What's new

Pro poradnik dla Paladyna

Status
Not open for further replies.

lisekmater

Active User
Joined
Oct 23, 2009
Messages
103
Reaction score
11
Zacznijmy od tego, i? paladyn to posta? atakuj?ca z dystansu, wojownik u?ywaj?cy magii ?wi?to?ci. Jest to posta? kt?ra przy pomocy tego poradnika mo?e okaza? si? zab?jcz? broni? a przy tym gra dostarczy nam wiele zabawy =).

kl-skrytobojca.jpg
images

spartan.jpgOdrazu napisz?, prosz? o komentarze, z g?ry dzi?kuj?


1 Wprowadzenie.
2 Pocz?tki.
3 Trening.
4 Magic lvl oraz skille.
5 Magia.
6 Ekwipunek.
7 Amunicja
8 Porady, ciekawostki, zalecenia.
9 Troch? o PACC.
10 Expienie oraz taktyki.


1. Wprowadzenie.
Jak ju? powiedzia?em, paladyn to wojownik atakuj?cy z dystansu, zab?jca kt?ry nie wie co to lito??, zabijaj?cy w imi? ?wi?to??i. Tylko on potrafi pos?ugiwa? si? w?a?nie magi? ?wi?to?ci. Posiada do?? du?? ilo?? capa (no?no?ci), sporo HP i MP.
Bardzo szybko awansuje w distance fighting, wolniej w shieldingu.


Paladyn na level dostaje : 10 hp, 15 mp i 20 capa .
Odnawianie hp: Facc – 1 hp co 8 sec
Pacc (Wykupiona Promocja) – 1 hp co 6 sec
Odnawianie mp: Facc- 2 mp co 4 sec
Pacc (Wykupiona Promocja) - 2 mp co 3 sec2. Pocz?tki.


Nie b?d? si? tu du?o rozpisywa?. Gdy tylko wejdziesz na rooka, idz na zachodni? (lew?) stron? miasta, na polane i zabijaj owce, kr?liki, sarny i ?winie, a? mi?so nie wype?ni ci ca?ego capacity, potem u Williego sprzedaj to mi?so i tak dop?ty dop?ki nie starczy ci na dobre uzbrojenie. Na ratach pod miastem wbij 3lvl, potem mo?na przenie?? si? na trolle, znajduj?ce si? na p??noc od miasta, tam wbij 6-7lvl, idz na skletony i troche zar?b (nie wiecej ni? 1k w banku i 1k przy sobie, gdy? na mainland mo?na wynie?? tylko 2k). Na wyspie przeznaczenia atakuj ca?y czas na full defence uzywajac spear?w (nie arrowy), wbijaj?c przy tym skille!. Polecam na pocz?tek wybra? miasto Ab'dendriel lub Carlin. Po wyj?ciu na mainland kup podstawowe eq (belted cape, steel lub dark helmet, dwarven shield, plate legs), reszte pieni?dzy i cenne przedmioty od??? do depozytu. Od teraz zaczyna si? prawdziwa gra.


3. Trening.


Teraz gdy ju? jeste? wyposa?ony, rzeczy bezpiecznie le?? w depozycie mo?na zacz?? skillowa?. Powinno Ci zosta? oko?o 500gp-1k, we? kilkadziesi?t gp i id? do sklepu kupi? kilka spear?w. Przy ich pomocy b?dziesz walczy? oraz skillowa?. Na full defence bij trolle tak d?ugo a? ich nie zabijesz i tak do skilli okolo 40/30. Potem trzeba si? przerzuci? na small stone. Raz na 30 sekund musisz zada? obra?enia, tzn blood hit, inaczej zablokuje ci si? skillbar i nie ro?nie skill. Atakowa? ci? musz? dwa potwory (tylko tyle mo?na wzi??? na shielda). Ca?y czas musisz by? najedzony i spala? mane (na 8lvlu czarem light, czyli "utevo lux".


Potwory do skillowania to:
Troll: 40/30 ***
Troll.gif

Troll: 50/40
Troll.gif

Dwarf: 60/50
Dwarf.gif

Monk: 65/50***
Dark_Monk.gif

Minotaur: 65/50
Minotaur.gif

Slime: 75/60
Slime.gif

Monk: 90/70
Dark_Monk.gif

***- Spearami


Potem to ju? tylko 2 monki
Dark_Monk.gif
Dark_Monk.gif
lub target dummy
Worker_Golem.gifPodczas skillowania wa?ne jest, ?eby mie? zapas jedzenia i amunicji. Radze w miar? mo?liwo?ci skillowa? nad wod? i ?owi? rybki ;p Podczas skillowania na monku sprawa jest prosta jak ogon ?wini =), po prostu m?wimy partnerowi, ?e chcecie monka nad wod?, wa?ne jest te?, by mie? jakie? dwa potworki na shielda, takie jak wolf, czy bug.

Do skillowania ju? na pocz?tku b?dziemy u?ywa? small ston?w
Small_Stone.gif
. Nie s? one tanie, ale za to maj? ma?o ataku i s? dosy? lekkie wi?c mo?na nimi skutecznie skillowa? ju? na skillach 50/40. Sposoby na zdobywanie tych przekl?tych kamieni (dlaczego przekl?tych przekonasz si? sam) s? dwa.


Spos?b #1
Idziemy na gobliny
Goblin.gif
w okolice femour hills i bijemy je ze spear?w na full atak tak d?ugo a? nie uzbieramy tylu kamieni, ?e nie mamy capa na kolejne, idziemy do dp,o odk?adamy i tak dalej i tak dalej. Alternatyw? dla PACC sa gobliny
Goblin.gif
na edron, na wiekszym lvl gargulce
Gargoyle.gif
lub forst giantessy
Frost_Giantess.gif
. Je?li mamy dobrego przyjaciela knighta to ewentualnie Earth Elemental
Earth_Elemental.gif

Je?li lubimy bi? gobliny to dobrze, je?li nie to c??... masz pecha


Spos?b #2
Za nasze ci??ko zarobione pieni?dze kupujemy od graczy kamienie po cenie (zale?nie od serwera) 1,5k-2,5k. Tutaj przydaje si? znajomo?? osobnika, kt?ry lubi zbiera? kamienie i b?dzie nam je sprzedawa?. Mo?na te? (nie zach?cam) kupi? kilka CC na Allegro i kupi? kamienie.4. Mlvl i skille.
Przy skillach 80 warto mie? ju? ten 65 shielding. Pytasz po co? A no po to, ?e jak dogoni cie zerk, jaki? knight, czy w razie laga, nie pad?. I chocia?by dlatego, ?e czasem trzeba walczy? w ciasnych pomieszczeniach =).
Najlepszym rozwi?zaniem tutaj by?oby skillowa? do 80 ju? od pocz?tku, lecz nie wszyscy maj? pieni?dze i ch?ci by to zrobi?, wiec podam tabelk? jak te skille mniej wi?cej powinny wygl?da?.

