What's new

Odnawanie many

Status
Not open for further replies.

Roudie

User
Joined
Jun 20, 2009
Messages
17
Reaction score
0
Odnawiania many

Spis tre?ci

1. Life Ring
2.Ring of Healing
3.Soft Boots
4.Terran Rainbow Shield
5.Potions
rfm.gif

6.Food (Brown Mushrooms)


1.Life Ring

Pier?cie? ?ycia. Mo?e by? u?ywany przez ka?d? z profesji. W przeci?gu 20 minut daje nam 1600 punkt?w many oraz 400 punkt?w ?ycia (co 3 sekundy 4 mp i 1 hp).
Wa?y 0.8 oz. Wypada z potwor?w takich jak:

Acolyte of the Cult, Barbarian Headsplitter, Barbarian Skullhunter, Choking Fear, Deepling Elite, Deepling Master Librarian, Deepling Scout, Deepling Spellsinger, Deepling Warrior, Flamecaller Zazrak, Gaz'Haragoth, Ghoul, Groam, Lizard Dragon Priest, Lizard Snakecharmer, Mahrdis, Massive Water Elemental, Midnight Panther, Mutated Tiger, Serpent Spawn, The Noxious Spawn, The Snapper, White Pale, Water Elemental, Yakchal, Zombie, Zushuka


Kolejnym sposobem na zdobycie jest kupno od Alexandra w sklepie magicznym na Edron oraz po wykonaniu Green Djinn Quest od Yamala w Mal'ouquah. Za sztuk? zap?acimy 900gp. Kolejn? metod? na zdobycie jest wykonanie tych quest?w:
-Behemoth Quest
-Life Ring Quest
Ostatnim sposobem jest zamiana za Life Crystal u Chester'a Kahs. Mo?na go znale?? na wsch?d od Zamku Kr?la Tibianus'a, na pierwszym pi?trze.(r??owy okr?g dp w thais, ???ty schody prowadz?ce do npc)

Aby dokona? zamiany nale?y przeprowadzi? dialog w ten spos?b:

Gracz: Hi
Chester Kahs: Salutations, stranger.
Gracz: Gamel is a rebel
Chester Kahs: Are you saying that Gamel is a member of the rebellion?
Gracz: yes
Chester Kahs: Do you know what his plans are about?
Gracz: He wants to obtain a magic crystal so lugri can cast a deathcurse
Chester Kahs: That is terrible! Will you give me the crystal?

Gracz: yes

Mo?na to wykona? niesko?czon? ilo?? razy.

Koszt odnowy 100 punkt?w many:


k4a4.png

(cena/16)

Dodatkowo u?ywanie life ring?w pozwala na spor? oszcz?dno?? capa. Dzi?ki temu wyd?u?ymy czas naszego polowania.
U?ycie 1 life ringa w stosunku do mana potiona, strong mana potiona, great mana potiona, great spirit potion to oszcz?dno?? odpowiednio: 42, 30, 24, 32 oz.


2.Ring of Healing

Pier?cie? leczenia (w skr?cie RoH). ??cznie odnawia nam 480 punkt?w ?ycia i 1920 punkt?w many w czasie 8 minut (1 hp i 4 mp na 1 sekund?. Korzystanie z niego jest mniej op?acalne ni? life ringa (z powodu wy?szych cen), ale w kr?tkim czasie odnawia nam spor? ilo?? MP. Wa?y 0.8 oz. Wypada z:

Banshee, Death Priest, Demon, Hydra, Kollos, Lich, Overcharged Energy Element, Quara Hydromancer, Quara Hydromancer Scout, Rahemos, Sea Serpent, Esmeralda, Ghazbaran, Golgordan, Lersatio, Madareth, Morgaroth, Zugurosh, Banshee, Death Priest, Demon, Hydra, Kollos, Lich, Overcharged Energy Element, Quara Hydromancer, Quara Hydromancer Scout, Rahemos, Sea Serpent, Esmeralda, Ghazbaran, Golgordan, Lersatio, Madareth, Morgaroth, Zugurosh.

Mo?na go kupi? od Yamala po wykonaniu Green Djinn Quest. Za sztuk? zap?acimy 2000gp. Ostatnim sposobem na zdobycie go jest wykonanie:
-Desert Dungeon Quest
-Fire Axe Quest


Koszt odnowy 100 punkt?w many:


cnjz.png

(cena/18)

U?ycie 1 RoH w stosunku do mana potiona, strong mana potiona, great mana potiona, great spirit potion to oszcz?dno?? odpowiednio: 48, 34, 27, 36 oz.

3.Soft Boots

Legendarne buty regeneruj? nam 28800 punkt?w many i punkt?w ?ycia przez 4 godziny (3 hp i 12 mp co sze?? sekund). Wa?? 8 oz. Wygl?daj? jak Boots of Waterwalking. Po zu?yciu zamieniaj? sie na Worn Soft Boots
r7q.gif
. Naprawy mo?e dokona? Aldo z Venore za, kt?r? zap?acimy 10k.


zqkd.png

(r??owy okr?g-Aldo)

Jedynym sposobem na zdobycie tych but?w jest wykonanie Pits of Inferno Quest. Oczywi?cie mo?na r?wnie? je kupi?. Koszt zakupu zwr?ci si? w czasie w kt?ry wypite jest:

nzwt.png

(cena_soft?w/jednorazowy_zysk*28800/ilosc_many_odnawianej_przez_pota)

Zatem np. je?li kupimy softy za 550k, a zwykle korzystamy z Strong Mana Potion?w to koszt zakupu zwr?ci si? nam w czasie w kt?rym wypiliby?my 19701 pot?w.

Op?acalno??


1u66.png


Oszcz?dno?? capa podczas jednorazowego u?ycia soft?w w stosunku do mana potiona, strong mana potiona, great mana potiona, great spirit potion to odpowiednio: 777, 556, 445, 594 oz.


4.Terran Rainbow Shield

Tarcza zaczarowana ?ywio?em ziemi. Korzysta? z tej tarczy mo?e tylko i wy??cznie knight posiadaj?cy 100 lvl. Waga 69 oz. Aby j? stworzy? nale?y u?y? Small Enchanted Emerald
inor.gif
na Rainbow Shield
a53r.gif
(nagroda z Demon Oak Quest). Pozwoli nam to przez 15 minut korzysta? z odnowy 8 punkt?w many i 2 punkt?w ?ycia co 6 sekund (razem 300 hp i 1200 mp).


Op?acalno?? (koszt Small Enchanted Emerald
inor.gif
)
mgxi.png

(cena/12)

6.Food


Przez wszystkich znana metoda odnawiania punkt?w many i punkt?w ?ycia. Pr?dko?? ta zale?y od profesji oraz promocji. Tabelka przedstawia t? zale?no??.

0w1g.png


Teraz skupmy si? na najcz??ciej u?ywanym, lekkim jedzeniem, a mianowicie brown mushrooms. Waga jednej sztuki to 0,2 oz, czyli 20 oz to 100 sztuk, co wystarcza na 7h i 20 minut. Mo?na je kupi? u Luny na Edron za 10 gp lub markecie za oko?o 11-12gp.

Op?acalno??, gdy cena grzybka wynosi 10gp/szt

1uaa.png
+100 punkt?w do rankingu //Dziki~~
 

boujku

Banned
Joined
Aug 10, 2012
Messages
311
Reaction score
5
Odp: Odnawanie many

Co do Softu, moga sie zwrocic, lub nie, jesli padniemy i spadna nam butki :)
Poradnik fajny, milo sie czyta, bez zbednego pier****, 8/10
 
Status
Not open for further replies.
Top