What's new

Mods Castle War

buchaLL

bez spiny, luźno
Joined
Aug 2, 2011
Messages
1,013
Reaction score
68
Age
24
Autor: VirrageS
Opis: System dla gildi, polegaj?cy na zadaniu jak najwi?kszej liczby obra?e?. Gildia, kt?ra zada wi?cej obra?e? wygrywa i otrzymuje w zamian dost?p do zamku, w kt?rym s? prywatne expowiska oraz skrzynia z kt?rej mo?emy raz dziennie wylosowa? nagrod?.

Screeny:
mzex38.png

6t40c8.png

0sr6xq.png

ihrnls.png


Strona WWW:
3mfqab.png

[SQL]foreach($SQL->query('SELECT `guild_name` FROM `castle` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1;') as $result)
{
if($result['guild_name'] == 'No one')
{
$content22 .= '<br>Brak';
}
else
{
foreach($result as $row) {
$content22='<br>
<font size="3">' . $result['guild_name'] . '</font>';
}
}
}[/SQL]

[SQL]<?PHP echo $content2; ?>[/SQL]
Dodatkowe komendy:
!castle - do??czenie do eventu(komenda dla leadera)
!startcastle - rozpoczynanie caste waru
!castleback - je?li padli?my w evencie mo?emy u?yc tej komendy by wr?ci?
!castle info - informacja o ko?cu eventu
!castleowner - przypisywanie zamku przez admina


Zapytania do bazy danych:
[SQL]ALTER TABLE players ADD ip varchar(255) NOT NULL


CREATE TABLE `castle_fighters` (
`id` INT(11) NOT NULL,
`guild` INT(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;CREATE TABLE `castle` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`owner` INT(11) NOT NULL,
`guild_name` VARCHAR(99) NOT NULL,
`king` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `castle_dmg` (
`guild` INT(11) NOT NULL,
`dmg` INT(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;CREATE TABLE `events` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`event_name` varchar(255) NOT NULL,
`winner_name` varchar(255) NOT NULL,
`won_item` varchar(255) NOT NULL,
`time_win` int(7) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=45 ;[/SQL]


Castle.xml
telePositions {pozycje gdzie zostan? przeteleportowane gildie}
gates {pozycje gdzie pojawi? si? bramy do rozbicia}


MAPA:
PLIKI(rozpakowujemy w mods):
 

sempele

Active User
Joined
Nov 19, 2010
Messages
104
Reaction score
3
Odp: Castle War

Gdy gildie s? ju? w zamku i gdy ma ju? startowa? event wyrzuca mi b??d:

O co w tym chodzi ? Mam tfs 0.4
 

buchaLL

bez spiny, luźno
Joined
Aug 2, 2011
Messages
1,013
Reaction score
68
Age
24
Odp: Castle War

Gdy gildie s? ju? w zamku i gdy ma ju? startowa? event wyrzuca mi b??d:

O co w tym chodzi ? Mam tfs 0.4
Wyczy?? tabele i pozmieniaj storage w skrypcie.
[sql]DELETE FROM castle;
DELETE FROM castle_dmg;
DELETE FROM castle_fighters;
DELETE FROM events;[/sql]
 

sempele

Active User
Joined
Nov 19, 2010
Messages
104
Reaction score
3
Odp: Castle War

Wyczy?? tabele i pozmieniaj storage w skrypcie.
[sql]DELETE FROM castle;
DELETE FROM castle_dmg;
DELETE FROM castle_fighters;
DELETE FROM events;[/sql]

Dalej ten sam b??d :(
 

buchaLL

bez spiny, luźno
Joined
Aug 2, 2011
Messages
1,013
Reaction score
68
Age
24
Odp: Castle War

Mo?e b??d w konfiguracji? Upewnij si?, ?e wszystkie pozycje s? dobrze ustawione, ?e na pewno masz w mods/monster/castle pliki king.xml i gate.xml.
Mo?e co? zmienia?e? w reszcie kodu?
 

sempele

Active User
Joined
Nov 19, 2010
Messages
104
Reaction score
3
Odp: Castle War

Mo?e b??d w konfiguracji? Upewnij si?, ?e wszystkie pozycje s? dobrze ustawione, ?e na pewno masz w mods/monster/castle pliki king.xml i gate.xml.
Mo?e co? zmienia?e? w reszcie kodu?

Mam wszystkie pliki w dobrym miejscu i pozycj? te? ustawione dobrze. Nic nie zmienia?em w reszcie kodu. Na innym forum podpowiadali mi, ?ebym sprawdzi? czy kod sprawdza po prostu prawid?ow? warto?? ale nie wiem za bardzo jak to sprawdzi?
czy jest sprawdzany player id czy u?ywany guid.
 

buchaLL

bez spiny, luźno
Joined
Aug 2, 2011
Messages
1,013
Reaction score
68
Age
24
Odp: Castle War

Podmie? biblioteki na te
 

sempele

Active User
Joined
Nov 19, 2010
Messages
104
Reaction score
3
Odp: Castle War

Ju? wszystko git. Ustawi?em r?cznie w?a?cicieli zamku i event normalnie wystartowa? nie pomy?la?em wcze?niej .. Jeszcze pytanko gdzie dok?adnie wklei? kod na stron? ?
 