Powiem jeszcze jedno, dobrze jest wbi? tego cluba na chocia? 30, i nosi? ze sob? Dragonbone staff
Dragonbone_Staff.gif
lub co? lekkiego. Pytacie po co? ?eby nie traci? cennej na expie amunicji na szajs pokroju bug czy co? innego, co denerwuje podczas przeprawy.


``````````````````````

10lvl 50/40
20lvl 60/50
30lvl 70/60
40lvl 75/65
50lvl 80/70

``````````````````````


Potem co 5lvli nabija? jeden skill i tak do 90~ Oczywi?cie skille powinny by? wi?ksze, to sa MINIMALNE skille kt?re powiniene? posiada?
Co do Mlvla zadanie na pierwszy rzut oka jest proste. Wbi? 15mlvl... Ale proste jest ono tylko na pierwszy rzut oka. 15mlvl jest potrzebny, ?eby m?c atakowa? z SD, najsilniejszej runy. Nie jest ona ju? tak u?yteczna jak kiedy?, ale czasem si? przydaje.


``````````````````````
10lvl 4mlvl
20lvl :6mlvl
30lvl :9mlvl
40lvl :12mlvl
55lvl : 15mlvl5. Magia.
Nie ma tutaj zbyt wiele do pisania, w?a?ciwie to (prawie) ka?dy czar pr?dzej czy p??niej si? przyda, ale opisz? tylko to co warto kupowa?, i jak tego u?ywa?.

Uwaga! Obrazek trzeba powi?kszy?!!

1Uwaga! Obrazek trzeba powi?kszy?!!

Radze zapozna? si? co i jak dzia?a =)


6. Ekwipunek.


Kiedy? by?y dwie drogi, albo "na czo?ga" albo "na lekko". teraz jest duu?o ?atwiej. Nie podam jakich? wytycznych tylko kilka porad.
Podstawowe eq ju? mamy (belted cape, plate legs, steel helmet, dwarven shield). W miar? rozgrywki powinni?my zdoby? jaki? dragon shield, blue legs, crown helmet do 20lvl (po wykonaniu deserta). Do 30lvl uzbieramy na paladin armor lub bohy. Tutaj trzeba wybra? co jest nam bardziej potrzebne, ale nie martwcie si?, do 40lvl b?dziecie mieli obydwa =). Potem vampire > demon shield, crusader > demon helmet, na 80lvlu wchodz? Yalahari Legs a na 100lvl MAA (master archer armor). Ale do tego jeszcze troch? czasu =)


7. Amunicja

Spear.gif
Spear (25 atk 20 oz)
Przydatny zar?wno do expienia i skilowania, jego przydatno?? do expa ko?czy si? w momencie osi?gni?cia poziomu potrzebnego do u?ywania Royal Sears. Mo?na zakupi? go w prawie ka?dym mie?cie za 10 gp / sztuka.
Hunting_Spear.gif
Hunting Spear (32 atk 22 oz.)
Do?? dobry do expienia na niskim lvl, jednak ?adko u?ywany z powodu ma?ej dost?pno?ci- nie mo?na kupi? go w sklepie. Tak na prawde to lepiej go zostawi?, gdy? w port hope mo?na go sprzeda? za ?adn? sumk? =).
Royal_Spear.gif
Royal Spear (35 atk 25 oz.)
Doskona?a bro? do expienia, pocz?wszy od poziomu kiedy mo?emy go u?ywa? a? do ko?ca, czyli jednym s?owem, trzeba go polubi? =). Jego cena (15 gp), jest bardzo niska w por?wnaniu z tym czego mo?emy dokona? za jego pomoc?. Jego jedyn? wad? jest to i? mo?na go kupi? tylko w miastach dla premiowanych graczy.
Enchanted_Spear.gif
Enchanted Spear (38 atk 20 oz.)
Mo?emy zacz?? je produkowa? od 45 poziomu, je?eli posiadamy zwyk?ego speara, 450 many oraz pacc. Jego niew?tpliw? zalet? jest zasi?g, kt?ry umo?liwia swobodne bicie potwor?w typu neco czy culty. Cz?sto mo?na je kupic/sprzeda? za 150 gp/sztuka.
Small_Stone.gif
Small Sone (5 atk 3 oz.)
U?ywane tylko i wy??cznie do skilowania, ich cena wynosi oko?o 2k gp za 100 sztuk. Alternatywa spear?w dla zamo?nych ludzi lub takich kt?rzy lubi? bi? gobliny.
Assassin_Star.gif
Assassin Star (65 atk 2 oz.) Wymagany lvl : 80 – Bro? zast?puj?ca paladynowi SD po aktualizacji. Ich cena wynosi 100 gp/sztuka, dostaniemy je na goromie po wykonaniu questa na Assassin Outfit. Szybko si? niszcz?, mo?emy ich u?ywa? od 80 poziomu. Wykorzystywane do expienia na lepszych potworach, uwa?am i? bicie czego? s?abszego od Dl’a jest marnotrawstwem. Poni?ej 90lvla praktycznie nieu?ywane.
Piercing_Bolt.gif
Piercing Bolt Atk: 33.Wymagany lvl:30. Silniejsze od zwyk?ych bolt?w, czasem u?ywane na lepsze hunty. Do kupienia w miastach na premium area po 4 gp za sztuk?, lecz mo?na ?atwo zlootowa? z mino archer?w, lub dwarf?w soldier?w
Sniper_Arrow.gif
Sniper Arrow Atk: 26.Wymagany lvl:20.Lepsze od zwyk?ych strza?. Do kupienia w wi?kszo?ci miast na premium area po 3 gp za sztuk?, rzadko u?ywane...
Burst_Arrow.gif
Burst Arrows Atk: 26.Eksploduj?ce strza?y, maj? zasi?g kratek 3x3. Po updacie cz?sto u?ywane przez paladyn?w, poniewa? obra?enia zale?? od Distance Fightingu nie Magic Levela.
Power_Bolt.gif
Power Bolt Atk: 40. Wymagany lvl:55. Do kupienia w miastach na premium area. U?ywane do huncenia mocnych monster?w , oraz do walk pvp. Do?? cz?sto u?ywany na wy?szym poziomie (70+).
 

lisekmater

Active User
Joined
Oct 23, 2009
Messages
103
Reaction score
11
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

7. Porady, ciekawostki, zalecenia

Teraz napisz? co warto ze sob? nosi? i dlaczego. A troch? tego jest =)

Niestety ze wzgl?du, ?e sam nie posiadam PACC niespecjalnie b?d? dodawa? opisy i taktyki na PACC area. Oczywiscie postaram si? doda? "co?" ale bez moich przemy?le? apropos =)

Mana i Health Potiony

