What's new

Regulamin dzia?u.

Status
Not open for further replies.

Xanosta

Kum kumowi kumem.
Joined
Jun 23, 2010
Messages
362
Reaction score
46
Regulamin dzia?u - Wywiady


Dzia? "Wywiady" s?u?y przede wszystkim do wystawiania swoich dzie?, czyli kr?tko m?wi?c, do zaprezentowania przeprowadzonego wywiadu z osob? przez nas wybran?. Id?c tym ?ladem nale?y jednak pami?ta?, ?e mimo i? jest to dzia? do?? lu?ny, musz? panowa? na nim pewne zasady. Aby wszystkim ?y?o si? lepiej i aby nie rozdawa? niepotrzebnych ostrze?e?, postanowi?am wcieli? w ?ycie ma?y regulamin. Tyczy si? on g??wnie oceniania, poniewa? jak wiadomo, u?ytkownicy komentuj? zawarto?? danego tematu. Przedstawia si? on nast?puj?co :​

1. Nie toleruje si? post?w typu : "bardzo fajny wywiad", "super wywiadzik", "dobry wywiad, wi?cej takich". U?ytkownicy s? zobowi?zani do wyra?ania warto?ciowych opinii.

2. Posty nie na temat, obra?aj?ce, o?mieszaj?ce b?d? naruszaj?ce w jakikolwiek spos?b u?ytkownika, kt?ry stworzy? ?w dzie?o b?d? nagradzane ostrze?eniem.

3. Dzia? "Wywiady" jest jednym z miejsc, gdzie mo?na bez ryzyka otrzymania ostrze?enia od?wie?a? stare tematy pod warunkiem, ?e post b?dzie warto?ciowy i konstruktywny.

4. Tematy nieod?wie?ane przez ponad rok b?d? zamykane ze wzgl?du na zmian? osoby, charakteru czy zainteresowa?. Ka?dy u?ytkownik mo?e od tej pory przeprowadza? wywiady z kadrowiczami.

Regulamin mo?e ulec zmianie.​
 

Beoska

Przeorysza Zakonu Noob?w
Joined
Nov 12, 2008
Messages
912
Reaction score
229
Age
33
Odp: Regulamin dzia?u.

Dodany zosta? punkt 3 regulaminu - prosz? o zapoznanie si? z nim.
 

Luffkay

Senior User
Joined
Dec 15, 2012
Messages
523
Reaction score
31
Odp: Regulamin dzia?u.

Zosta? dodany punkt 4. Tematy nieod?wie?ane przez ponad rok b?d? zamykane ze wzgl?du na zmian? osoby, charakteru czy zainteresowa?. Ka?dy u?ytkownik mo?e od tej pory przeprowadza? wywiady z kadrowiczami. Prosz? o zapoznanie si? z nim.
 
Status
Not open for further replies.
Top