Last edited:

Rychu222

Advanced User
Joined
Dec 21, 2012
Messages
160
Reaction score
1
Odp: Castle War

Podbijam pytanie UP, do tego wywal mi same error jak to doda?em :/

Code:
[19:12:12.799] > Loading castle.xml...
[19:12:12.800] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:12.802]         domodlib('castle_config')
[19:12:12.803]         domodlib('castle_lib')

[19:12:12.805]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:12.806]             if getStorage(castleCfg.storage.event) ~= 1 then
[19:12:12.808]                 doSetStorage(castleCfg.storage.event, 1)
[19:12:12.810]                 doCleanCastleFighters()
[19:12:12.811]                 doStartCountingCastleEvent(0)

[19:12:12.813]                 for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
[19:12:12.816]                     if getCreatureStorage(pid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:12.819]                         doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:12.823]                         doTeleportThing(pid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(pid)), true)
[19:12:12.826]                     end
[19:12:12.828]                 end
[19:12:12.829]             else
[19:12:12.830]                 doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it if "castle war" is enabled yet.')
[19:12:12.836]             end
[19:12:12.837]             return true
[19:12:12.839]         end
[19:12:12.841]
[19:12:12.841] Description:
[19:12:12.844] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:12.849] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:12.850]         domodlib('castle_config')
[19:12:12.853]         domodlib('castle_lib')

[19:12:12.855]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:12.857]             if getStorage(castleCfg.storage.event) ~= 1 then
[19:12:12.859]                 doSetStorage(castleCfg.storage.event, 1)
[19:12:12.863]                 doCleanCastleFighters()
[19:12:12.865]                 doStartCountingCastleEvent(0)

[19:12:12.867]                 for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
[19:12:12.870]                     if getCreatureStorage(pid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:12.874]                         doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:12.876]                         doTeleportThing(pid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(pid)), true)
[19:12:12.880]                     end
[19:12:12.881]                 end
[19:12:12.883]             else
[19:12:12.885]                 doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it if "castle war" is enabled yet.')
[19:12:12.888]             end
[19:12:12.889]             return true
[19:12:12.891]         end
[19:12:12.893]
[19:12:12.894] Description:
[19:12:12.895] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:12.899] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:12.903]         domodlib('castle_config')
[19:12:12.905]         domodlib('castle_lib')

[19:12:12.907]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:12.909]             if exhaustion.check(cid, castleCfg.storage.exhaust) ~= false then
[19:12:12.911]                 return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You must to wait a ' .. exhaustion.get(cid, castleCfg.storage.exhaust) .. ' sec.')
[19:12:12.918]             end

[19:12:12.920]             if getPlayerGuildId(cid) < 1 then
[19:12:12.923]                 return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You do not have a guild!')
[19:12:12.927]             end
[19:12:12.928]
[19:12:12.930]             if getTileInfo(getThingPos(cid)).protection ~= true then
[19:12:12.934]                 return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not back to castle war if are not in protection zone.')
[19:12:12.938]             end

[19:12:12.939]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then

[19:12:12.944]                 if isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid)) ~= -1 then
[19:12:12.946]                     local randX, randY, pos = math.random(-1,1), math.random(-1,1), castleCfg.telePositions[isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid))]
[19:12:12.953]
[19:12:12.954]                     doTeleportThing(cid, {x = pos.x + randX, y = pos.y + randY, z = pos.z})
[19:12:12.958]                     doSendMagicEffect(getThingPos(cid), CONST_ME_TELEPORT)

[19:12:12.962]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, 1)
[19:12:12.965]
[19:12:12.966]                     exhaustion.set(cid, castleCfg.storage.exhaust, castleCfg.exhaustTime * 60)
[19:12:12.970]                 else
[19:12:12.973]                     doPlayerSendCancel(cid, 'Your guild is not in castle war!')
[19:12:12.975]                 end
[19:12:12.977]             else
[19:12:12.978]                 doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it right now!')
[19:12:12.979]             end
[19:12:12.982]             return true
[19:12:12.983]         end
[19:12:12.984]
[19:12:12.986] Description:
[19:12:12.987] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:12.993] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:12.995]         domodlib('castle_config')
[19:12:12.996]         domodlib('castle_lib')

[19:12:12.998]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:13.002]             if exhaustion.check(cid, castleCfg.storage.exhaust) ~= false then
[19:12:13.005]                 return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You must to wait a ' .. exhaustion.get(cid, castleCfg.storage.exhaust) .. ' sec.')
[19:12:13.013]             end

[19:12:13.015]             if getPlayerGuildId(cid) < 1 then
[19:12:13.017]                 return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You do not have a guild!')
[19:12:13.022]             end
[19:12:13.023]
[19:12:13.024]             if getTileInfo(getThingPos(cid)).protection ~= true then
[19:12:13.027]                 return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not back to castle war if are not in protection zone.')
[19:12:13.034]             end

[19:12:13.035]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then

[19:12:13.039]                 if isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid)) ~= -1 then
[19:12:13.042]                     local randX, randY, pos = math.random(-1,1), math.random(-1,1), castleCfg.telePositions[isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid))]
[19:12:13.048]
[19:12:13.049]                     doTeleportThing(cid, {x = pos.x + randX, y = pos.y + randY, z = pos.z})
[19:12:13.054]                     doSendMagicEffect(getThingPos(cid), CONST_ME_TELEPORT)

[19:12:13.058]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, 1)
[19:12:13.061]
[19:12:13.062]                     exhaustion.set(cid, castleCfg.storage.exhaust, castleCfg.exhaustTime * 60)
[19:12:13.066]                 else
[19:12:13.067]                     doPlayerSendCancel(cid, 'Your guild is not in castle war!')
[19:12:13.071]                 end
[19:12:13.073]             else
[19:12:13.074]                 doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it right now!')
[19:12:13.076]             end
[19:12:13.077]             return true
[19:12:13.079]         end
[19:12:13.081]
[19:12:13.082] Description:
[19:12:13.084] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.088] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:13.091]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.093]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.095]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:13.097]             if param == 'info' then
[19:12:13.099]                 if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 and getStorage(castleCfg.storage.joinEvent) == -1 and getStorage(castleCfg.storage.time) > 0 then
[19:12:13.105]                     doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, '[CASTLE WAR]\n\nCastle war will end in ' .. math.floor(os.difftime(getStorage(castleCfg.storage.time), os.time()) / 60) .. ' mins.')
[19:12:13.114]                 else
[19:12:13.115]                     doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it right now!')
[19:12:13.117]                 end
[19:12:13.121]                 return true
[19:12:13.122]             elseif param == 'back' then
[19:12:13.124]                 if exhaustion.check(cid, castleCfg.storage.exhaust) ~= false then
[19:12:13.127]                     return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You must to wait a ' .. exhaustion.get(cid, castleCfg.storage.exhaust) .. ' sec.')
[19:12:13.134]                 end