Health_Potion.gif
Health Potion -Natychmiastowo regeneruje oko?o 150 punkt?w ?ycia

Mana_Potion.gif
Mana Potion -Ten magiczny nap?j jest niezb?dny dla profesji magicznych, gdy? natychmiastowo przywraca od 75 do 125 punkt?w many.

Strong_Mana_Potion.gif
Strong mana potion -Potek ten mo?e by? u?ywany od 50lvla. Przywraca oko?o 200 mp

Strong_Health_Potion.gif
Strong Health Potion -Potek ten regeneruje oko?o 300hp. U?ywany mo?e by? od 50lvl

Great_Spirit_Potion.gif
Great Spirit potion -Przywraca cz??? ?ycia i many (~300 punkt?w ?ycia i 150 punkt?w many).Mo?e by? u?ywane przez Paladyn?w z poziomem co najmniej 80.

B?d? nam towarzyszy? przez ca?? gr?, od 20 lvla do samiute?kiego ko?ca.
Od 20lvla polecam nosi? ze sob? przynajmniej 10 mana potion?w i kilka health potion?w. W razie ataku PK, czy chocia?by oberwaniu od potwora. Wcze?niej te? dobrze mie? przy sobie kilka, w razie W :p.

Po 30 lvlu,dobrze mie? przy sobie 40 mana pot?w i 10 health pot?w, mo?na nosi? wi?cej, pewnie, im wi?cej tym lepiej, tylko bez przesady -.-.
Na 50lvlu nigdzie si? nie ruszajcie bez 80-100 mana pot?w i 20 strong health potion?w, naprawd?, to nie przesada. Wtedy ?mier? ju? baardzo boli =).
Od 80lvla nosimy 150 mana i 30 strong health. Potem wed?ug w?asnego uznania.

Pier?cienie i Amulety

Dwarven_Ring.gif
Dwarven ring, 60 min
Jeden taki ring spokojnie powinie? Ci wystarczy? na dobre p?? roku gry. Jak ju? go zdob?dziesz, to nie wyrzucaj - du?o miejsca nie zajmuje, a mo?e kiedy? si? przyda.

Energy_Ring.gif
Energy ring, 10 min
Wytwarza efekt mana shielda. Bardzo przydatny w sytuacjach, gdy mana shield potrzebny jest nam w regularnych odst?pach czasu. Wtedy zamiast traci? 50 many na 30 sekund bicia potwora, lepiej za?o?y? ring i zdj?? go zaraz gdy wyjdziemy z zagro?onego obszaru. Ring do?? cz?sto wypada z dragon lord?w. Od 50 + poziomu zalecam noszenie jednej sztuki przy sobie na sta?e, oraz trzymanie 2-3 kolejnych ring?w w depo.

Life_Ring.gif
Life ring, 20 minut
Odnawia 1 punkt ?ycia i many co 2 sekundy. Przydatny gdy potrzebujemy szybko zregenerowa? pewn? ilo?? many, nie chcemy u?y? mana fluid?w. Mo?e by? te? z powodzeniem wykorzystywany jako alternatywa do potion?w. Ring daje nam w sumie 600 many i 600 hp.

Might_Ring.gif
Might ring, 20 ?adunk?w
Chroni w 25% od wszystkich obra?e? magicznych (ogie?, energia, trucizna). W zasadzie nie przydatny. Z ca?? pewno?ci? mog? powiedzie?, ?e przyda ci sie na annihilatorze .

Ring_of_Healing.gif
Ring of healing, 8 minut
Jak life ring, tylko ?e odnawia man? i ?ycie dwukrotnie szybciej.. Przydatny je?li potrzebujemy sobie szybko na?adowa? HP/MP, a nie chcemy/mo?emy u?y? mana fluid?w. Po oko?o 50 poziomie mo?na zaopatrzy? si? w jedn? sztuk?, kt?r? b?dziemy zawsze przy sobie nosi?.

Stealth_Ring.gif
Stealth ring, 10 minut
Zapewnia 10 minutow? niewidzalno??. Przydatny je?li potrzebujemy przemkn?? si? miedzy jak?? gromadk? potwor?w, ale czas, kt?ry na to potrzebujemy jest albo znacznie kr?tszy od standardowego zakl?cia niewdzialno?ci, albo znacznie od niego d?u?szy (wtedy istnieje ryzyko, ?e nasz czas wyga?nie jak b?dziemy w ?rodku potwor?w ). Przyda si? nam te?, je?li nie mamy many na rzucenie czaru, lub nie posiadamy wymaganego poziomu magicznego.

Time_Ring.gif
Time ring, 10 minut
Znacznie zwi?ksza nasz? pr?dko?? chodzenia. Przydatne w rozmaitych sytuacjach - od walk pvp, przez ucieczk? przed giant spiderem, a? do sytuacji gdzie musimy szybko gdzie? dotrze?. Od 40 poziomu powinni?my nosi? przy sobie jednego time ringa. Na 50 lvl dobrze by?o by zaopatrzy? si? w wiecej tych ring?w przechowywanych w depo, sk?d mo?na je w razie potrzeby zabra?.

Amulet_of_Loss.gif
Amulet of loss
Kosztuje 50k u Eremo. Maj?c go na szyi nie tracimy plecaka ani ?adnych przedmiot?w w chwili ?mierci (z wyj?tkiem tego amuletu). Nale?y zaopatrzy? si? w niego, je?li warto?? przedmiot?w kt?re nosimy w plecaku wynosi wi?cej ni? jakie? 75k lub je?li przynajmniej 2 itemy z naszego seta s? warte wi?cej ni? 60k. Nale?y go u?ywa? r?wnie? wtedy, kiedy jeden z przedmiot?w z naszego ekwipunku warty jest wi?cej ni? 150k.

Elven_Amulet.gif
Elven amulet, 50 ?adunk?w
Zmniejsza wszystkie obra?enia o 5%. Mo?e ci sie przyda? podczas huntu na bonelordach i innych magicznych stworach. Mo?e ci sie r?wnie? przyda? podczas wykonywania Annhilatora jako tania alternatywa SSA
Stone_Skin_Amulet.gif
Stone skin amulet, 5 ?adunk?w
Pratkycznie do zera niweluje obra?enia fizyczne. Paladynowi raczej nie jest zbytnio przydatny (tylko podczas Annihilatora)


Runy


Mie? przy sobie kilka
Fire_Field.gif
fire field?w na wszelki wypadek (zbyt wiele tego by wymienia?).
Przed 15mlvl
Heavy_Magic_Missile.gif
HMM lub
Icicle_Rune.gif
icicle, po 15
Sudden_Death.gif
SD. Gdyby trzeba by?o szybko kogo? zabi?, lub nawet dobi? potwora, kt?ry ucieka w resp innych. Nieodzowne i koniec

Kilka
