What's new

-Tibia 8.54 SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Status
Not open for further replies.

habii1995

User
Joined
Jun 20, 2010
Messages
33
Reaction score
1
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Hmm... Mnie i moim kolegom zawsze podoba?y si? te statystki ;) Tym kt?rzy lubi? expi? na pewno si? to spodoba.
 

Reins

Active User
Joined
Dec 24, 2008
Messages
121
Reaction score
3
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

W najbli?szym czasie postaramy si? aby zosta?o to dodane :)

Dzi?kujemy za propozycj?.
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Serwer przeszed? ma?e modyfikacj?, jakie zmiany ?

- Ze wzgl?du na pro?by zosta? usuni?ty system B?ogos?awie?stw (bless). Dlaczego?
W tym czasie dodali?my na serwer automatyczny system bless kt?ry nie wymaga zakupu bless?w (aol trzeba kupowa?).
Zosta?o zmienione to, ?e nie jest ju? on tak atrakcyjny, bo chroni teraz tylko 50% zabieranego exp przy ?mierci (tracili?my 4 lvl teraz tracimy 2lvl)

- Usuni?ty rookgard, ma?o os?b zwraca?o na niego uwag?, wi?kszo?? - ni? +.
Je?eli b?d? pro?by o przywr?cenie, zostanie dodany, przy mo?liwo?ci czy kto? chce zaczyna? na rooku czy mainie, ale o tym w czasie startu.

Zosta? podkr?cony dla EK mana potion.

Prosimy was, aby?cie dalej pisali swoje propozycj?, nad ka?d? si? zastanawiamy, nic nie pomijamy.

W najbli?szym czasie (Dzi?/Jutro) skupimy si? na mapie. Nowe expowiska?? O tym potem :)

Jeszcze raz zapraszamy do sk?adania propozycji :)
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

BUMP !

Dziwne, chod? realne. Update przed startem ? Tak!

Dzi? po m?cz?cym dniu zabrali?my si? za dodanie jaki? ciekawych teren?w. Teraz mo?emy tylko pokaza? zdj?cia, reszty dowiecie si? na serwerze :)

Nowe expowisko DL-i na Desert.
79932933.pngExpowisko Demon?w w Electry ko?o wr?t do "Legendary Four"

57338016.png


Dodali?my tak?e:
- NPC "Captain Hook" kt?ry pop?ynie z wami na wysp? pirat?w.
- Npc "Lava" kt?ry poleci z wami na wysp? Voolcano

Zapraszamy do reklamowania serwera swoim znajomym oraz sk?adania propozycji na FORUM !
 

Reins

Active User
Joined
Dec 24, 2008
Messages
121
Reaction score
3
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Dzi? zosta?o zmienione IP serwera !

SatelliteOTS.zapto.org !

Zapraszamy do sk?adania propozycji !
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

"Wszystko ?adnie a na koniec psikus"

Ostatnio mia?em ma?y wypadek. Dzi? na zmianie opatrunku dosta?em wiadomo??, ?e jutro mam si? wstawi? w szpitalu. Nie tak mia?o by?, ale c??, wa?niejsze zdrowie. Ile mnie nie b?dzie ? Nie wiem. Postaram si?, aby zaj??o to jak najmniej czasu.

Co do serwera ruszymy, ale nie w t? sobot?. Wszystko zapi?te prawie na ostatni guzik, ale startowa? teraz nie b?d?, bo co to by by?o gdyby serwer by? bez opieki.

Plany si? zmieniaj?, nie tak mia?o by?... ;/
B?d? jak najszybciej.
Pozdrawiam Sru.​
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

BUMP !!!


Wracam z du?o ilo?ci? pomys??w, my?l? ?e przed startem spr?buj? jeszcze par? z nich doda?. Zosta?o mi jeszcze troch? roboty, wi?c czas najwy?szy aby to naprawi?.

Startujemy 30 Pa?dziernika godzina 12:00 (sobota)

Zosta?y usuni?te wszystkie postacie. Mo?na ju? zak?ada? je od nowa !

Prosimy was, aby?cie poinformowali swoich znajomych, ?e serwer nied?ugo zostanie otwarty;)
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Od?wie?am !


Ma?e zmiany :

- Dodany scrypt PVP Arena w OLD LAND. (1v1)
- Dodane dwa nowe noob questy temple asland (mr,cc)
- Zaktualizowali?my puste skrzynki questowe.
- Dodany NPC Mazur kt?ry zabierze was na Pirate oraz Tortoise island. (Electry)
- Dodany anty magebomb system.
- Usuni?ty b??d z SMS SHOP (punkty)

Informacje dotycz?ce konkurs?w? Jutro ;)

Prosimy o poinformowanie swoich znajomych o starcie serwera.
 

