What's new

[Średnio-Zaawansowany] Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry ziemne II (Detalizacja)

Shirako

Senior User
Joined
Nov 16, 2010
Messages
575
Reaction score
59

28qde9.png


Witam z powrotem po kr?tkiej przerwie w kolejnej lekcji z serii "Mapping od A do Z".

Dzi? powiemy sobie o tym, jak detalizowa? g?ry ziemne. Tak wi?c zaczynajmy!Na pocz?tek standardowo pod?o?e wype?niamy traw?:
2i1jh3b.png


Nast?pnie tworzymy kszta?t naszej g?ry zgodnie ze wskaz?wkami z I cz??ci:
2h4vreb.png


Wn?trze wype?niamy pod?o?em o ID 10164:
bhaxld.png


Teraz na wy?szym pi?trze g?r? wype?niamy traw?:
358dnyw.png


Pierwszy etap uko?czony, nasza g?ra jest gotowa na borderowanie. Jednak tak jak w przypadku g?r skalistych utrudnimy sobie nieco zadanie i stworzymy jakie? ma?e bagno (kiedy? powiemy sobie o nich co? wi?cej). Tworzymy kilka ma?ych zbiornik?w z pod?o?a o ID 4691 - 4701 i 4749 - 4755:
2m4a7x1.png


Teraz zabieramy si? za borderowanie, zaczynaj?c oczywi?cie od bagien. Stworzymy ciekawy efekt ??cz?c border od trawy z borderem od bagna. Zaczynamy od wype?nienia bagna od wewn?trz grubym borderem trawy. Znajdziecie go w zak?adce Borders w RAW Palette:
f27lz8.png


Nast?pnie bierzemy bordery o ID 4713 - 4724 i tworzymy efekt cz??ciowo wylanego bagna. Wa?ne jest, aby u?y? tych konkretnych border?w, poniewa? u?yli?my jasnego pod?o?a. Jest jeszcze drugi ciemniejszy rodzaj bagna i w?a?nie do niego s?u?? pozosta?e bordery:
30uy1b8.png


Teraz ??czymy g?r? z pod?o?em zgodnie ze wskaz?wkami z I cz??ci:
2w5vuiv.png


Kolejny etap - czyli borderowanie - mamy za sob?. Teraz przejd?my do detalizacji. Zaczniemy od dodania odrobiny czerwonego gruzu na borderach ??cz?cych g?r? z pod?o?em. Znajdziecie go w zak?adce Exterior w RAW Palette:
2hdr1c9.png


Teraz dodamy ?r?de?ka. Zrobimy to wykorzystuj?c proste urozmaicenie:
154u3cp.png


Dodajmy je wi?c na naszej g?rze:
2h88k05.png


Nast?pnie mo?emy doda? kilka stos?w ziemi o ID 5750 - 5754 i 5747 na ?cianach g?ry:
d9yky.png


Teraz dodajmy w paru miejscach ro?liny o ID 8011 - 8014:
xdxhjc.png


Nast?pnie w tych samych miejscach dodajmy par? czerwonych kwiatk?w o ID 6228 i 6231:
2v1aya0.png


Je?li chodzi o sam? g?r? to zako?czyli?my jej detalizacje, pozosta?o wszystko wype?ni? natur?. Zaczynamy od bagien, obok kt?rych rozstawiamy ro?liny o ID 2769, 2771 - 2780 i 2783 i staramy si? o to, ?eby jak najrzadziej si? powtarza?y:
1dzehz.png


Ostatni krok jaki nam pozosta? to wype?nienie pustego miejsca natur?, kt?rej nauczyli?my si? w poradniku o naturze trawiastej:
n2d6s7.png


I gotowe!Do zobaczenia w nast?pnej lekcji!

ZABRANIAM KOPIOWANIA I UDOST?PNIANIA TEGO PORADNIKA NA INNE FORA BEZ MOJEJ ZGODY!!!

Poprzednia lekcja__________Spis tre?ci__________Nast?pna lekcja
 

Kenor

Senior User
Joined
May 23, 2009
Messages
967
Reaction score
21
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry ziemne II (Detalizacja)

Niech b?d? pierwszy, wszystko dobrze, tutorial my?le ?e sie przyda wszystkim pocz?tkuj?cym. Nie ka?dy wie jak mapowa? z precyzj?, wszyscy ida na ?atwizne, a to chodzi o komfort gry i jak najlepszy wygl?d. Tutorial dla mnie na medal. Ale jedno co mnie zdziwi?o:

*Brak kamieni
*Brak le?nych dziur, tych co sie u?ywa w mappingu bardziej pocz?tkuj?cym.

Reszta spoko, jak dla mnie 8/10.
 

Wilczurek

Active User
Joined
May 25, 2009
Messages
91
Reaction score
12
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry ziemne II (Detalizacja)

Fajny poradnik, troch? wi?cej tekstu i by?oby fajnie.

9/10

@Troch? tych kamyczk?w brakuje ;D
 
Last edited:

RPK1906

Active User
Joined
Jan 19, 2013
Messages
146
Reaction score
1
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry ziemne II (Detalizacja)

Bardzo ?adny i ogarni?ty poradnik!
 

LumberJacek

New User
Joined
May 26, 2013
Messages
7
Reaction score
0
Age
26
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry ziemne II (Detalizacja)

No troszk? tych kamyczk?w z mchem brakuje, fajnie by wygl?da?y : )
Og?lnie poradnik jest bardzo, bardzo dobry , ?wietny wr?cz efekt ! :D
 

Herwi

Zakharia.pl
Joined
Feb 19, 2012
Messages
102
Reaction score
11
Odp: Rozdzia? II "Mapping od A do Z" - G?ry ziemne II (Detalizacja)

Super lekcja, z reszt? tak jak wszystkie poprzednie. Czekam na nast?pna ;)
 
Top