Magic_Wall.gif
magic walli. Gdy goni nas PK pu?ci? w w?skim przej?ciu, lub nawet przed niego. Da nam to kilka cennych sekund na ucieczk?.

Kilkana?cie(dziesi?t)
Destroy_Field.gif
destroy field rune. Trzeba je mie?, i tyle. Podczas trapa, uciekania po pietrach, rzucenia na drzwi, naprawd? warto mie?.


Inne

Kolejn? wa?n? rzecz?, to mie? przy sobie jedzenie. Chocia? te 50
White_Mushroom.gif
white mushrooms, lub kilka
Meat.gif
meat?w. Naprawd? si? przydaje, uwierzcie, ?e lepiej wzi?? te 3 speary mniej, a mie? jaki? zapas fooda...
Parcel.gif
Parcel z zaadresowanym labelem. Rzecz absolutnie niezb?dna szczeg?lnie je?li mamy wykonanego postman questa. Korzy?ci kt?re mo?e nam da? podr?czny parcel jest zbyt du?o, ?eby je nawet wymienia?. Wspomne tu chocia? o tych jak?e banalnych, jakimi s? np. wys?anie loota z pierwszego napotkanego po drodze mailboxa, zamiast targa? go do depo, prosto w r?ce thiefchar?w.

9. Troch? o PACC.

Pacca op?aca si? kupi? oko?o 60 poziomu, wtedy na FACC zaczyna robi? si? z deczka nudno (do tego poziomu spokojnie facc wystarczy), ale r?wnie? dlatego, ?e bez pacc taka posta? si? marnuje. Przed kupnem polecam doskillowa?, zadba? by nie zabrak?o nam w trakcie kasy, je?li chcemy zrobi? jakie? questy/outfity to przygotowa? najpierw potrzebne rzeczy, oraz zorientowa? si? na pacc area. Polecam RL OTSa z PACCem, ?eby odnale?? si? w miastach. Na paccu mamy du?o wi?cej miejsc do expienia, miejsc, quest?w i tym podobnych. Fajna zabawa, lecz kosztuje =).


Oczywi?cie dochodz? nowe Outfity, takie jak niezmiernie potrzebny Assassin Outfit
O_Assassin.png
, kt?ry powinien by? zrobiony jako piewszy, a tak?e Mounty. Polecam zrobi? sobie najta?szego takiego jak
Rapid_Boar.gif
,
Racing_Bird.gif
,
Black_Sheep_%28wierzchowiec%29.gif
(wszystkie dodaj? tyle samo speeda). Mi osobi?cie podoba si? Titanica :D
Titanica.gif
:D. Chodzi r?wnie? o spelle , kt?rych jest teraz od groma.


10. Expienie i taktyki.


Wklej? kilka miejsc?wej do expienia, kilka do zarabiania. W miar? mo?liwo?ci dodam te? zdj?cia =).


Troll_Champion.gif

Trolle
Poziom: 8-12
Skille: Od wyj?cia z rooka do 45 dista.
Stopie? trudno?ci: Bardzo ?atwy
Potwory: Trolle
Exp: Wolny
Lootbag: Fatalny. Je?li zbieramy na sprzeda? wszystkie speary, rope oraz hand axe, wtedy ju? tylko bardzo s?aby.
Wyposarzenie: Speary i tarcza. (Uwaga: Speary mo?na wyci?ga? wprost z Trolli)
Taktyka: Trolle bijemy na full atack , u?ywaj?c spear?w. Jest to zarazem exp jak i trening dla low levelowego gracza. Gdy ju? jeste?my w miar? wytrenowani mo?emy prze??czy? na balanced, a z czasem na full defence
Uwagi: Trolle respi? si? w zasadzie w pobli?u ka?dego miasta

Rotworm.gif

Rotwormy
Poziom: 12-15
Skille: 45/35
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Rotwormy
Exp: Zale?nie od miejsca od 5k/h do 10k/h.
Lootbag: S?aby. Du?o z?ota, ma?o przedmiot?w, jednak te kt?re ju? lec? dobrze by?o by zbiera? i sprzedawa? (sword - 25 gp, mace - 30 gp).
Wyposarzenie: Speary i tarcza.
Taktyka: Bijemy na full atack, rzucaj?c do nich ze spear?w. Nale?y uwa?a? na wszystkie wi?ksze grupki Rotworm?w i stara? si? walczy? maksymalnie z dwoma naraz. Pami?tajcie, ?e na niskim lvlu ju? 3 Rotwormy mog? by? gro?ne!
Uwagi: Ze skillami podanymi wy?ej, mo?e by? do?? ci??ko, chc?c trenowa? mo?na atakowa? na full def Najwi?ksze rotowiska ko?o Venore i na Fibuli. Fibule, z tym ?e trzeba uwa?a? na zlurowane Demon Skeletony. Odradzam Venore, kr?ci si? tam zbyt wielu graczy

Scarab.gif

Scaraby - Kha'labal (pusytania ankrahmun)
Poziom: -2-15lvl -3-25lvl
Skille:-2-55/40 -3-65/45
Stopie? trudno?ci:-2 ?redni -3 ?redni
Potwory:Larva, Scarab
Exp:-2 10-15k exp/h 15-30k exp/h
Lootbag: ?redni
Wyposa?enie:-2 speary +mana poty -3 Royalki, manapoty + kilka heali
Taktyka: Lurujemy po 1 scarabie staraj?c sie wyczu? moment w kt?rym ucieka i zacz?? biec w jego stron?. Gdy scarab z red hp wbiegnie w grup? 2-3 scarab?w zostawiamy go ubijamy te
"ca?e" i zajmujmy si? naszym niedobitkiem. Zbieramy tylko kas? i b?yskotki. Je?li masz koleg? z Rashid questem mo?na robi? lootbagi z machetami i macami, kt?re mo?na sprzeda? u tegote? NPC, ?aden pieni?dz nie ?mierdzi =).Zalet? tego miejsca jest du?a ilo?? jedzenia.

Cyclops.gif
Ghoul.gif

Cyclop tomb THAIS (Mount sternum)
Poziom: 25 -40
Skille: 70/50
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Potwory Wszystkie rodzaje cyclopow, troche ni?ej nieumarli (ghoule, troche ds i beho)
Exp: 15k/h na cycach, do 25k/h na tombie zalezy od zaludnienia
Lootbag: ?redni sporo kasy bez ?adnych itemow, chyba ?e czasem jaka? halabarda
Wyposa?enie: dobre eq ?eby nam si? nie przebila?y smithy itd mozemy uciekac. Na trupach nie potrzeba super eq, gdy? to wszystko jest wolne
Taktyka: Lurujemy i bijemy full atak i uciekamy, na pocz?tku radze omija? respy smith?w szerokim ?ukiem. Cyclop drone nie stanowi zagro?enia. Na Tombie mo?na expi? na -5 i -4. na -3 tylko zbiera? kase