[19:12:13.136]                 if getPlayerGuildId(cid) < 1 then
[19:12:13.139]                     return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You do not have a guild!')
[19:12:13.144]                 end
[19:12:13.145]
[19:12:13.145]                 if getTileInfo(getThingPos(cid)).protection ~= true then
[19:12:13.148]                     return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not back to castle war if are not in protection zone.')
[19:12:13.154]                 end

[19:12:13.156]                 if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then

[19:12:13.161]                     if isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid)) ~= -1 then
[19:12:13.163]                         local randX, randY, pos = math.random(-1,1), math.random(-1,1), castleCfg.telePositions[isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid))]
[19:12:13.168]
[19:12:13.172]                         doTeleportThing(cid, {x = pos.x + randX, y = pos.y + randY, z = pos.z})
[19:12:13.175]                         doSendMagicEffect(getThingPos(cid), CONST_ME_TELEPORT)

[19:12:13.178]                         doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, 1)
[19:12:13.183]
[19:12:13.184]                         exhaustion.set(cid, castleCfg.storage.exhaust, castleCfg.exhaustTime * 60)
[19:12:13.187]                     else
[19:12:13.188]                         doPlayerSendCancel(cid, 'Your guild is not in castle war!')
[19:12:13.193]                     end
[19:12:13.194]                 else
[19:12:13.195]                     doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it right now!')
[19:12:13.198]                 end
[19:12:13.200]                 return true
[19:12:13.202]             end
[19:12:13.204]
[19:12:13.204]             if getStorage(castleCfg.storage.joinEvent) == 1 then
[19:12:13.207]                 if castleCfg.guildsMinMax.max > getCastleFightingGuilds() then
[19:12:13.211]                     if getPlayerGuildId(cid) < 1 then
[19:12:13.213]                         return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You do not have a guild!')
[19:12:13.217]                     end

[19:12:13.221]                     if getPlayerLevel(cid) < castleCfg.minLevel then
[19:12:13.223]                         return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not sing up your guild to castle war if you do not have a require level. [' .. castleCfg.minLevel .. ']')
[19:12:13.230]                     end

[19:12:13.232]                     if getTileInfo(getThingPos(cid)).protection ~= true then
[19:12:13.234]                         return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not sing up your guild to castle war if are not in protection zone.')
[19:12:13.241]                     end

[19:12:13.243]                     if isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid)) ~= -1 then
[19:12:13.245]                         return doPlayerSendCancel(cid, 'You can not use this talkactions 2 times!')
[19:12:13.250]                     end

[19:12:13.252]                     if getPlayerGuildLevel(cid) >= GUILDLEVEL_LEADER then
[19:12:13.255]                         local guildMembers = getCastleGuildMembers(getPlayerGuildId(cid), false)
[19:12:13.260]                         if castleCfg.minMembers.p >= #getPlayersOnline() then
[19:12:13.262]                             if #guildMembers < castleCfg.minMembers.first then
[19:12:13.265]                                 return doPlayerSendCancel(cid, 'You don\'t have a '..castleCfg.minMembers.first..' guild members online or someone isn\'t standing in protection zone!')
[19:12:13.272]                             end
[19:12:13.273]                         else
[19:12:13.274]                             if #guildMembers < castleCfg.minMembers.second then
[19:12:13.278]                                 return doPlayerSendCancel(cid, 'You don\'t have a '..castleCfg.minMembers.second..' guild members online or someone isn\'t standing in protection zone!')
[19:12:13.284]                             end
[19:12:13.285]                         end
[19:12:13.287]
[19:12:13.289]                         doAddCastleFighter(math.max(0, getCastleFightingGuilds()) + 1, getPlayerGuildId(cid))
[19:12:13.294]                         doSetCastleDmg0(getPlayerGuildId(cid))

[19:12:13.296]                         for _, pid in ipairs(guildMembers) do
[19:12:13.300]                             local randX, randY, pos = math.random(-1,1), math.random(-1,1), castleCfg.telePositions[getCastleFightingGuilds()]
[19:12:13.305]
[19:12:13.306]                             doTeleportThing(pid, {x = pos.x + randX, y = pos.y + randY, z = pos.z})
[19:12:13.311]                             doCreatureSetNoMove(pid, true)
[19:12:13.312]                             doAddCondition(pid, createConditionObject(CONDITION_INFIGHT, -1))

[19:12:13.316]                             doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.playersEvent, 1)
[19:12:13.321]                         end

[19:12:13.323]                         doBroadcastMessage('[CASTLE WAR]\n\nGuild "' .. getPlayerGuildName(cid) .. '" have joined the battle for castle!\nGuilds fighting: ' .. getCastleFightingGuilds() .. '/' .. castleCfg.guildsMinMax.max .. '.', MESSAGE_INFO_DESCR)
[19:12:13.333]                     else
[19:12:13.334]                         doPlayerSendCancel(cid, 'You must be the leader of your guild!')
[19:12:13.338]                     end
[19:12:13.340]                 else
[19:12:13.341]                     doPlayerSendCancel(cid, 'Max guilds in war has been reached!')
[19:12:13.344]                 end
[19:12:13.345]             else
[19:12:13.346]                 doPlayerSendCancel(cid, 'It is not time yet!')
[19:12:13.350]             end
[19:12:13.351]             return true
[19:12:13.352]         end
[19:12:13.353]
[19:12:13.354] Description:
[19:12:13.355] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.361] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:13.363]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.365]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.368]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:13.371]             if param == 'info' then
[19:12:13.372]                 if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 and getStorage(castleCfg.storage.joinEvent) == -1 and getStorage(castleCfg.storage.time) > 0 then
[19:12:13.379]                     doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, '[CASTLE WAR]\n\nCastle war will end in ' .. math.floor(os.difftime(getStorage(castleCfg.storage.time), os.time()) / 60) .. ' mins.')
[19:12:13.386]                 else
[19:12:13.389]                     doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it right now!')
[19:12:13.392]                 end
[19:12:13.393]                 return true
[19:12:13.394]             elseif param == 'back' then
[19:12:13.395]                 if exhaustion.check(cid, castleCfg.storage.exhaust) ~= false then
[19:12:13.399]                     return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You must to wait a ' .. exhaustion.get(cid, castleCfg.storage.exhaust) .. ' sec.')
[19:12:13.405]                 end

