What's new

-Inne Regulamin Dzia?u

Status
Not open for further replies.

Jimmer

Przodownik
Joined
Mar 27, 2009
Messages
107
Reaction score
24
Ka?dy temat w tym?e dziale, musi zosta? zaakceptowany przez moderatora dzia?u. Wi?c je?eli chcecie, aby wasz temat si? tu znalaz? powinni?cie si? zastosowa? do poni?szego regulaminu.

1. W tym dziale mo?na zamieszcza? opowiadania, wiersze oraz inne teksty.

2. Nie zamieszczamy tu poradnik?w i wywiad?w, do tego s?u?? dwa osobne dzia?y.

3. W dziale Opowiadania obowi?zuj? 4 prefiksy:

-
Tibia
- Real Life
- Fantasy
- Wiersze
- Inne

S?u?? one do odr??nienia tematyki publikowanych tekst?w. Ka?dy publikowany tekst powinien mie? przypisany jeden z nich. Wybierz taki, kt?ry uwa?asz, za najbardziej stosowny, do Twojego opowiadania.

4. Nazwa tematu musi odzwierciedla? cho? odrobin? to, co si? w nim znajduje. Nazwy tematu takie jak: „wierszyk”, „tibia” albo „moje opowiadanie”, b?d? karane ostrze?eniem za 'Niesprecyzowany tytu? tematu'.

5. Teksty musz? by? poprawne j?zykowo oraz ortograficznie. Je?eli b??dy by?y celowe, uprzed? o tym, by p??niej nie wynik?a z tego niepotrzebna dyskusja.

6.Je?eli nie sko?czy?e? ca?ego opowiadania i chcesz je doko?czy? w p??niejszym czasie, a wydaje Ci si?, ?e si? nie zmie?cisz w jednym po?cie, to zr?b co? na wz?r: http://tibia.net.pl/opowiadania/206125-arigato.html -zarezerwuj post. Oczywi?cie nie b?dzie to traktowane jako double post. Nie pisz dalszej cz??ci w ?rodku tematu, bo mo?e zosta? ono niezauwa?one przez innych u?ytkownik?w.

7. Nie zamieszczaj opowiada? do pobrania. Gdy tekst jest d?u?szy, rozdziel go na kilka post?w. Nie b?dzie to traktowane jako double post, wystarczy tylko zasygnalizowa? o tym, ?e si? nie zmie?ci?.

8. Umieszczanie cudzych prac bez zgody autora lub przypisywanie ich sobie jest surowo wzbronione. Je?eli ju? si? decydujesz na przekopiowanie jakiego? opowiadania z innego miejsca, zadbaj o zgod? autora. Ponadto w temacie zamie?? jego Nick i temat do orygina?u.

Do komentuj?cych:
9. Zadbaj o to, by w ka?dym po?cie by?y wypisane jakie? b??dy, co Ci si? podoba?o, a co nie, w danym opowiadaniu. Komentarze typu "super opowiadanie, 10/10" oraz inne ma?o warto?ciowe wypowiedzi b?d? surowo karane.

10. Dzia? "Opowiadania" jest jednym z miejsc, gdzie mo?na bez ryzyka otrzymania ostrze?enia od?wie?a? stare tematy pod warunkiem, ?e post b?dzie warto?ciowy i konstruktywny.

Regulamin mo?e ulec w ka?dej chwili zmianom.
 

Oem

Ninja
Joined
Jul 20, 2010
Messages
161
Reaction score
28
Odp: Regulamin Dzia?u

Zmieniony zosta? punkt 3 regulaminu. Dodano prefix "wiersze".

3. W dziale Opowiadania obowi?zuj? 4 prefiksy:

- Tibia
- Real Life
- Fantasy
- Wiersze
- Inne
 

Beoska

Przeorysza Zakonu Noob?w
Joined
Nov 12, 2008
Messages
912
Reaction score
229
Age
32
Odp: Regulamin Dzia?u

Dodany zosta? punkt 10 regulaminu - prosz? o zapoznanie si? z nim.
 
Status
Not open for further replies.
Top