and wait about '.. SQL_interval ..' seconds to get it.')
 65. end
 66. end
 67. if not(result_plr:next()) then
 68. break
 69. end
 70. end
 71. result_plr:free()
 72. end
 73. return TRUE
 74. end
Za???my, ?e 10 graczy kupi?o po 10 przedmiot?w, a nie zalogowa?o si? do gry. Wychodzi 100 item?w, kt?re s? przy ka?dym wykonaniu tego skryptu pobierane do pami?ci i przetwarzane.
O ile to jeszcze nie jest du?o, to dalej skrypt jedzie po kolei ka?dy z tych stu item?w, pobiera nazw? gracza, do kt?rego item powinien by? oddany, i dalej funkcja getCreatureByName przeszukuje wszystkie stworzenia ?ywe na mapie, dop?ki nie znajdzie kogo? o nazwie takiej, jak adresat itemu. Wi?c je?li wszyscy gracze, na kt?rych czekaj? itemki s? offline, razem czeka 100 itemk?w, a na mapie jest 3000 potwor?w, graczy i npc, to wtedy skrypt robi p?tle 300,000 razy (i to co ka?de xx minut - zale?nie od czasu ustawionego w globalevents.xml)! Du?o za du?o.

Ten fix dzia?a tak, ?e pobiera itemy z sms shopa tylko tych graczy, kt?rzy s? aktualnie online, oraz zast?puje funkcj? getCreatureByName przez getPlayerByNameWildcard, oraz usuwa linijk? odpowiedzialn? za to, ?e na ka?de wywo?anie skryptu jeden gracz dostaje item (wolne dostarczanie przedmiot?w).
W praktyce z tym fixem, przy takich samych warunkach, jak opisa?em wy?ej (300,000 razy), skrypt nie wykona ?adnej p?tli (gracze s? offline - nie ma potrzeby nic robi?). Je?li jednak tych dziesi?ciu si? zaloguje, a wszystkich graczy online jest 100, to wtedy skrypt wykona si? maximum 10,000 razy (30 razy szybciej), i to tylko jeden raz.​

4. Klient - Testowane na 8.50, powinno dzia?a? wsz?dzie.

5. Skrypt

Dla leniwych: gotowy skrypt
Kod Lua:


 1. -- ### CONFIG ###
 2. -- ### FIXED BY GANDHI ( ) ####
 3. -- message send to player by script "type" (types you can check in "global.lua")
 4. local SHOP_MSG_TYPE = 19
 5. -- time (in seconds) between connections to SQL database by shop script
 6. local SQL_interval = 30
 7. -- ### END OF CONFIG ###
 8. function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
 9. local result_plr = db.getResult("SELECT `z_ots_communication`,* FROM `z_ots_communication` JOIN `players` ON (`z_ots_communication`.`name` = `players`.`name`) WHERE (`players`.`online` = 1 AND `z_ots_communication`.`type` = 'login');")
 10. if(result_plr:getID() ~= -1) then
 11. while(true) do
 12. local id = tonumber(result_plr:getDataInt("id"))
 13. local action = tostring(result_plr:getDataString("action"))
 14. local delete = tonumber(result_plr:getDataInt("delete_it"))
 15. local cid = getPlayerByNameWildcard(tostring(result_plr:getDataString("name")))
 16. if isPlayer(cid) == TRUE then
 17. local itemtogive_id = tonumber(result_plr:getDataInt("param1"))
 18. local itemtogive_count = tonumber(result_plr:getDataInt("param2"))
 19. local container_id = tonumber(result_plr:getDataInt("param3"))
 20. local container_count = tonumber(result_plr:getDataInt("param4"))
 21. local add_item_type = tostring(result_plr:getDataString("param5"))
 22. local add_item_name = tostring(result_plr:getDataString("param6"))
 23. local received_item = 0
 24. local full_weight = 0
 25. if add_item_type == 'container' then
 26. container_weight = getItemWeightById(container_id, 1, true)
 27. if isItemRune(itemtogive_id) == TRUE then
 28. items_weight = container_count * getItemWeightById(itemtogive_id, 1, true)
 29. else
 30. items_weight = container_count * getItemWeightById(itemtogive_id, itemtogive_count, true)
 31. end
 32. full_weight = items_weight + container_weight
 33. else
 34. full_weight = getItemWeightById(itemtogive_id, itemtogive_count, true)
 35. if isItemRune(itemtogive_id) == TRUE then
 36. full_weight = getItemWeightById(itemtogive_id, 1,true)
 37. else
 38. full_weight = getItemWeightById(itemtogive_id, itemtogive_count,true)
 39. end
 40. end
 41. local free_cap = getPlayerFreeCap(cid)
 42. if full_weight <= free_cap then
 43. if add_item_type == 'container' then
 44. local new_container = doCreateItemEx(container_id, 1)
 45. local iter = 0
 46. while iter ~= container_count do
 47. doAddContainerItem(new_container, itemtogive_id, itemtogive_count)
 48. iter = iter + 1
 49. end
 50. received_item = doPlayerAddItemEx(cid, new_container)
 51. else
 52. local new_item = doCreateItemEx(itemtogive_id, itemtogive_count)
 53. received_item = doPlayerAddItemEx(cid, new_item)
 54. end
 55. if received_item == RETURNVALUE_NOERROR then
 56. doPlayerSendTextMessage(cid, SHOP_MSG_TYPE, 'You received >> '.. add_item_name ..' << from Tiberia shop.')
 57. db.executeQuery("DELETE FROM `z_ots_comunication` WHERE `id` = " .. id .. ";")
 58. db.executeQuery("UPDATE `z_shop_history_item` SET `trans_state`='realized', `trans_real`=" .. os.time() .. " WHERE id = " .. id .. ";")
 59. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;doPlayerSave(cid)
 60. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; else
 61. doPlayerSendTextMessage(cid, SHOP_MSG_TYPE, '>> '.. add_item_name ..' << from Tiberia shop is waiting for you. Please make place for this item in your backpack/hands and wait about '.. SQL_interval ..' seconds to get it.')
 62. end
 63. else
 64. doPlayerSendTextMessage(cid, SHOP_MSG_TYPE, '>> '.. add_item_name ..' << from Tiberia shop is waiting for you. It weight is '.. full_weight ..' oz., you have only '.. free_cap ..' oz. free capacity. Put some items in depot and wait about '.. SQL_interval ..' seconds to get it.')
 65. end
 66. end
 67. if not(result_plr:next()) then
 68. break
 69. end
 70. end
 71. result_plr:free()
 72. end
 73. return TRUE
 74. end

Wersja z w?asnym podmienianiem linijek
W swoim skrypcie zamieniamy:
Kod Lua:


 1. local result_plr = db.getResult("SELECT * FROM z_ots_comunication WHERE `type` = 'login';")na to
Kod Lua:


 1. local result_plr = db.getResult("SELECT `z_ots_communication`.* FROM `z_ots_comunication` JOIN `players` ON (`z_ots_communication`.`name` = `players`.`name`) WHERE (`players`.`online` = 1 AND `z_ots_communication`.`type` = 'login');")zamie? to:
Kod Lua:


 1. local cid = getCreatureByName(tostring(result_plr:getDataString("name")))na to
Kod Lua:


 1. local cid = getPlayerByNameWildcard(tostring(result_plr:getDataString("name")))
oraz pod tym:
Kod Lua:


 1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;doPlayerSave(cid)usu? t? linijk?
Kod Lua:


 1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return true
 
Status
Zamknięty.
Do góry