What's new

Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 0 0.0%
 • Nie.

  Votes: 0 0.0%
 • Tak.

  Votes: 29 69.0%
 • Nie.

  Votes: 13 31.0%

 • Total voters
  42
 • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

Serj_Tankian

You've been - thunderstruck.
Joined
Apr 5, 2009
Messages
1,086
Reaction score
69
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Najprawdopodobniej unikniemy podania daty dziennej konkursu na rzecz podania jedynie miesi?ca jego rozpocz?cia.Du?o ?atwiej b?dzie oceni?, czy dana osoba przyk?ada si? tylko dla zwyci?stwa konkursu, czy jest aktywna w d?u?szej perspektywie czasu.
 

eLeXo

C'est la vie
Joined
Apr 15, 2008
Messages
505
Reaction score
58
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Nie. Dlaczego? Bo raporty to praca kadry i wolontariusz naszych u?ytkownik?w. Taki konkurs spowoduje tylko spam raport?w i strach przed napisaniem posta. Dodatkowo robisz rozgardiasz, bo teraz ka?dy z support?w b?dzie wpierdziela? si? na swoje dzia?y i raportowa? wszystko co tylko wysz?o spod r?ki innej osoby... Jednak jak ju? napali?e? si? na ten konkurs to ?ycz? powodzenia i ch?tnie spr?buje. C?? zawsze fajnie jest dosta? nagrod? za swoj? prac?.
 

Marcin24

Ja i Kazia
Joined
Oct 14, 2008
Messages
1,613
Reaction score
222
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

teraz ka?dy z support?w b?dzie wpierdziela? si? na swoje dzia?y i raportowa? wszystko co tylko wysz?o spod r?ki innej osoby...

Gdy ja pilnowa?em support?w, musieli by? oni na szczycie top reporters. Nie wa?ne w jakim dziale raportuje, tworzyli?my wszyscy jedno??, a nie tak, ?e mia?em takie i takie dzia?y to kaza?em raportowa? w swoich dzia?ach, bo to nie na tym polega?o. Wy jeste?cie od pomocy moderatorom, dlatego MUSICIE to robi?, aby na forum by? porz?dek. Je?eli Wasz prze?o?ony Wam tego nie ka?e, trudno, ale na forum musi by? ?ad i porz?dek... Ale nie na si?e, tj wlepianie warn?w na si??, aby mie? am'y...
Czasami wystarczy upomnienie s?owne, a raport b?dzie zamkni?ty.
 
Last edited:

eLeXo

C'est la vie
Joined
Apr 15, 2008
Messages
505
Reaction score
58
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

@up
Tylko, ?e teraz jest 10 support?w i ka?dy ma sw?j dzia?. Przez ten konkurs w sumie ten podzia? traci sens, bo przez to ka?dy sup b?dzie pilnowa? wszystkich dzia??w. To jest lepsze dla forum, ale ja nie lubi? wchodzi? z butami do innych dom?w (dzia??w).

Tak wiem robie problem i zawracam nie potrzebnie g?ow?, ale taki ju? jestem. Szlachetny i uczciwy jak jasna cholera :|
 

Marcin24

Ja i Kazia
Joined
Oct 14, 2008
Messages
1,613
Reaction score
222
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Tylko, ?e teraz jest 10 support?w i ka?dy ma sw?j dzia?. Przez ten konkurs w sumie ten podzia? traci sens, bo przez to ka?dy sup b?dzie pilnowa? wszystkich dzia??w. To jest lepsze dla forum, ale ja nie lubi? wchodzi? z butami do innych dom?w (dzia??w).

S?dzisz, ?e wszyscy b?d? a? tak pracowici? Bo ja nie...
Nie wiesz chyba jak dzia?a system raport?w. Ka?dy raport ma automatycznie tworzony sw?j w?asny temat w dziale do tego przeznaczonym. Ka?dy kolejny raport tego samego posta jest tak jakby odpowiedzi? w tym temacie.
Ka?dy ma r?wnie szanse, u?ytkownicy jak i supporci.
 