[19:12:13.408]                 if getPlayerGuildId(cid) < 1 then
[19:12:13.410]                     return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You do not have a guild!')
[19:12:13.414]                 end
[19:12:13.415]
[19:12:13.417]                 if getTileInfo(getThingPos(cid)).protection ~= true then
[19:12:13.420]                     return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not back to castle war if are not in protection zone.')
[19:12:13.425]                 end

[19:12:13.428]                 if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then

[19:12:13.431]                     if isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid)) ~= -1 then
[19:12:13.433]                         local randX, randY, pos = math.random(-1,1), math.random(-1,1), castleCfg.telePositions[isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid))]
[19:12:13.440]
[19:12:13.441]                         doTeleportThing(cid, {x = pos.x + randX, y = pos.y + randY, z = pos.z})
[19:12:13.444]                         doSendMagicEffect(getThingPos(cid), CONST_ME_TELEPORT)

[19:12:13.449]                         doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, 1)
[19:12:13.452]
[19:12:13.453]                         exhaustion.set(cid, castleCfg.storage.exhaust, castleCfg.exhaustTime * 60)
[19:12:13.458]                     else
[19:12:13.460]                         doPlayerSendCancel(cid, 'Your guild is not in castle war!')
[19:12:13.463]                     end
[19:12:13.464]                 else
[19:12:13.467]                     doPlayerSendCancel(cid, 'You can not do it right now!')
[19:12:13.469]                 end
[19:12:13.470]                 return true
[19:12:13.472]             end
[19:12:13.473]
[19:12:13.474]             if getStorage(castleCfg.storage.joinEvent) == 1 then
[19:12:13.478]                 if castleCfg.guildsMinMax.max > getCastleFightingGuilds() then
[19:12:13.480]                     if getPlayerGuildId(cid) < 1 then
[19:12:13.482]                         return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You do not have a guild!')
[19:12:13.488]                     end

[19:12:13.489]                     if getPlayerLevel(cid) < castleCfg.minLevel then
[19:12:13.492]                         return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not sing up your guild to castle war if you do not have a require level. [' .. castleCfg.minLevel .. ']')
[19:12:13.499]                     end

[19:12:13.501]                     if getTileInfo(getThingPos(cid)).protection ~= true then
[19:12:13.504]                         return doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_SMALL, 'You can not sing up your guild to castle war if are not in protection zone.')
[19:12:13.511]                     end

[19:12:13.513]                     if isGuildInCastle(getPlayerGuildId(cid)) ~= -1 then
[19:12:13.518]                         return doPlayerSendCancel(cid, 'You can not use this talkactions 2 times!')
[19:12:13.522]                     end

[19:12:13.524]                     if getPlayerGuildLevel(cid) >= GUILDLEVEL_LEADER then
[19:12:13.528]                         local guildMembers = getCastleGuildMembers(getPlayerGuildId(cid), false)
[19:12:13.532]                         if castleCfg.minMembers.p >= #getPlayersOnline() then
[19:12:13.534]                             if #guildMembers < castleCfg.minMembers.first then
[19:12:13.539]                                 return doPlayerSendCancel(cid, 'You don\'t have a '..castleCfg.minMembers.first..' guild members online or someone isn\'t standing in protection zone!')
[19:12:13.546]                             end
[19:12:13.547]                         else
[19:12:13.548]                             if #guildMembers < castleCfg.minMembers.second then
[19:12:13.551]                                 return doPlayerSendCancel(cid, 'You don\'t have a '..castleCfg.minMembers.second..' guild members online or someone isn\'t standing in protection zone!')
[19:12:13.559]                             end
[19:12:13.560]                         end
[19:12:13.561]
[19:12:13.562]                         doAddCastleFighter(math.max(0, getCastleFightingGuilds()) + 1, getPlayerGuildId(cid))
[19:12:13.567]                         doSetCastleDmg0(getPlayerGuildId(cid))

[19:12:13.570]                         for _, pid in ipairs(guildMembers) do
[19:12:13.572]                             local randX, randY, pos = math.random(-1,1), math.random(-1,1), castleCfg.telePositions[getCastleFightingGuilds()]
[19:12:13.578]
[19:12:13.579]                             doTeleportThing(pid, {x = pos.x + randX, y = pos.y + randY, z = pos.z})
[19:12:13.583]                             doCreatureSetNoMove(pid, true)
[19:12:13.586]                             doAddCondition(pid, createConditionObject(CONDITION_INFIGHT, -1))

[19:12:13.590]                             doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.playersEvent, 1)
[19:12:13.594]                         end