Larva.gif

Larvy
Poziom: 15-18
Skille: 40/30
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Larvy
Exp: 5-10k/h
Lootbag: Fatalny.
Wyposa?enie: Speary i tarcza, odradzam wybieranie si? bez chocia?by kilku pot?w lub many na spontaniczne leczenie.
Taktyka: Balance/Full atack i siekamy. Nie da? si? otoczy?, co na szcz??cie nie jest trudne gdy? wyst?puj? w cienkich korytarzach. Nie da? si? zabi? przez trucizne, radze kupi? sobie czar antidote


Dwarf.gif

Poradnik o kopalniach >>>http://tibia.net.pl/propozycje/132995-dwarf-mines.html<<<
Kopalnie Kazordoon, poziomy -1 i –2
Poziom: 12-15
Skille: 50/40
Stopie? trudno?ci: ?atwy
Potwory: Rotwormy, Dwarfy, miejscami Poison Spidery
Exp: 10k/h (przy braku ludzi)
Lootbag: S?aby. Powinno si? zbiera? Swordy i Mace z Rotworm?w do lootbaga.
Wyposa?enie: Speary i tarcza.
Taktyka: Dwarfy maj? lepsz? obron? ni? Rotwormy, ale mniej rani?. Stara? si? nie da? otoczy? przez trzy stworzenia naraz. Ucieka? je?li maj? znaczn? przewag? liczebn?. Nie docenienie grupki 3 Dwarf?w i 4 Rotworm?w mo?e si? na niskim poziomie sko?czy? wizyt? w temple.


Dwarf_Soldier.gif

Poradnik o kopalniach >>>http://tibia.net.pl/propozycje/132995-dwarf-mines.html<<<
Kopalnie Kazordoon, poziomy z Dwarf Soliderami
Poziom: 20
Skille: 60/50
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Dwarfy Solidery, Dwarfy, Rotwormy, pojedyncze Dwarf Guardy
Exp: 15k/h
Lootbag: ?redni (dwarven shield - 100 gp, battle axe - 80 gp, kusza - 160 gp, chain armor - 70 gp)
Wyposa?enie: Speary/Royalki, manapoty.
Taktyka: Atakujemy z dystansu, uciekaj?c w kierunku poprzednio oczyszczonych miejsc. Staramy si? nie lurowa? potwor?w w miejsca, w kt?rych b?d? na nas czeka? kolejne, chyba ?e ogarniemy =)

Dwarf_Guard.gif

Poradnik o kopalniach >>>http://tibia.net.pl/propozycje/132995-dwarf-mines.html<<<
Kopalnie Kazordoon, poziomy z Dwarf Gaurdami
Poziom: 35
Skille: 70/55
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Dwarfy Guardy, czasem Soldiery (w jednej kopalni r?wnie? slimy
Exp: 25-40k/h
Lootbag: Dobry
Wyposa?enie: Royalki, manapoty.
Taktyka: Dystans + ucieczka i nie ma problemu, Guardy s? do?? wolne lecz czasem mo?na wej?? w resp kilku(nastu) dwarf?w i mo?e by? nieciekawie=)
 
Last edited:

lisekmater

Active User
Joined
Oct 23, 2009
Messages
103
Reaction score
11
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Dragon.gif

Dragony (d lair bez dli, draconia, dragon ab)
Poziom: 35
Skille: 70/-
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Dragony
Exp: + - 40k/h
Lootbag: (?redni/Dobry) Serpent Sword, Dragon Hammer, Dragon Shield, Wand of Inferno , Life Crystal, Small Diamond, 0-10 Burst Arrow, 0-3 Dragon Ham, Green Dragon Leather, Green Dragon Scale, Dragonbone Staff ,Strong Health Potion ,0-110 gp
Wyposa?enie: Royal Spery, kilkadziesi?t Manapotion i kilka Heali.
Taktyka: Przesuwa? si? bardzo powoli lurowa? po 1 smoku, uwa?a? i omija? respy dl. Zawsze sta?/ucieka? na skos od dragona, tak aby nie trafia? nas on z swojego wave, bo to mo?e si?okaza? tragiczne w skutkach! Do lootbaga zbiera? broadswordy, steel helmety, double axe, plate legs(ma?o op?acalne), crossbowy, steel shieldy i longswordy
Wszystko o smokach >> <<

Dragon_Lord.gif
Dragon.gif

Dragon oraz DL'e (Dragon Lair Veno -calosc, Naginata Quest (hardcore), Deep Fibula)
Poziom: 50
Skille: 80/-
Stopie? trudno?ci: ?redni/Trudny
Potwory: Dragony i DL'e
Exp: 50k/h-80k/h
Lootbag: Dobry/b.Dobry : Dragon Hammer, Dragon Shield, Wand of Inferno, Life Crystal,Small Diamond ,0-3 Dragon Ham, Green Dragon Leather, Green Dragon Scale, Dragonbone Staff, Strong Health Potion, 0-110 gp, Fire Sword, Dragon Scale Mail, Strange Helmet, Royal Helmet, Tower Shield, Energy ring, Life Crystal, Power Bolt, 0-5 Dragon Ham, Red Dragon Leather, Red Dragon Scale, Green Mushroom , Dragon Slayer, 0-3 Royal Spear, Dragon Lord Trophy, Strong Health Potion, Magma Boots , 0-250 gp, Small Sapphire
Wyposa?enie: Royal Spery, kilkadziesi?t manapotion?w i kilka strong health potion?w
Taktyka: Przesuwa? si? bardzo powoli lurowa? po 1 (max 2) smoku, uwa?a? na grupy potwor?w, dl stara? si? bi? pojedy?czo. Zawsze sta? na skos od dragona/dragon lorda!!! Tak aby nie trafia? nas on z swojego wave! Z DL'em tak samo jak z Dragonem =)
Wszystko o smokach >> <<

Minotaur_Guard.gif
Minotaur_Archer.gif

Mintwalin
Poziom: 35
Skille :70/-
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Wszystkie minotaury
Exp: 30k/h
Lootbag: Dobry. Wand of cosmic energy, taurus mace, minotaur leather,
Wyposarzenie: Kusza, bolty, manapoty + kilka heali, obsidian knife. Bolty uzupe?niamy z mino archer?w.