Forseti

Senior User
Joined
Dec 23, 2011
Messages
954
Reaction score
82
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Konkurs jest dobry i te? jestem za tylko jest jeden problem. U?ytkownicy mog? chcie? tak to zdoby? (t? nagrod?), ?e mog? nawala? raportami posty, kt?rych nie trzeba raportowa?. A tak to wszystko w porz?dku i nie mam nic przeciwko. :)
 

Serj_Tankian

You've been - thunderstruck.
Joined
Apr 5, 2009
Messages
1,086
Reaction score
69
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Konkurs jest dobry i te? jestem za tylko jest jeden problem. U?ytkownicy mog? chcie? tak to zdoby? (t? nagrod?), ?e mog? nawala? raportami posty, kt?rych nie trzeba raportowa?. A tak to wszystko w porz?dku i nie mam nic przeciwko. :)

To? przecie? s? warny za niew?a?ciwe raporty, wszystko da si? sprawdzi?.Spokojnie, to jest akurat naj?atwiejsza kwestia do dopilnowania.
 

Kate Sayuki

Seikō sore...
Joined
Jan 31, 2009
Messages
665
Reaction score
157
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Wy jeste?cie g?upi czy ?lepi? Od 3 lat tnet organizuje konkursy z takim samym skutkiem czyli ?adnym. Zg?asza si? las user?w - "Super! B?dzie fajnie, organizacja i git" a ju? kilka dni, tygodni, miesi?cy potem okazuje si?, ?e 80% - 90% uczestnik?w nie daje znaku ?ycia, rezygnuje albo w niewyja?nionych okoliczno?ciach umiera. Konkursy to jeden wielki niewypa? na tnecie - nie umiecie uczy? si? na b??dach? Poka?cie mi KONKURS, kt?ry wypali? albo si? zako?czy?. Z ch?ci? zobacz?.
Poza tym sama idea konkursu wydaje mi si? pod?a - ludzie b?d? skaka? sobie do garde? i "kapowa?" na ka?dego kto tylko uchyli si? od regulaminu. Warny i upomnienia maj? by? dla u?atwienia pracy modom i przypomnienia userom o regulaminie a nie dla "dobrej zabawy".
Jestem na nie. You mad bro?

@Down
Mia?am raczej na my?li porz?dny konkurs a nie jakie? zgaduj zgadula.
@Down2
Nie, po prostu wys?a?e? mi jakie? g?wno. Takie co? zorganizuje pierwszy lepszy user, wystarczy mu zgoda moderatora. Na porz?dny konkurs trzeba mie? POMYS? i DOBR? ORGANIZACJ?. Doda? jeszcze jakie? przyzwoite nagrody a nie kwadraciki czy podpisy pod nickiem...
 
Last edited:

Marcin24

Ja i Kazia
Joined
Oct 14, 2008
Messages
1,613
Reaction score
222
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Poka?cie mi KONKURS, kt?ry wypali? albo si? zako?czy?. Z ch?ci? zobacz?.

Ka?ka hejter! I like it!!
Konkurs: Czyj to post? - Tibia.net.pl

@Down
Mia?am raczej na my?li porz?dny konkurs a nie jakie? zgaduj zgadula.

Ta, lepiej powiedz, ?e zatkao kakao

@Down2
Nie, po prostu wys?a?e? mi jakie? g?wno. Takie co? zorganizuje pierwszy lepszy user, wystarczy mu zgoda moderatora. Na porz?dny konkurs trzeba mie? POMYS? i DOBR? ORGANIZACJ?. Doda? jeszcze jakie? przyzwoite nagrody a nie kwadraciki czy podpisy pod nickiem...

Faktycznie :<
 
Last edited:

One

My?l?cy
Joined
Apr 6, 2008
Messages
445
Reaction score
217
Age
26
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

#panowie zieloni

Od pisania do siebie na tego typu tematy, macie FM'a : >

***

Odno?nie konkursu si? nie wypowiadam, bo nagr?d nie ma (dlatego m.in. macie pewno??, ?e je dostaniecie).
 
 • Like
Reactions: Sco

Xervin

Boxxy <3
Joined
Feb 7, 2010
Messages
814
Reaction score
87
Age
28
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Og?lnie jestem za, bo takie nietypowe konkursy mog? pom?c kadrze, a u?ytkownikom da? motyw do dok?adnego przeczytania regulaminu.

