What's new

[Początkujący] Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - ??czenie g?r

Shirako

Senior User
Joined
Nov 16, 2010
Messages
575
Reaction score
59

2a5zyp3.png


Witam w kolejnej lekcji z serii "Mapping od A do Z". Dzisiaj powiemy sobie o tym w jaki spos?b ??czy? g?ry skaliste z g?rami ziemnymi.Temat wydaje si? by? prosty i faktycznie taki jest, wystarczy tylko zwraca? uwag? na to, aby nie robi? b??d?w, w sumie tak jak przy wszystkim. ??czenie g?r - skalistej i ziemnej - to przede wszystkim zabawa w bordery, czyli to co wszyscy lubi? najbardziej. Przy wi?kszych pracach jest to do?? d?ugi i ?mudny proces, niemniej efekty s? tego warte.

Tworz?c mieszane g?ry, zawsze starajcie si? miesza? je nier?wnomiernie, wtedy du?o lepiej i naturalniej to wygl?da. Zobaczmy jak to si? ma w praktyce. Przypu??my, ?e tworzymy g?r? skalist? i chcemy pomiesza? j? z g?r? ziemn?:
nqpvdh.png


Chc?c zmiesza? g?ry musimy u?y? specjalnych ?cian. Maj? one ID 7990 - 7993, 7997, 8001, 8015, 8017 i znajdziecie je w zak?adce Others w RAW Palette:
10qmlmq.png


Teraz zademonstruj? wam jak tego nie robi?. Wspomina?em, ?eby nie miesza? g?r r?wnomiernie, gdy? wtedy nie wygl?da to najlepiej. Tak wi?c zrobienie tego w taki spos?b jest niezbyt imponuj?ce:
33bcpdc.png


Powinno si? to odbywa? raczej w spos?b zbli?ony do tego:
r0vznr.png


Mieszania g?r tym sposobem, dla p?askich ?cian, nie b?d? pokazywa?, bo niczym si? to nie r??ni. Nic te? nie stoi na przeszkodzie, aby wymiesza? ?ciany g?ry, kt?ra ma taki kszta?t:
wqu8th.png


Po wymieszaniu mo?e wygl?da? w ten spos?b:
immc9h.png


Mo?emy jednak nie mie? takiej mo?liwo?ci, ?eby po??czy? ?ciany tym sposobem, ale o tym za chwil?. Najpierw om?wmy jak to jest z borderami. Za przyk?ad pos?u?y nam powy?sza g?ra. Zacznijmy od wn?trza. Do ??czenia g?r w ?rodku, s?u?? nam takie oto bordery:
2ylqkop.png


Maj? one ID 8121 - 8132, 9792 - 9799.
Skoro ju? wiemy czym to po??czy?, wype?niamy wn?trze g?ry szarym pod?o?em z domieszk? czerwonego:
6rn435.png


Teraz powo?uj?c si? na jedn? z pierwszych lekcji dotycz?cej borderingu, ??czymy ze sob? oba pod?o?a:
103szsi.png


To by by?o na tyle je?li chodzi o wn?trze. Teraz we?miemy si? za drug? stron? medalu. Oczywi?cie b?dziemy u?ywa? tych samych border?w co przy okazji poprzednich lekcji o g?rach. Zasada jest prosta, kiedy ??czenie mamy w po?owie ?ciany, czerwony border l?duje na szarym, natomiast gdy ??czenie obejmuje ca?? d?ugo?? ?ciany, to szary border l?duje na czerwonym. Oczywi?cie robi?c map? nikt si? nad tym nie zastanawia, bo to wida? go?ym okiem. Tak wi?c wyborderujmy nasz? g?r? z zewn?trz:
2jcxzdu.png


I g?ra gotowa.
Teraz wr??my do tej sytuacji, o kt?rej wcze?niej wspomina?em. Mamy taki oto przypadek:
fxvu5k.png


Od razu powiem, ?e robi?c g?r? na jednym poziomie nigdy nie traficie na co? takiego, jednak przy kilkupi?trowych g?rach, ?atwo o takie sytuacje. Spos?b na to jest nadzwyczaj prosty. Do takiego po??czenia, u?ywamy skalnego elementu, kt?ry poznali?my przy okazji g?r skalistych:
21nr3hs.png


W takich przypadkach zawsze najlepiej u?ywa? tych element?w. Mo?na si? nimi pos?u?y? r?wnie? przy ??czeniu brzeg?w czy ?cian podziemi.Na dzi? wystarczy. Na nast?pnej lekcji zajmiemy si? czym? bardziej praktycznym, a mianowicie powiemy sobie jak stworzy? ?adn? rzek?. Do zobaczenia!

ZABRANIAM KOPIOWANIA I UDOST?PNIANIA TEGO PORADNIKA NA INNE FORA BEZ MOJEJ ZGODY!!!

Poprzednia lekcja__________Spis tre?ci__________Nast?pna lekcja
 

Herwi

Zakharia.pl
Joined
Feb 19, 2012
Messages
102
Reaction score
11
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - ??czenie g?r

Kolejny super poradnik, z pewno?ci? si? przyda, standardowo z niecierpliwo?ci? czekam na kolejne :)
 

Kahras

Senior User
Joined
Aug 26, 2011
Messages
2,712
Reaction score
167
Age
23
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - ??czenie g?r

Nom - poradnik zajebisty zreszt? jak ka?dy tw?j.
Niekt?rym si? na pewno przyda!
 

SkatePunk

New User
Joined
May 2, 2015
Messages
4
Reaction score
0
Age
25
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - ??czenie g?r

Ma?o kto tak robi, a taki ?wietny efekt dodaje do mapy : )
 
Top