Reins

Active User
Joined
Dec 24, 2008
Messages
121
Reaction score
3
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Start w SOBOT? !!!
Prosimy o reklamowanie serwera swoim znajomym!
Zmiany
- Podmienione poi, wi?cej potwor?w pod obecny exp.
- Powi?kszony Loot potwor?w

Zapraszamy!!
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Konkursy? Tak !

First

5 najszybszych graczy, kt?rzy jako pierwsi zaloguj? si? na serwer otrzymaj? Manarunk? x1000!

Second

Pierwsza osoba kt?ra wbij? 200 lvl na serwerze otrzyma 500 pkt.
Druga osoba kt?ra wbij? 200 lvl na serwerze otrzyma 300 pkt.
Trzecia osoba kt?ra wbij? 200 lvl na serwerze otrzyma 200 pkt.

Third

Ka?da gildia, kt?ra b?dzie posiada?a w dru?ynie 10 os?b (ka?dy 100+ lvl) lider gildii otrzyma 1000 pkt !


Zapraszamy do informowania wszystkich graczy o starcie serwera !
 

Reins

Active User
Joined
Dec 24, 2008
Messages
121
Reaction score
3
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

New !

a?a, istotna informacja.

Dzi? dostali?my now?, lepsz? maszyn?. Dzi? w nocy(lub jutro rano) zostanie przeniesiony serwer/acc. Zmieni si? ip, lecz domena satelliteots.zapto.org zostanie bez zmian, o ile nie b?dzie ?adnych problem?w ;). W przysz?o?ci (po starcie) pomy?limy nad domen? .pl :)

Zapraszamy do reklamowania serwera ! Startujemy w Sobot? godzina 12:00 :)

Konkursy? wi?cej na satelliteots.zapto.org
 

habii1995

User
Joined
Jun 20, 2010
Messages
33
Reaction score
1
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Wida? panowie bardzo staraj? si? aby serwer by? doskona?y. Z tak? obs?ug? i graczami na pewno taki b?dzie :) Nie pozostaje nic tylko czeka? do soboty :)
 

Reins

Active User
Joined
Dec 24, 2008
Messages
121
Reaction score
3
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Jutro Start 12:00 !!!

Ju? jutro startuje serwer RPG Satelliteots.zapto.org Zapraszamy !

Dzisiejsza Zmiana:

-Serwer zosta? przeniesiony na lepsz? maszyn?, miejmy nadziej? ?e nie b?dzie ?adnych lag?w.
-Dodano du?o expowisk low lvl !

Prosimy do poinformowania swoich znajomych o starcie !
 

PunisherMapper

Advanced User
Joined
Aug 3, 2009
Messages
277
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Czy b?d? organizowane nabory na tutor?w? Czy ka?dy tutor b?dzie mia? swoje indywidualne zadanie typu: Ten zajmuje sie Help, a ten Trade? Ja z przyjemno?ci? zagram. Zobaczymy jak to b?dzie wygl?da?. Co do tego jak b?dziecie wiedzieli kto by? pierwszy? W konsoli? Je?eli tak, to gwarantuj? ?e warto zagra? i wpa?? na konkurs. Nie znam tej mapy aczkolwiek by? mo?e mili GMowie pomog? nowemu.
Pozdrawiam!
Punish
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

@up
Nab?r na tutor?w? Tak, uwa?am ?e przyda nam si? pomoc przy serwerze. Og?osimy go po starcie serwera.

Co do konkursu tak, wszystko jest w consoli. B?dzie zrobiony screenshot dla potwierdzenia wyniku.

Mapa nowa, wszystkie pytania (expowiska, czary, profesje) b?d? rozpatrzone.

Pozdrawiam
 

Satellite

Active User
Joined
Aug 30, 2010
Messages
128
Reaction score
7
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?Do startu pozosta?o: 1 godzina 30 minut !

Ma?a informacja, gdzie respi? si? potwory na serwerze.

Nie wszystkie expowiska zosta?y dodane !
Prosimy o zapoznanie si? z dzia?em
Startujemy o godzinie 12:00 :)
Zapraszamy
 

Reins

Active User
Joined
Dec 24, 2008
Messages
121
Reaction score
3
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Start Za 10 min !!!

Pierwsze 5 osob kt?re zaloguj? si? jako pierwsi dostan? 1000 mr !

Wi?cej info na satelliteots.zapto.org !!!

Zapraszamy !​
 

queeting

New User
Joined
Dec 27, 2008
Messages
1
Reaction score
0
Odp: SatelliteOTS.pl 80% przerobiona mapa! Nowy ?wiat DBWORLD-a ! Zapowied?

Mapa respawnu zajebana z serwera gold-dbworld.pl ->

Usun?? logo serwera i cwany?

Serwera zdecydowanie nie polecam, rozmawia?em tam z lud?mi i pisali, ?e ju? zaczynaj? si? jakie? przekr?ty. Kradn? pomys?y (chc? wgra? L4), oraz... pr?buj? kra?? konta z Gold/Earth w zamian za 'przeniesienie postaci'.
 
Status
Not open for further replies.
Top