What's new

[Średnio-Zaawansowany] Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry skaliste II (Detalizacja)

Shirako

Senior User
Joined
Nov 16, 2010
Messages
575
Reaction score
59

2lutllj.png


Witam w kolejnej cz??ci poradnika o g?rach skalistych.

Dzisiaj zajmiemy si? detalizacj? g?r skalistych. To co uzyskamy pod koniec, po??czymy z natur? trawiast?, o kt?rej niedawno wiele sobie powiedzieli?my. Tak wi?c czas na wyczerpuj?c? lekcj? (i to ca?kiem serio)!Standardowo zaczniemy od stworzenia pod?o?a, na kt?rym postawimy nasz? g?r?:
33bmkg1.png


Teraz na podstawie poprzedniej cz??ci tworzymy jaki? kawa?ek g?ry. Ja stworz? go w lewym g?rnym rogu:
2z7hi6x.png


Wn?trze g?ry wype?niamy pod?o?em o ID 919:
5z1q9i.png


Teraz wychodzimy pi?tro wy?ej i nasz? g?r? wype?niamy traw? w ten spos?b:
30dgkg2.png


Nast?pnie zabieramy si? za tworzenie border?w. Tym razem jednak nieco utrudnimy sobie spraw? (?eby efekt ko?cowy by? lepszy). Dodamy troch? skalnych element?w i jaki? ma?y zbiornik wodny. Zacznijmy od dodania border?w do jakiego? skalnego pod?o?a, ja u?yj? takiego:
21n2l8i.png


Teraz zajmijmy si? obiecanym zbiornikiem wodnym, przy okazji nauczycie si? ??czy? dwa rodzaje brzeg?w. Tak wi?c stw?rzmy jaki? zbiornik wodny, mi wysz?o co? takiego:
30xhq8m.png


Zaraz przy skale dodamy inny rodzaj brzegu i po??czymy go z tym ziemnym. Bordery ??cz?ce te dwa rodzaje maj? ID 6659 - 6666 i wygl?daj? tak:
358qwdw.png


No to zobaczmy jak to wygl?da w praktyce:
arzom.png


Jak wcze?niej m?wi?em, te bordery mia?y si? znale?? blisko ska?y. Jednak jak widzimy, u g?ry zbiornika mamy ca?y czas bordery, kt?rych nie mo?emy ze sob? po??czy? w standardowy spos?b. C?? w takiej sytuacji uczyni?? Ja osobi?cie rozwi?zuje to w prosty spos?b i jeszcze nie raz b?d? sytuacje, w kt?rych b?dziemy post?powa? podobnie. Takie przypadki wystarczy po prostu czym? zas?oni?. W naszym wypadku mo?e to by? jaka? ro?lina b?d? kamie?, najwa?niejsze ?eby b??d by? niewidoczny. Ja u?yj? ska?ki o ID 3345, kt?ra znajduje si? w zak?adce Nature w RAW Palette:
35burm1.png


Przy u?yciu tej ska?ki ??czenie wygl?da prawie tak jakby?my zrobili to standardowo. Nasze bordery gotowe, teraz musimy jeszcze po??czy? ska?? z pod?o?em:
qmz23b.png


Nareszcie! Wszystko gotowe do detalizacji. Najpierw zajmiemy si? detalizowaniem ska?y, poniewa? to jest tematem dzisiejszej lekcji. Zaczniemy od na?o?enia na ?ciany takich oto ozd?b skalnych. Maj? one ID 3339, 3341 - 3347 i znajduj? si? oczywi?cie w zak?adce Nature w RAW Palette:
313m0lt.png


Teraz na???my kilka takich element?w na ?ciany ska?y i zobaczmy jak to wygl?da:
2enys0n.png


Jak dla mnie ska?a wygl?da du?o lepiej. Je?li jednak komu? si? nie podobaj? te dodatki to mo?na spokojnie si? obej?? bez nich, nie s? one tutaj priorytetem. Teraz na ?ciany mo?emy doda? jakie? ro?linki. Istniej? takie w zak?adce Others w RAW Palette i maj? ID 8011 - 8014:
2w58y77.png


No to dodajemy par? na nasz? ska??:
pnlmc.png


Mo?emy jeszcze doda? co? specjalnego, przyk?adowo jak?? skaln? rze?b?. Ja u?yj? przedmiotu o ID 8228, 8229. Po posklejaniu wygl?da tak:
33ngeuf.png


Wstawiamy go w takim razie gdzie? na naszej skale:
213b6c.png


Nast?pnie, aby nada? lepszego efektu, mo?emy doda? takie oto z?bki w pobli?u tej rze?by. Maj? one ID 8237 - 8240:
2ll0u8l.png


