What's new

Regulamin dzia?u!

Status
Not open for further replies.

xElf

Advanced User
Joined
Apr 6, 2011
Messages
364
Reaction score
48
regdzialu.png
Witam!
Na pocz?tku chcia?bym tak?e wspomnie?, ?e wszelkie zawarte zasady w tym temacie, podlegaj? tak?e pod g??wny regulamin forum.
W Tym temacie zapoznacie si? z regulaminem dzia?u Artyku?y. Je?eli b?dziecie chcieli biernie uczestniczy? w owym , nale?y zapozna? si? ze wszystkimi punktami poni?ej.
1. Zak?adaj?c temat, musimy pami?ta?, ?e w nim ma znajdowa? si? poradnik dot. wykonania danej rzeczy.
2. Tworz?c nowy temat zmuszeni jeste?my do wybrania prefix?w z trzech dost?pnych (Pocz?tkuj?cy, ?rednio-Zaawansowany, Zaawansowany). Maj? one odzwierciedla? poziom trudno?ci artyku?u.
3. Poradniki, kt?re nie posiadaj? zdj?? zostan? od razu zamykane, a autor karany s?usznym ostrze?eniem.
4. Nazwa tematu musi odzwierciedla? problem rozwi?zany w tutorialu.
5. Zabrania si? kopiowania cudzych poradnik?w bez ich zgody - takowe wybryki ko?cz? si? kr?tkim banem.


Regards,
Rea~
 
Status
Not open for further replies.
Top