Ale domy?lam si? jak to si? sko?czy - u?ytkownicy zaczn? raportowa? posty za zwyk?e 'kurwa', w dziale 'Serwery' zacznie si? spam raportami (ma?owarto?ciowe~), wi?kszo?? u?ytkownik?w i tak ten konkurs zleje, poza tym zapewne pojawi si? kilku z?o?liwc?w, kt?rzy uznaj? za punkt honoru uprzykrzy? kadrze podliczanie raport?w.

Reasumuj?c - wed?ug mnie nie wypali, ale i tak jestem za. :D
 

Serj_Tankian

You've been - thunderstruck.
Joined
Apr 5, 2009
Messages
1,086
Reaction score
69
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Ale domy?lam si? jak to si? sko?czy - u?ytkownicy zaczn? raportowa? posty za zwyk?e 'kurwa', w dziale 'Serwery' zacznie si? spam raportami (ma?owarto?ciowe~), wi?kszo?? u?ytkownik?w i tak ten konkurs zleje, poza tym zapewne pojawi si? kilku z?o?liwc?w, kt?rzy uznaj? za punkt honoru uprzykrzy? kadrze podliczanie raport?w.
Reasumuj?c - wed?ug mnie nie wypali, ale i tak jestem za. :D

M?dlmy si?, ?eby tylko tak by?o, bo lepiej mie? konkurs na 15 os?b w tym 5 hejter?w, ni? kolejny z 2-3 zg?oszeniami.A tak, liczony jest ka?dy kto przy?le jakikolwiek raport, jest to r?wnoznaczne z przyst?pieniem do konkursu, wi?c nie ma zg?osze? = wi?cej ch?tnych.
Ponownie dzi?kuj? za g?osy i zach?cam do oddawania kolejnych, p?ki co nie jest ?le, 36 osobom zale?y na tym, by co? si? dzia?o.
 
Last edited:

Serj_Tankian

You've been - thunderstruck.
Joined
Apr 5, 2009
Messages
1,086
Reaction score
69
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Od?wie?am !
Przypominam, ?e do ko?ca ankiety ju? tylko tydzie?, dotychczas mam 38 g?os?w.
 

Fireflies

Advanced User
Joined
May 27, 2010
Messages
200
Reaction score
13
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Nie uwa?am pomys?u za z?y, jednak nie wstawi? si? za nim.

Po co wtedy mia?aby istnie? ranga SUPPORT? Jest ona ?wietnym okresem przygotowawczym do obowi?zk?w moderatora oraz poznawczym, aby zapozna? si? z kadr? oraz z sytuacj? na forum. Primo, zrobi?by si? okropny ba?agan w raportach, nie s?dz? by ktokolwiek ogarn?? wszystkich raportuj?cych bez napisanego skryptu. Oczywi?cie je?li si? chce to si? da, wi?c nie w?tpi? by?cie sobie nie poradzili.

Nie czyta?em wszystkich komentarzy, wi?c je?li moja wypowied? si? powt?rzy?a to przepraszam.

P.S. Przez przypadek zag?osowa?em na TAK, ale niech ju? tak zostanie.

Pozdrawiam!
 

Laki

&#51221;&#49888;&#50630;&#51060; &#49688;&#45796;
Joined
Oct 28, 2011
Messages
470
Reaction score
71
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Nie uwa?am pomys?u za z?y, jednak nie wstawi? si? za nim.
Po co wtedy mia?aby istnie? ranga SUPPORT? Jest ona ?wietnym okresem przygotowawczym do obowi?zk?w moderatora oraz poznawczym, aby zapozna? si? z kadr? oraz z sytuacj? na forum. Primo, zrobi?by si? okropny ba?agan w raportach, nie s?dz? by ktokolwiek ogarn?? wszystkich raportuj?cych bez napisanego skryptu. Oczywi?cie je?li si? chce to si? da, wi?c nie w?tpi? by?cie sobie nie poradzili.
Nie czyta?em wszystkich komentarzy, wi?c je?li moja wypowied? si? powt?rzy?a to przepraszam.
P.S. Przez przypadek zag?osowa?em na TAK, ale niech ju? tak zostanie.
Pozdrawiam!