Przesuwa? si? powoli, ?eby nie zlurowa? sobie du?o minos?w. Sk?rujemy minutaury i lootbagujemy wszystko co sie da ( double axe, brass armor, chain armor, plate shield, mace, sword, scale armor, brass legs, crossbow, hatchet.). Bardzo dobre miejsce do zarabiania kasy, oraz expienia. Polecam wziasc kilka pustych bp, bo kasy tam jest w pizdu i jeszcze troch? =). Poni?ej 45lvl nie polecam wchodzi? na pi?tro, gdy? jest tam do?? gro?nie i nie m?wi? nic do Markwina. Wtedy przyzwie kilka mino guard?w i archer?w, a ty b?dziesz w potrzasku... Poradnik tutaj >


Elf.gif

Shadowthorn (Forteca Elf?w)
Poziom: Powierzchnia-25 Ca?o??-25-30
Skille: Powierzchnia- 55/40 Ca?o??-65/50
Stopie? trudno?ci: ?atwy
Potwory:Elf, Elf Scout, Elf Arcanist (opcjonalnie dragon)
Exp: Powierzchnia-8-15k expa/h Ca?o??- 20-30k expa/h
Lootbag: Powierzchnia-?redni/dobry Ca?o??-Dobry/B.Dobry
Wyposa?enie: Mo?na i?? ze spearami/royalami, ale na wi?kszym lv polecam i?? z bowem i uzupe?nia? arrowy z elf?w. Tylko jeden minus, z bowem nie mo?na zabija? dragon?w. Kilka manapot?w
Taktyka:W?a?ciwie praktycznie brak, jedyna to uwa?a? na wi?ksze grupki potwor?w typu Elf
Scout lub Arcanist. Miejsce do?? dobre do expienia jego wad? natomiast jest jego po?o?enie -daleko od miasta.
Wskaz?wki:Mapa z zaznaczon? tras? do ich fortecy.


Orc_Berserker.gif


Ulderek's Rock (Forteca Ork?w)
Poziom:40lvl
Skille:75/60
Stopie? trudno?ci:?redni
Potwory: Orc,Orc Spearman,Orc Warrior,War Wolf,Orc Rider,Orc Shaman,Cyclops,Slime,Beholder,Orc Berserker,Orc Leader,Orc Warlord.
Exp:20-55k exp/h
Lootbag: Dobry
Wyposa?enie:Royal Speary oraz Manapoty. Healpoty malo uzyteczne. Opcjonalnie parcel(gdy robimy loot baga).
Taktyka: Uwa?a? przy zej?ciu z bramy (4 zerki i inny szajs) najlepiej wej?? z niewidk? albo stealth ringiem. Radze robi? tradycyjnego lotbaga jednak wtedy nalezy przytaszczy?
wi?ksz? ilo?? rs i dobrze je ukry?, lota oczywi?cie wysy?amy parcelem(o ile mamy postmana). Pcha? do Ab =)
Poradnik o Orc Fortess >>>http://tibia.net.pl/propozycje/380658-orc-fortress.html<<<


Cyclops.gif
Minotaur_Guard.gif
Giant_Spider.gif

Plains of Havoc (Pola spostoszenia, POH)
Poziom: 20-30 potem 40-60
Skille :65/55 potem 75/65
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory: Na pocz?tku cyclopy, wszystkie minotaury, tarantule. Potem Dragony, GS, wyrveny
Exp: Na pocz?tku 15-20k/h, potem 45-60k/h
Lootbag: Dobry. Du?o kasy, troch? drogich ?mieci. Jak dobrze p?jdzie to spadnie co? z Draga/Gsa.
Wyposa?enie: Na pocz?tek speary, potem royal speary. Kilkadziesiat manapot?w (je?li jeste? wprawny to nie schodzi wgl) i kilka strong heali na wszelki wypadek. Do tego jakis HMM(na GS), Icicle (na dragi/dl) w razie czego palec na hotkeyu. Radze sie przyzwyczai? to tego miejsca, nim si? zacznie hardcorowy exp. Na p??nocy s? minotaury, tarantule i cyclopy. Bardziej na po?udniu gsy, wyrveny, a na po?udniowym wschodzie dragi i dle.
Taktyka: Radze gania? si? z GSami naoko?o drzewek, przeszk?d, po pierwsze, ?eby nie wej?? na resp kolejnego, po drugie, ?eby ten nie wyparowa? =).
plains_of_havocBonelord.gif

Hellgate
Poziom: 45+
Skille: 80/65
Stopie? trudno?ci: Trudny
Potwory: Bonelord, Elder Bonelord, Ghoul, DS
Exp: 45k/h
Lootbag: Bardzo dobry. Du?o kasy, bonelord eye, pe?no 2handed sword?w, czasem jaki? rare item.
Wyposa?enie: Royalki/Kusza (jak kto woli), kilkadziesi?t manapot?w (polecam du?o), 20strong heali, kilka bp na kase i co najwa?niejsze WZI?? ZE SOB? FOOD.
Taktyka: Chodzic normalnie, po ca?ym i sie nie ba? niczego, tylko resp?w Eldern Beho. UWAGA, s? bardzo silne, summonuj? crypt shamblery (troche s?absze ni? DS),(najgorszy jest sza? summonowania), wysysaj? man?, parali?uj?. Z hellgate jest kilka wyj??, ale tylko jedno z lootbagiem, wi?c radz? zaczerpn?? wiadomo?ci na temat. Podam poradnik z opisem hellgate >

Dark_Monk.gif
Witch.gif
Assassin.gif

Dark Catedral
Poziom: -1 (15-25) -2 (35-50)
Skille: -1 60/50 -2-70/60
Stopie? trudno?ci: ?redni
Potwory:-1 Wild warrior, Thief, Smuggler w cavie tarantule, -2 dark monki, assassiny, witche kilka ghost?w (nie trzeba zabija?)
Exp: -1 10-15 k/h -2 30-40 k/h
Lootbag: Dobry (du?o kasy, b?yskotki i steel helmety)
Wyposa?enie: Speary/Royalki kilka manapot?w (nie du?o). Na -2 mo?na jaki? food (bready nie starcz? na d?ugo
Taktyka:Uwa?a? przy wybijaniu, na obydwu poziomach jest strasznie du?o potwor?w. Ucieka? tylko tam gdzie jest si? 100% pewny, ?e nic tam nie ma.
Wskaz?wki: Poradnik o Dark Catedral >>>http://tibia.net.pl/propozycje/301464-dark-cathedral.html<<<Mutated_Rat.gif
Mutated_Bat.gif
Mutated_Tiger.gif
Undead_Gladiator.gif

Arena & Zoo quater Potocznie arena =)
Poziom: -1 i -2- 50 ; Ca?o??-80
Skille: Powierzchnia- 75/60 Ca?o??-85/70
Stopie? trudno?ci: ?rednio trudny
Potwory: - 1 i -2 -Mutated rat, mutated bat, mutated tiger ; Wierze i -3 w d?? - Undead gladiator, barbarian bloodwalker. Istnieje te? mo?liwo?? wysolowania BEHOMOTA, DL'a, HYDRE, GS'a, WYRMA, MASSIVE EARTH ELEMENTALA, ANCIENT SCRABA, QUARA CONSTRICTOR SCOUT. Mapka respawnu jest w poradniku poni?ej
