What's new

Regulamin Dzia?u

Status
Not open for further replies.

Dacomos

Retarded Alpaka
Joined
Nov 17, 2008
Messages
191
Reaction score
67
Age
32
Dzia? "programowanie" ma umo?liwi? pomoc u?ytkownikom w pisaniu program?w (najcz??ciej zada? domowych na informatyk?), oraz wkleja? kod, kt?rym chcecie si? podzieli? ;]

Regulamin:

1. Prosz?c o napisanie programu, za??? nowy temat i opisz w nim dok?adnie, czego oczekujesz po programie.
2. W tytule tematu ma znajdowa? si? nazwa j?zyka i przeznaczenie programu,np. "Wiruj?cy sze?cian [Pascal]".
3. W dziale mo?na prosi? tylko o wykonanie konkretnego programu. Nie udzielamy porad ani nie uczymy programowa?.
4. Wszystkie elementy kodu nale?y umieszcza? w
Code:
.
[B]5.[/B] Nie wolno prosi? o program, kt?ry zosta? ju? napisany, albo wymaga tylko drobnych przer?bek.
[B]6.[/B] Nie ma mo?liwo?ci od?wie?ania swojego tematu. Je?li kto? przez d?u?szy czas nie odpowiada, oznacza to, ?e program jest zbyt czasoch?onny.
[B]7.[/B] Komentarze w kodzie s? mile widziane.
[B]8.[/B] Mo?na te? wkleja? swoje interesuj?ce programy.
[B]9.[/B] Nie komentujemy, nie oceniamy. Mo?na tylko pisa? uwagi dotycz?ce dzia?ania.
Wz?r: pro?ba => odpowied? => komentarz je?li co? nie dzia?a
Lub: prezentacja => komentarz je?li co? nie dzia?a
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top