Pierdolisz i na dodatek nie wiesz po co jest SUPPORT. Zadaniem SUPPORTU jest nie tylko raportowanie, ale tez wzbogacanie dzialow, ktore zostaly Mu przypisane (odpowiadanie na pytania i prosby, prowadzenie dyskusji czy pisanie poradnikow). Okres przygotowawczy nie ogranicza sie do raportowania, przynajmniej tak mi sie wydaje.
Gdyby mieli sobie nie poradzic z naplywajacymi raportami to nie zakladaliby w ogole tego tematu.
 

Serj_Tankian

You've been - thunderstruck.
Joined
Apr 5, 2009
Messages
1,086
Reaction score
69
Age
27
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Chill, po co mi tu k??tnie ;)


P.S. Przez przypadek zag?osowa?em na TAK, ale niech ju? tak zostanie.

Pod?wiadomo?? ? ;D
Napisz? to tak :
Do raport?w ma dost?p ka?dy od rangi pr?bny+, wi?c je?li zbierze si? kilkana?cie os?b to nie ma opcji nieogarni?cia kilkudziesi?ciu raport?w dziennie.
Support ma ?atwiej w tej kwestii, bo do Waszych g??wnych zada? nale?y te? raportowanie, wi?c z automatu jeste?cie w konkursie.
Pomy?limy nad nagrodzeniem obok najlepszych u?ytkownik?w tak?e i najlepszych supporter?w, podyskutujemy, ale i tak pomys?u nie nale?y z tej racji skre?la? moim zdaniem.
 

simivv

New User
Joined
Oct 30, 2010
Messages
1
Reaction score
0
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Czy?by TNET nie organizowa? czego? takiego jakie? 3-4 lata temu? Patrz?c na wszystkie plusy i minusy tego konkursu, jestem na nie. Idea jest s?uszna, jednak wprowadzi to tylko zam?t i k??tnie mi?dzy u?ytkownikami serwisu... a w ko?cu zaczn? si? oni tez czepia? administracji, i? daje za du?o ostrze?e? za b?ahe rzeczy.

Chill, po co mi tu k??tnie ;)
Pod?wiadomo?? ? ;D
Napisz? to tak :
Nie stawiamy spacji pomi?dzy znakiem interpunkcyjnym (niewa?ne jakim) a wyrazem stoj?cym przed nim!
 

Dubler

Lua Factory =)
Joined
Apr 8, 2009
Messages
1,874
Reaction score
112
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

jako jeden z moderator?w mog? spokojnie rzec ?e ogarniamy to bez problemu. Mam przydzielone jedne z najbardziej obleganych dzia??w a na ogarni?cie forum potrzebuje max 40min dziennie. bardzo cz?sto zamiast warn?w daje upomnienia, aby nie rodzi?o to nie potrzebnych k??tni. Pomimo ?e konkurs (z mojej prespektywy) przyj?? si? umiarkowanie-dobrze, jestem jednak nadal przeciwny z powod?w kt?re ju? wcze?niej wymieni?em
 

stripling

Active User
Joined
Jan 6, 2012
Messages
111
Reaction score
4
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Uwa?am ?e kolejny a tak?e nowy pomys? konkursowy jest plusem Dla forum, dlaczego? Poniewa? o?ywiaj? zainteresowanych i mniej zainteresowanych do wsp?lnej wsp??pracy i zaci?tej rywalizacji, chod? nagrody nie s? zadowalaj?ce to sam fakt nowoczesnego konkursu b?dzie bardzo INTERESUJ?CY!.
Ten konkurs jest po to aby uporz?dkowa? bezinteresowne tematy/posty w taki spos?b jak " Raport " troch? to pozmienia ale na Dobre zapewne.

Od siebie chcia?bym chcia?bym doda? i? Dzi?kuj? wszystkim tym kt?rzy organizowali ten Konkurs! Bo ka?de wasze pomys?y [ m?dre ] id? na rzecz forum i na jego dobro.
Jestem ZA.
 

Quomak

Senior User
Joined
Jul 15, 2010
Messages
631
Reaction score
40
Age
7
Odp: Nowy konkurs na Tibia.net.pl - badanie opinii spo?ecznej !

Ja osobiscie uwazam ze taki konkurs moze wprowadzic dosc ciekawa atmosfere zaglosowalem na tak lecz uwazam, ze mozna to przemyslec. Pozdrawiam.
 
Status
Not open for further replies.
Top