Exp: -1 i -2 -80-120 expa/h ;Ca?o??- 130-170k expa/h
Lootbag: Dobry (szczeg?lnie z taskiem na mutated raty)
Wyposa?enie: Royal speary + shield, mo?na u?ywac silver amulet, ?eby zminimalizowa? dmg od mutated bat?w i rat?w. Gdy biega si? po ca?o?ci radze za?o?y? AoL (je?li kto? ma/potrzebuje) lub platinium amulet.
Taktyka: Palec na hotkey'u bo raty parali?uj?. Wylurowa? raty z "pokoi" i biega? naoko?o schod?w lub manewrowa? w miejscach gdzie jeste? pewny, ?e ich tam nie ma. Radz? traktowa? baty jak wyverny a tigery jako smoki =)
Wskaz?wki:poradnik z opisem, taktykami i mapk? znajdziesz tu >> <<Quara_Constrictor_Scout.gif
Quara_Hydromancer.gif
Quara_Mantassin_Scout.gif
Quara_Pincher_Scout.gif
Quara_Predator.gif

Quary (Yalahar, Liberty Bay)
Poziom: do -2 od 70lvla -3 i callasa i ni?ej Mo?na od 100, ale polecam wyj?ciowy 130 (we dw?ch mo?na ju? od 90 a z blokerem nawet wcze?niej)
Skille: -2 75/60 -3 i ni?ej oraz Callesa 90/75
Stopie? trudno?ci: Trudny
Potwory: do -2 Quara Constrictor, Quara Mantassin, poni?ej -2 Quara Hydromancer, Quara Pincher, Quara Predator. Na Callasie jest wszystko
Exp: Zale?y, ale powinni?my by? w miar? zadowoleni. Naprawd?, mo?na wyciska? 100k/h, a mo?na do 200k/h
Lootbag: Bardzo Dobry (Fish fins, Skull helmet, Knight armor, warrior helmet, crown armor, woce, glacier set, blue robe)
Wyposa?enie:do -2 royalki + shield (wystarcz?) -3 i ni?ej oraz callasa Assassin stary + shield (mo?na zmienia? na royalki bij?c Constrictory i Mantassin). Obowi?zkowo BOH
Taktyka: do -2 tak na prawd? lajcik =) Uwa?amy ?eby nas nic nie dogoni?o w tym celu trzymamy palucha na utani hur/utani gran hur. Od -3 to inna bajka, radze bardzo ale to bardzo uwa?a?, mie? palca na utani gran hur (quary maj? haste i to do?? mocne) i exurze gran/vicie , bo combo jest zab?jcze i na zwyk?ej exurze ?eby leczy? paralyze. U?ywa? assassynek, w celu zwi?kszenia zysku mo?na zak?ada? royalki bij?c s?absze quary. Uwaga! Nie mo?na wynie?? lootbaga!
Wskaz?wki: Mo?na st?d wynie?? niez?y profit!
Mapka Calassy
1
Moi mili, to by by?o na tyle mojego poradnika, by? on pierwszym jaki napisa?em, wi?c prosz? o surow? krytyk? i wytykanie WSZYSTKICH b??d?w. W miar? mo?liwo?ci b?d? go uaktualnia?. W miar? mo?liwo?ci b?d? go aktualizowa? i poprawia?

UWAGA! Poradnik ten jest napisany przy pomocy innych poradnik?w, troch? posklejany. Wszelkie prawa autorskie zastrze?one!
 
Last edited by a moderator:

lisekmater

Active User
Joined
Oct 23, 2009
Messages
103
Reaction score
11
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Tiaa, tego chcia?em unikn??...

Przegl?da sobie taki user "propozycje" i nawet nie sprawdza temat?w... S? shitowate poradniki oceniane na 10/10 a s? bardzo dobre oceniane na 4/10...
 
Last edited:

przemo098

User
Joined
Oct 11, 2008
Messages
21
Reaction score
1
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

No calkiem dobry poradnik ale na 45 lvl'u to juz za slabe sa guardy ja mam 34 i 69 dista i daje rade ;p
 

Do Mycia

Advanced User
Joined
Apr 19, 2008
Messages
455
Reaction score
12
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Nie no s?owa uznania ja te? my?la?em ?e to kolejne g?wno b?dzie a tutaj mamy galanty poradnik dzi?ki skorzystam z niego jeszcze i widze po tabelce ?e mam dobre skile xD Rep
 

iVizze

User
Joined
Aug 6, 2010
Messages
42
Reaction score
4
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

A moim zdaniem, twoj poradnik jest shitem i scierwem, daje 0/10!
-Malo czytelny
-Nie ma obrazkuff
-Zmieniasz wielkosc czcionki.
-Chaotyczny
-Wydaje mi sie ze te expowiska sciagnales z jakiegos forum, jak mi sie zachce to piszukam ;)
-Niezwykle dlugi, a informacji w nim malo
-Jeszcze raz chaotyczny. ;x

To "cos" napewno nie nadaje sie na poradnik, a ci ktorzy napisali cos innego, napewno nawet tego nie czytali, tylko chcieli nabic sobie posta ;x

@@Oryginalny poradnik znalazlem, wyslalem raporta ;)
 
Last edited:

bartox

Active User
Joined
Jul 9, 2009
Messages
99
Reaction score
10
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

@up
Wez sie ogarnij dla mnie jest swietny chociaz juz niemam palladyna ale jestem pewien ze gdybym mial to napewno bym wbil z 40lvl bo potem mi sie zawsze nudzi. Co do zdjec to czego ma ci robic zdjecia 50skilla? a moze eq bo niewiesz jak wyglada crown helmet?
@topic
10/10
Wiem ze skopiowales napewno cos bo ci by sie nie chcialo tyle pisac ale napewno wlozyles w to wiele czasu. No nic pozdro i oby wiecej takich poradnikow ;]
 

Polnix

Advanced User
Joined
Aug 11, 2009
Messages
302
Reaction score
121
Age
25
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

poradnik nawet nawet tylko musz? si? do czego? przyczepi? ...
po pierwsze "czary" ja ci proponuj? wklei? tu tabelk? z ... kilka pomin??e? [np. exevo mas san]