A wi?c wstawmy je:
280lj07.png


Tak?e je?li chodzi o ?ciany, my?l?, ?e mo?naby ju? zako?czy?. Oczywi?cie istnieje multum innych dodatk?w, kt?rych opisanie zaj??oby mi pewnie kilka post?w, dlatego zach?cam do samodzielnego ich odkrywania. Teraz zajmijmy si? bliskim otoczeniem naszej ska?y. Zaczniemy od dodania rock soil na skalnym pod?o?u. Znajdziemy je w zak?adce Exterior w RAW Palette:
4uw275.png


Teraz dodajmy troch? gruzu (tym razem szarego). R?wnie? znajdziemy go w zak?adce Exterior w RAW Palette:
a3feb9.png


Pora na dodanie kamieni i ewentualnie paru innych element?w. My zaczniemy od dodania tych ewentualnych paru innych element?w, kt?rymi b?d? na przyk?ad stalagmity, kt?re znajdziemy standardowo w zak?adce Nature w RAW Palette (na samym pocz?tku listy):
30ac8iv.png


Dodajmy jaki? pojedynczy stalagmit:
2i4sn8.png


Teraz zajmijmy si? dodaniem kamieni. Ja zawsze zaczynam od tych najwi?kszych. Znajdziemy je oczywi?cie tam gdzie ca?? reszt?:
2vchvsg.png


Na naszym skrawku mapy wr?cz wskazany by?by ich brak, jednak wstawmy chocia? jeden:
avilbs.png


Teraz dodamy par? troch? mniejszych kamieni, ale jeszcze nie tych najmniejszych. Oczywi?cie znajduj? si? tam gdzie ca?a reszta:
f9ktxi.png


No wi?c dodajmy jednego z nich, gdzie? w pobli?u ska?y:
29xet6t.png


Nast?pnie par? tych jednokratkowych kamieni. S? tam gdzie inne:
333hnuw.png


Dodajemy je:
33y24h5.png


Ostatnim detalem naszej cudownej ska?y b?d? kamyczki:
28mhj0o.png


Teraz wype?niamy ca?? reszt? natur? trawiast?:
2hi70gj.png


Na sam koniec upi?kszymy nieco nasz zbiornik wodny. Zapewne s?usznie podejrzewacie, ?e taki zbiornik musi mie? jakie? ?r?d?o. Realistyczne podej?cie do sprawy jest r?wnie? bardzo wa?ne. Dlatego dodajmy jaki? strumie? wody lej?cy si? ze ska?y. Znajduje si? on w zak?adce Exterior w RAW Palette:
35lar8m.png


Mo?emy jeszcze na sam koniec doda? co? na tafli wody. Najbardziej b?d? pasowa?y lilie, kt?re znajdziemy tam gdzie wszystkie inne ro?liny:
2lkac8m.png


Tak wi?c dodajmy ich par?:
66et0x.png


I mo?emy podziwia? nasze dzie?o!

To wszystko je?li chodzi o detalizowanie g?r skalistych. Pami?tajcie, ?e samo przeczytanie poradnika nie uczyni z was profesjonalnych mapper?w. Przede wszystkim musicie ?wiczy?!Do zobaczenia w nast?pnej cz??ci o g?rach skalistych, w kt?rej zajmiemy si? tworzeniem jaski?.

ZABRANIAM KOPIOWANIA I UDOST?PNIANIA TEGO PORADNIKA NA INNE FORA BEZ MOJEJ ZGODY!!!

Poprzednia lekcja__________Spis tre?ci__________Nast?pna lekcja
 

Xinum

Never Give Up!
Joined
Dec 23, 2009
Messages
578
Reaction score
67
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry skaliste II (Detalizacja)

Ciekawy poradnik!;) Oby tak dalej, czekam na nast?pne cz??ci.
 

RPK1906

Active User
Joined
Jan 19, 2013
Messages
146
Reaction score
1
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry skaliste II (Detalizacja)

Cz?owieku czy ty sobie wyobra?asz co ja przez ciebie zrobi?em??? DZI?KI CI WIELKIE NAPRAWD? Dzi?ki!!!! 10/10
 

LumberJacek

New User
Joined
May 26, 2013
Messages
7
Reaction score
0
Age
26
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry skaliste II (Detalizacja)

Super poradnik . Ta ska?a wygl?da fenomenalnie, a to jeziorko z pos?giem .. RWAWR :D 10/10 . Z twoich poradnik?w b?d? si? uczy? i jeszcze dzi? wrzuc? pewnie jakie? efekty moich wypocin . : )
 
Top