[19:12:13.597]                         doBroadcastMessage('[CASTLE WAR]\n\nGuild "' .. getPlayerGuildName(cid) .. '" have joined the battle for castle!\nGuilds fighting: ' .. getCastleFightingGuilds() .. '/' .. castleCfg.guildsMinMax.max .. '.', MESSAGE_INFO_DESCR)
[19:12:13.606]                     else
[19:12:13.607]                         doPlayerSendCancel(cid, 'You must be the leader of your guild!')
[19:12:13.610]                     end
[19:12:13.612]                 else
[19:12:13.613]                     doPlayerSendCancel(cid, 'Max guilds in war has been reached!')
[19:12:13.617]                 end
[19:12:13.618]             else
[19:12:13.619]                 doPlayerSendCancel(cid, 'It is not time yet!')
[19:12:13.622]             end
[19:12:13.623]             return true
[19:12:13.624]         end
[19:12:13.627]
[19:12:13.628] Description:
[19:12:13.629] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.633] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:13.637]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.639]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.641]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:13.643]             if getGuildId(param) then
[19:12:13.644]                 db.query("UPDATE `castle` SET `owner` = 0 WHERE `owner` > 0")
[19:12:13.648]                 doSetCastleOwner(getGuildId(param))
[19:12:13.650]             else
[19:12:13.651]                 doPlayerSendCancel(cid, 'Wrong name. Can not find guild.')
[19:12:13.653]             end
[19:12:13.656]             return true
[19:12:13.658]         end
[19:12:13.659]
[19:12:13.660] Description:
[19:12:13.661] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.667] [Error - TalkAction Interface]
[19:12:13.669]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.671]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.673]         function onSay(cid, words, param)
[19:12:13.676]             if getGuildId(param) then
[19:12:13.678]                 db.query("UPDATE `castle` SET `owner` = 0 WHERE `owner` > 0")
[19:12:13.681]                 doSetCastleOwner(getGuildId(param))
[19:12:13.683]             else
[19:12:13.684]                 doPlayerSendCancel(cid, 'Wrong name. Can not find guild.')
[19:12:13.688]             end
[19:12:13.688]             return true
[19:12:13.690]         end
[19:12:13.691]
[19:12:13.692] Description:
[19:12:13.693] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.699] [Error - GlobalEvent Interface]
[19:12:13.701]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.703]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.707]         local daysOpen = {}

[19:12:13.709]         for k, v in pairs(castleCfg.days) do
[19:12:13.711]             table.insert(daysOpen, k)
[19:12:13.713]         end

[19:12:13.716]         function onThink(interval)
[19:12:13.718]             if isInArray(daysOpen, os.date('%A')) then
[19:12:13.720]                 if isInArray(castleCfg.days[os.date('%A')], os.date('%X', os.time())) then
[19:12:13.725]                     if getStorage(castleCfg.storage.event) ~= 1 then
[19:12:13.727]                         doSetStorage(castleCfg.storage.event, 1)
[19:12:13.729]                         doCleanCastleFighters()
[19:12:13.730]                         doStartCountingCastleEvent(0)

[19:12:13.734]                         for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
[19:12:13.737]                             if getCreatureStorage(pid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:13.740]                                 doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:13.744]                                 doTeleportThing(pid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(pid)), true)
[19:12:13.748]                             end
[19:12:13.749]                         end
[19:12:13.750]                     end
[19:12:13.752]                 end
[19:12:13.754]             end
[19:12:13.756]
[19:12:13.757]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:13.759]                 if getStorage(castleCfg.storage.time) == os.time() then
[19:12:13.762]                     doCloseCastleWar()
[19:12:13.765]                 end
[19:12:13.766]             end
[19:12:13.767]             return true
[19:12:13.768]         end
[19:12:13.770]
[19:12:13.771] Description:
[19:12:13.771] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.777] [Error - GlobalEvent Interface]
[19:12:13.779]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.781]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.784]         local daysOpen = {}

[19:12:13.786]         for k, v in pairs(castleCfg.days) do
[19:12:13.789]             table.insert(daysOpen, k)
[19:12:13.790]         end

[19:12:13.794]         function onThink(interval)
[19:12:13.795]             if isInArray(daysOpen, os.date('%A')) then
[19:12:13.797]                 if isInArray(castleCfg.days[os.date('%A')], os.date('%X', os.time())) then
[19:12:13.801]                     if getStorage(castleCfg.storage.event) ~= 1 then
[19:12:13.805]                         doSetStorage(castleCfg.storage.event, 1)
[19:12:13.807]                         doCleanCastleFighters()
[19:12:13.809]                         doStartCountingCastleEvent(0)

[19:12:13.811]                         for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
[19:12:13.814]                             if getCreatureStorage(pid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:13.817]                                 doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:13.820]                                 doTeleportThing(pid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(pid)), true)
[19:12:13.826]                             end
[19:12:13.827]                         end
[19:12:13.828]                     end
[19:12:13.829]                 end
[19:12:13.831]             end
[19:12:13.833]
[19:12:13.834]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:13.837]                 if getStorage(castleCfg.storage.time) == os.time() then
[19:12:13.841]                     doCloseCastleWar()
[19:12:13.843]                 end
[19:12:13.845]             end
[19:12:13.846]             return true
[19:12:13.847]         end
[19:12:13.848]
[19:12:13.849] Description:
[19:12:13.850] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:13.856] [Error - GlobalEvent Interface]
[19:12:13.858]         domodlib('castle_config')
[19:12:13.859]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.863]         local daysOpen = {}

[19:12:13.865]         for k, v in pairs(castleCfg.days) do
[19:12:13.867]             table.insert(daysOpen, k)
[19:12:13.868]         end

[19:12:13.870]         function onThink(interval)
[19:12:13.874]             if isInArray(daysOpen, os.date('%A')) then
[19:12:13.876]                 if isInArray(castleCfg.days[os.date('%A')], os.date('%X', os.time())) then
[19:12:13.880]                     if getStorage(castleCfg.storage.event) ~= 1 then
[19:12:13.883]                         doSetStorage(castleCfg.storage.event, 1)
[19:12:13.886]                         doCleanCastleFighters()
[19:12:13.887]                         doStartCountingCastleEvent(0)