"amunicja" u?yj troch? kolor?w bo si? zlewa ... i jeszcze nie napisa?em ass tylko da?e? atak...

no i og?lnie popraw kolorystyk? ...

poradnik 8/10 :D
 

Alianesso

Active User
Joined
Jul 7, 2010
Messages
80
Reaction score
3
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Powiem tak, ?adne opisy amulet?w, czar?w, expowisk.

Ale wed?ug mnie totalnie nie wiesz nic o skillach i m lvlu (nie obra? si?)

Na trollach 50 dista? Przecie? przy 30-40 di?cie Ty je zabijasz na full defie nawet, chyba ?e masz kamienie to po?yj? d?u?ej, ale ile? Niekt?rych nie sta? na small stones, je?eli chodzi?o Ci o taki skilling to zwracam Ci honor ale dopisz te? sposoby zarobienia na te kamienie :confused:
 

Krzysieq

Banned
Joined
May 2, 2009
Messages
1,394
Reaction score
250
Age
25
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Poradnik taki sobie, nie podobaj? mi si? te pocz?tkowe obrazi i taczcionka pocz?tkowa, poniewa? wygl?da to bardzo nieestetycznie, pozatym jest ok, wszystko ?adnie opisane.
 

lisekmater

Active User
Joined
Oct 23, 2009
Messages
103
Reaction score
11
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Prosze o komentarze

Up@ iVizze

Tak, napisane jest i? pos?u?y?em si? innymi poradnikami,
Nie jest on chaotyczny, tylko ty tak uwa?asz...
Co do d?ugo?ci poradnika, wola?by? ?eby pisa?o " od 8 do 15 trolle, potem orki i of i dragony"?

Up@ Krzysieq

Co maj? obrazki do warto?ci "edukacyjnych" poradnika? Czcioka jest taka, jaka najbardziej mi si? podoba, nie chcia?em ?eby by? taka oficjalna...

Up@ Alianesso

Sposoby na kamienie s? ju? dopisane, a przy skillowaniu masz *** a potem odno?nik do tych gwiazdek, przeczytaj =).
Wg. mnie skille s? takie jakie maj? by? (minimalne) oczywi?cie ja si? tej tabeli nie trzyma?em bo zawsze musia?em mie? najlepsze skille z paczki wiec na 75lv mia?em ju? 95 =)

Up@ przemo098

Je?li na 34 lvl z takimi skillami ogarn??e? ca?e GS cave albo dwarf hell cave to uszanowanie =). Podobnie z mazze

Up@
 
Last edited:

Mikkolajek

Active User
Joined
Apr 9, 2010
Messages
78
Reaction score
11
Age
25
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Poradnik jest ?wietny

Estetycznie napisany, a co najwa?niejsze przejrzysty, kilka poradnik?w sklei?e? w jeden i za to uszanowanie.

M?g?by? poprawi? te 'niedorobki' gdzie np.: nie wesz?o pogrubienie "Taktyka[/B:]"


Pozdrawiam Mikkolajek
 

hezzar

New User
Joined
Dec 31, 2010
Messages
1
Reaction score
0
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

poradnik w 80& zryty z juz istniejacego

Kolejny dzieciak popelniajacy plagiat, bardzo karalny, wystarczylo by powiadomic wlasciciela ;]
 

lisekmater

Active User
Joined
Oct 23, 2009
Messages
103
Reaction score
11
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Po 1 napisa?em pod koniec, ?e poradnik by? pisany przy u?yciu innych (przestarza?ych) poradnik?w. Prosz? nie zwraca? si? do nie w ten spos?b, bo to by? tw?j pierwszy post a ja ju? tu troch? siedz?...
 

siwykop

User
Joined
May 22, 2008
Messages
31
Reaction score
0
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Najlepszy poradnik jaki kiedy kolwiek widzia?em z nim gram i jak narazie mam 10 lvl :)

Dzi?ki i pozdrawiam .:)
 

matii2

New User
Joined
Jul 19, 2010
Messages
1
Reaction score
0
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

ja ze dist 28 w 10 sek trola ubijam wiec jak mam skillowac?>
 

Szymciolek

New User
Joined
May 23, 2010
Messages
7
Reaction score
0
Naszczescie gram Palkiem bo wszystkie poradniki sa o nim:p
Matii Wbijasz 100 kamyczkow z goblinkow i bijesz stworki :p za to lubie paladyna:p

Notka moderatorska:
Post pod postem. ??cze
 
Last edited by a moderator:

Yumaki Zao

Advanced User
Joined
Apr 20, 2009
Messages
236
Reaction score
7
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Podczas skillowania wa?ne jest, ?eby mie? zapas jedzenia i amunicji. Radze w miar? mo?liwo?ci skillowa? nad wod? i ?owi? robaki. Podczas skillowania na monku sprawa jest prosta jak ogon ?wini =), po prostu m?wimy partnerowi, ?e chcecie monka nad wod?, wa?ne jest te?, by mie? jakie? dwa potworki na shielda, takie jak wolf, czy bug.
Znalaz?em b??d :)

Notka moderatorska:
To zg?aszaj to na PW u?ytkownikowi, a nie w temacie
 
Last edited by a moderator:

Vendeto

First to fight!
Joined
May 22, 2008
Messages
2,400
Reaction score
400
Age
25
Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Odp: Pro poradnik dla Paladyna by LisekMater

Bardzo fajnie napisany poradnik, przejrzy?cie, estetycznie i ?adnie.
Tre?? merytoryczna jest r?wnie? sensowna i konkretna, my?l?, ?e przyda si? zar?wno niedo?wiadczonym, jak i tym bardziej obeznanym ze swoj? profesj? paladynom.

Jeden b??d, przy mountach. Napisa?e? "najta?szego", najta?szy jest War Bear (35-37k), te inne to 100 lub nawet 250k+, zale?y od ?wiata. :)
 
Status
Not open for further replies.
Top