What's new

Selekcja wywiad?w

Status
Not open for further replies.

Beoska

Przeorysza Zakonu Noob?w
Joined
Nov 12, 2008
Messages
912
Reaction score
229
Age
31
Ju? do?? dawno zauwa?y?am, ?e niekt?rzy u?ytkownicy nie podchodza powa?nie do wywiad?w, przeprowadzaj?c je byle jak, z byle kim i byle tylko. Dosyc mam, moi kochani, ogl?dania prywatnych pogaduszek z high-levelowymi kolegami, wklejanymi bez obr?bki i poprawy jako wywiad. Tak samo mam dosy? rozm?w z u?ytkownikami TNP, kt?rzy ledwo s? po rejestracji i maj? na koncie trzy posty, spamerskie w dodatku. Wywiad powinien by? przeprowadzony z kim?, kto ALBO jest znany Tibijczykom (np. [GRACZ]Sunrise[/GRACZ]), ALBO zrobi? co? godnego uwagi (np. jako jeden z nielicznych pokona? ze swoim teamem Ghazbarana, tudzie? zdoby? jaki? rare item w trudnym que?cie), ALBO budzi zainteresowanie og??u, ALBO chocia? jest rozpoznawany na forum (cz?onek kadry, e.g.). Z racji zaniedbywania tego faktu przez spory procent u?ytkownik?w, wprowadzona zostaje z dniem dzisiejszym SELEKCJA WYWIAD?W. Przefiltruje ona wszystkie wypociny; odrzuci gnioty, a wy?owi te faktycznie godne uwagi.


Co zrobi?, by wywiad zosta? opublikowany?​

1. Znajd? osob?, z kt?r? wywiadu jeszcze nie przeprowadzono, a kt?ra wydaje Ci si? niezwyk?a. Byle jej niezwyk?o?? nie polega?a na "niezwyk?ej g?upocie" czy byciu "niezwyk?ym noobem". Je?li osoba, z kt?r? chcesz porozmawia? juz udzieli?a wywiadu - zapoznaj si? z nim. Gdy uznasz, ?e masz w r?kawie kilka pyta?, kt?re nie pad?y, a kt?re s? ciekawe, stw?rz co? nowego!

2. Przygotuj interesuj?cy zestaw pyta?. Dowiedz si? co nieco o osobie, z kt?r? chcesz porozmawia?, a potem popro? o szczeg??y. Postaraj si? uzyskac co? wi?cej, ni? odpowied? na pytania "jak masz na imi?" czy "jakie masz zwierz?tko". Pami?taj, ?e to Ty kierujesz wywiadem - od Twoich pyta?, nastawienia i zaanga?owania zale?y jako?? ca?o?ci.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu sprawd? dok?adnie, czy nie wkrad?a sie gdzie? liter?wka bad? b??d ortograficzny. Prze?wietl rozmow? pod wzgl?dem j?zykowym. Wa?ne r?wnie?, aby w tek?cie nie znajdowa?y si? wulgaryzmy.

4. Zadbaj o estetyk?. Dopilnuj, by Twoje pytania nie zlewa?y sie z odpowiedziami, bo utrudnia to czytanie. Nie przesadzaj z emotkami obrazkowymi (":)") i literowymi ("XD"). Reszta nale?y do Ciebie.

5. Sprawd? wywiad jeszcze raz pod ka?dym k?tem.

6. I jeszcze raz, dla pewno?ci.

7. Za??? nowy temat i dodaj sw?j wywiad. Pami?taj, aby w tytule zamie?ci? w tekst [Propozycja wywiadu].


Wywiady, kt?re nie przejd? selekcji, czyli b?d? ?le i byle jak przeprowadzone, bed? zamykane i wyrzucane do kosza. Pozosta?e zostan? umieszczone w Spisie Wywiad?w.

Wszystkie wywiady juz istniej?ce, kt?re nie spe?niaja wymaga?, zostan? zamkni?te.
 
Status
Not open for further replies.
Top