[19:12:13.890]                         for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
[19:12:13.894]                             if getCreatureStorage(pid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:13.896]                                 doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:13.899]                                 doTeleportThing(pid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(pid)), true)
[19:12:13.904]                             end
[19:12:13.906]                         end
[19:12:13.907]                     end
[19:12:13.908]                 end
[19:12:13.909]             end
[19:12:13.910]
[19:12:13.913]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:13.915]                 if getStorage(castleCfg.storage.time) == os.time() then
[19:12:13.918]                     doCloseCastleWar()
[19:12:13.919]                 end
[19:12:13.920]             end
[19:12:13.923]             return true
[19:12:13.925]         end
[19:12:13.926]
[19:12:13.927] Description:
[19:12:13.928] [string "LuaInterface::loadBuffer"]:6: attempt to index global 'castleCfg' (a nil value)
[19:12:13.933] [Warning - Event::loadScript] Cannot load script (            domodlib('castle_config')
[19:12:13.936]         domodlib('castle_lib')

[19:12:13.938]         local daysOpen = {}

[19:12:13.939]         for k, v in pairs(castleCfg.days) do
[19:12:13.943]             table.insert(daysOpen, k)
[19:12:13.945]         end

[19:12:13.946]         function onThink(interval)
[19:12:13.948]             if isInArray(daysOpen, os.date('%A')) then
[19:12:13.951]                 if isInArray(castleCfg.days[os.date('%A')], os.date('%X', os.time())) then
[19:12:13.955]                     if getStorage(castleCfg.storage.event) ~= 1 then
[19:12:13.958]                         doSetStorage(castleCfg.storage.event, 1)
[19:12:13.961]                         doCleanCastleFighters()
[19:12:13.963]                         doStartCountingCastleEvent(0)

[19:12:13.965]                         for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
[19:12:13.968]                             if getCreatureStorage(pid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:13.972]                                 doCreatureSetStorage(pid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:13.976]                                 doTeleportThing(pid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(pid)), true)
[19:12:13.980]                             end
[19:12:13.981]                         end
[19:12:13.983]                     end
[19:12:13.984]                 end
[19:12:13.985]             end
[19:12:13.986]
[19:12:13.987]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:13.991]                 if getStorage(castleCfg.storage.time) == os.time() then
[19:12:13.994]                     doCloseCastleWar()
[19:12:13.995]                 end
[19:12:13.996]             end
[19:12:13.998]             return true
[19:12:13.999]         end
[19:12:14.002]     )


[19:12:14.005] [Error - GlobalEvent Interface]
[19:12:14.007]         domodlib('castle_config')

[19:12:14.009]         function onThink(interval)
[19:12:14.013]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:14.016]                 doBroadcastMessage('If you want to back to castle type "!castleback", if you want to check time to end castle war type "!castle info".', MESSAGE_INFO_DESCR)
[19:12:14.023]             end
[19:12:14.024]             return true
[19:12:14.026]         end
[19:12:14.027]
[19:12:14.028] Description:
[19:12:14.029] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.035] [Error - CreatureScript Interface]
[19:12:14.037]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.040]         function onDeath(cid, corpse, deathList)
[19:12:14.043]             if isMonster(cid) then
[19:12:14.045]                 if getCreatureName(cid) == 'King' then
[19:12:14.047]                     doCloseCastleWar()
[19:12:14.049]                 end
[19:12:14.050]             end
[19:12:14.052]             return true
[19:12:14.054]         end
[19:12:14.055]
[19:12:14.057] Description:
[19:12:14.058] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.063] [Error - CreatureScript Interface]
[19:12:14.065]         domodlib('castle_config')

[19:12:14.067]         function onDeath(cid, corpse, deathList)
[19:12:14.069]             if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent) == 1 then
[19:12:14.074]                 doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.076]             end
[19:12:14.077]             return true
[19:12:14.079]         end
[19:12:14.081]
[19:12:14.082] Description:
[19:12:14.083] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.088] [Error - CreatureScript Interface]
[19:12:14.090]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.093]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.095]         function onLogin(cid)
[19:12:14.097]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:14.099]                 if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:14.103]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:14.105]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.108]                     doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.113]                 end
[19:12:14.114]             else
[19:12:14.115]                 if getCastleOwner() ~= '' then
[19:12:14.117]                     if getPlayerGuildName(cid) == getCastleOwner() then
[19:12:14.119]                         doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, 1)
[19:12:14.124]                         doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, 'Your guild won a Castle War.')
[19:12:14.128]                     end
[19:12:14.129]
[19:12:14.131]                     if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:14.134]                         if getPlayerGuildName(cid) ~= getCastleOwner() then
[19:12:14.136]                             doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:14.139]                         end
[19:12:14.142]                     end
[19:12:14.144]                 end
[19:12:14.145]
[19:12:14.146]                 if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent) == 1 then
[19:12:14.148]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.153]                     doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.157]                 end
[19:12:14.159]             end

[19:12:14.162]             registerCreatureEvent(cid, 'castleDeathPlayer')
[19:12:14.164]             return true
[19:12:14.166]         end
[19:12:14.167]
[19:12:14.167] Description:
[19:12:14.169] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.175] [Error - CreatureScript Interface]
[19:12:14.177]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.179]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.183]         function onLogin(cid)
[19:12:14.184]             if getStorage(castleCfg.storage.event) == 1 then
[19:12:14.186]                 if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:14.189]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:14.193]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.196]                     doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.199]                 end
[19:12:14.201]             else
[19:12:14.203]                 if getCastleOwner() ~= '' then
[19:12:14.205]                     if getPlayerGuildName(cid) == getCastleOwner() then
[19:12:14.207]                         doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, 1)
[19:12:14.211]                         doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, 'Your guild won a Castle War.')
[19:12:14.215]                     end
[19:12:14.216]
[19:12:14.217]                     if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.winner) > 0 then
[19:12:14.221]                         if getPlayerGuildName(cid) ~= getCastleOwner() then
[19:12:14.224]                             doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:14.227]                         end
[19:12:14.229]                     end
[19:12:14.231]                 end
[19:12:14.231]
[19:12:14.232]                 if getCreatureStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent) == 1 then
[19:12:14.235]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.238]                     doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.243]                 end
[19:12:14.245]             end

[19:12:14.246]             registerCreatureEvent(cid, 'castleDeathPlayer')
[19:12:14.248]             return true
[19:12:14.251]         end
[19:12:14.252]
[19:12:14.253] Description:
[19:12:14.254] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.259] [Error - CreatureScript Interface]
[19:12:14.262]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.264]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.266]         function onStatsChange(cid, attacker, type, combat, value)
[19:12:14.269]             if isMonster(cid) and isPlayer(attacker) then
[19:12:14.272]                 if getCreatureName(cid) == 'King' then
[19:12:14.274]                     if value > 0 then
[19:12:14.275]                         doSetCastleDmg(value, getPlayerGuildId(attacker))
[19:12:14.278]                     end
[19:12:14.280]                 end
[19:12:14.282]             end
[19:12:14.283]             return true
[19:12:14.284]         end
[19:12:14.285]
[19:12:14.286] Description:
[19:12:14.287] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.294] [Error - CreatureScript Interface]
[19:12:14.295]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.297]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.299]         function onStatsChange(cid, attacker, type, combat, value)
[19:12:14.303]             if isMonster(cid) and isPlayer(attacker) then
[19:12:14.306]                 if getCreatureName(cid) == 'King' then
[19:12:14.308]                     if value > 0 then
[19:12:14.310]                         doSetCastleDmg(value, getPlayerGuildId(attacker))
[19:12:14.313]                     end
[19:12:14.314]                 end
[19:12:14.315]             end
[19:12:14.316]             return true
[19:12:14.317]         end
[19:12:14.318]
[19:12:14.320] Description:
[19:12:14.322] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.326] [Error - Action Interface]
[19:12:14.328]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.331]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.333]         function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
[19:12:14.336]             if castleCfg.castleGetReward ~= false then
[19:12:14.338]                 if getPlayerGuildName(cid) == getCastleOwner() then
[19:12:14.342]                     if getPlayerLevel(cid) >= castleCfg.levelToGetReward then
[19:12:14.345]                         if getCreatureStorage(cid, item.actionid) <= os.time() then
[19:12:14.348]                             local cash, rewardItem = math.random(castleCfg.cash.min, castleCfg.cash.max), castleCfg.itemsToGive[math.random(#castleCfg.itemsToGive)]

[19:12:14.355]                             doPlayerAddItem(cid, 2160, cash)
[19:12:14.356]                             doPlayerAddItem(cid, rewardItem, 1)
[19:12:14.360]                             doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, 'You get ' .. cash .. ' crystal coins and ' .. getItemNameById(rewardItem) .. ' from your king!')
[19:12:14.365]                             doCreatureSetStorage(cid, item.actionid, os.time() + 60 * 60 * 24)
[19:12:14.370]                         else
[19:12:14.371]                             doPlayerSendCancel(cid, 'You have already get your gift! You can get it again in ' .. secondsToClock(math.abs(os.difftime(getCreatureStorage(cid, item.actionid), os.time()))) .. '.')
[19:12:14.380]                         end
[19:12:14.382]                     else
[19:12:14.383]                         doPlayerSendCancel(cid, 'Your level is to low. You should have ' .. castleCfg.levelToGetReward .. '.')
[19:12:14.387]                     end
[19:12:14.389]                 else
[19:12:14.392]                     doPlayerSendCancel(cid, 'You have no acces to get this reward!')
[19:12:14.395]                     doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.398]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:14.401]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.404]                 end
[19:12:14.405]             end
[19:12:14.406]             return true
[19:12:14.409]         end
[19:12:14.410]
[19:12:14.411] Description:
[19:12:14.413] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.417] [Error - Action Interface]
[19:12:14.420]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.422]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.425]         function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
[19:12:14.427]             if castleCfg.castleGetReward ~= false then
[19:12:14.431]                 if getPlayerGuildName(cid) == getCastleOwner() then
[19:12:14.433]                     if getPlayerLevel(cid) >= castleCfg.levelToGetReward then
[19:12:14.436]                         if getCreatureStorage(cid, item.actionid) <= os.time() then
[19:12:14.440]                             local cash, rewardItem = math.random(castleCfg.cash.min, castleCfg.cash.max), castleCfg.itemsToGive[math.random(#castleCfg.itemsToGive)]

[19:12:14.446]                             doPlayerAddItem(cid, 2160, cash)
[19:12:14.449]                             doPlayerAddItem(cid, rewardItem, 1)
[19:12:14.452]                             doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, 'You get ' .. cash .. ' crystal coins and ' .. getItemNameById(rewardItem) .. ' from your king!')
[19:12:14.460]                             doCreatureSetStorage(cid, item.actionid, os.time() + 60 * 60 * 24)
[19:12:14.463]                         else
[19:12:14.464]                             doPlayerSendCancel(cid, 'You have already get your gift! You can get it again in ' .. secondsToClock(math.abs(os.difftime(getCreatureStorage(cid, item.actionid), os.time()))) .. '.')
[19:12:14.473]                         end
[19:12:14.474]                     else
[19:12:14.475]                         doPlayerSendCancel(cid, 'Your level is to low. You should have ' .. castleCfg.levelToGetReward .. '.')
[19:12:14.481]                     end
[19:12:14.481]                 else
[19:12:14.482]                     doPlayerSendCancel(cid, 'You have no acces to get this reward!')
[19:12:14.485]                     doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.490]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.winner, -1)
[19:12:14.493]                     doCreatureSetStorage(cid, castleCfg.storage.playersEvent, -1)
[19:12:14.498]                 end
[19:12:14.499]             end
[19:12:14.500]             return true
[19:12:14.502]         end
[19:12:14.509]
[19:12:14.509] Description:
[19:12:14.511] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.517] [Error - MoveEvents Interface]
[19:12:14.519]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.521]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.523]         function onStepIn(cid, item, position)
[19:12:14.524]             if getPlayerGuildName(cid) ~= getCastleOwner() then
[19:12:14.528]                 doPlayerSendCancel(cid, 'You have no acces to go thereget this reward!')
[19:12:14.532]                 doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.536]                 return false
[19:12:14.537]             end
[19:12:14.538]             return true
[19:12:14.540]         end
[19:12:14.541]
[19:12:14.542] Description:
[19:12:14.543] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.550] [Error - MoveEvents Interface]
[19:12:14.551]         domodlib('castle_config')
[19:12:14.553]         domodlib('castle_lib')

[19:12:14.556]         function onStepIn(cid, item, position)
[19:12:14.559]             if getPlayerGuildName(cid) ~= getCastleOwner() then
[19:12:14.561]                 doPlayerSendCancel(cid, 'You have no acces to go thereget this reward!')
[19:12:14.565]                 doTeleportThing(cid, getTownTemplePosition(getPlayerTown(cid)), true)
[19:12:14.568]                 return false
[19:12:14.569]             end
[19:12:14.571]             return true
[19:12:14.572]         end
[19:12:14.573]
[19:12:14.576] Description:
[19:12:14.577] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

[19:12:14.583] [Error - GlobalEvent Interface]
[19:12:14.586]         domodlib('castle_config')

[19:12:14.589]         function onStartup()
[19:12:14.590]             doSetStorage(castleCfg.storage.event, -1)
[19:12:14.592]             doSetStorage(castleCfg.storage.joinEvent, -1)
[19:12:14.596]             doSetStorage(castleCfg.storage.time, 0)
[19:12:14.598]             return true
[19:12:14.599]         end
[19:12:14.600]
[19:12:14.601] Description:
[19:12:14.603] [string "            castleCfg = {..."]:42: '}' expected (to close '{' at line 40) near 'gates'

Code:
[19:12:24.977] [Error - GlobalEvent Interface]
[19:12:24.980]         domodlib('castle_config')

[19:12:24.982]         function onStartup()
[19:12:24.983]             doSetStorage(castleCfg.storage.event, -1)
[19:12:24.985]             doSetStorage(castleCfg.storage.joinEvent, -1)
[19:12:24.989]             doSetStorage(castleCfg.storage.time, 0)
[19:12:24.991]             return true
[19:12:24.993]         end
[19:12:24.994]     :onStartup
[19:12:24.995] Description:
[19:12:24.996] [string "LuaInterface::loadBuffer"]:4: attempt to index global 'castleCfg' (a nil value)
[19:12:25.001] stack traceback:
[19:12:25.002] [string "LuaInterface::loadBuffer"]:4: in function <[string "LuaInterface::loadBuffer"]:3>

I w bazie nie mog? doda? tego zapytania

e7auky.png
 
Last edited:

polileusz

User
Joined
Jul 19, 2009
Messages
18
Reaction score
0
Age
28
Odp: Castle War

Witam :)

Mam 2 pytanka dotyczace skryptu a wiec:

Gdzie powinienem wklejic
Code:
foreach($SQL->query('SELECT `guild_name` FROM `castle` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1;') as $result)
{
if($result['guild_name'] == 'No one')
 {
		$content22 .= '<br>Brak';
}
		else
		{
foreach($result as $row) {
  $content22='<br>
  <font size="3">' . $result['guild_name'] . '</font>';
}
}
}

oraz
Code:
<?PHP echo $content2; ?>
??

A drugie pytanko to wszystko mi elegancko dziala tylko nie wiem jak dostac sie na zamek, czy moze mi ktos troszke wyjasnic co i jak?

Z g?ry badzo dziekuje i pozdrawiam
 

Rychu222

Advanced User
Joined
Dec 21, 2012
Messages
160
Reaction score
1
Odp: Castle War

To wklejasz w swoim layout.php w tagach <?php ?>
A by dosta? si? na zamek tworzysz teleport do niego i przed nim stawiasz jak?? kratke z actionid 4992 ?eby inni tam nie mogli wbi? tylko gracz kt?ry posiada to castle
 

polileusz

User
Joined
Jul 19, 2009
Messages
18
Reaction score
0
Age
28
Odp: Castle War

A czy do tego teleportu potrzebuje jakis skrypt? Ustawilem actionID 4992 ale kazdy moze po niej chodzic :/

Mam mega prosbe, moglbys pokazac mi layout.php z tym wklejonym kodem zebym mogl miec wzor ?
 
Last edited:

Rychu222

Advanced User
Joined
Dec 21, 2012
Messages
160
Reaction score
1
Odp: Castle War

A czy do tego teleportu potrzebuje jakis skrypt? Ustawilem actionID 4992 ale kazdy moze po niej chodzic :/

Mam mega prosbe, moglbys pokazac mi layout.php z tym wklejonym kodem zebym mogl miec wzor ?

Bo musisz ustawi? przed teleportem kratke z actionid 4992 inaczej b?d? mogli wbija?
 

polileusz

User
Joined
Jul 19, 2009
Messages
18
Reaction score
0
Age
28
Odp: Castle War

Aj sory, pomyli?em aid mia?o by? 4991 a nie 4992

Jestes moim mistrzem! Dziala elegancko!

A moglys mi wyjasnic jak zrobic zeby byl widoczny wlasciciel zamku na stronce? Jak ja dodaje toa albo mam ERROR 500 albo biala strone :/
 

sempele

Active User
Joined
Nov 19, 2010
Messages
104
Reaction score
3
Odp: Castle War

@Up
Mam ten sam problem z dodaniem kodu na stron?
 
Top