What's new

Tibijskie Wyprawy

Rozczochrany

Advanced User
Joined
May 2, 2009
Messages
175
Reaction score
1
Kurde no mia?em wszystko ?adnie porobione, lecz z niewiadomych powod?w wszystkie moje zapiski z dziennika o moich Tibijskich wyprawach przepad?.

Ta podr?? rozpocz??a si? ju? dawno temu, lecz postanowi?em, ze nie b?d? rozpatrywa? ju? przesz?o?ci w tym dzienniku.


Aktualnie jestem w podr??y statkiem z Ab"Dendriel do Port Hope, by sprawdzi? plotki o tym ze na dzikich terenach mozna odnale?? tunele, z nieznanym mi do tej pory gatunkiem potwor?w...

YHiHv6O.png


Po 27 dniach przybyli?my do brzegu, po zej?ciu na l?d zosta?em zaskoczonym widokiem miasteczka jego architekrura jest, inna ni? w miastach kt?re, zwiedzi?em tutaj wszystko jest stworzone z drewna, podejrzewam ze bambusowego, mieszka?cy handluj? egzotycznymi owocami.

mHrzulj.png


rE8mJq1.pngPodczas zwiedzania, dowiedzia?em si? ze na skraju miasteczka mog? odnale?? m??czyzn? kt?ry, mo?e pom?c mi w mojej podr??y odkrycia tuneli zamieszkanych przez potwory.


AkpvocR.png


Po dotarciu do owego m??czyzny dowiedzia?em si? ze nazywa Grizzly Adams i zajmuje polowaniami na potwory, opowiedzia? mi o tym ze mog? u niego przyj?? r??ne zlecania na potwory, podczas przegl?dania listy z celami na trafi?em na nieznane mi potwory zwane Tarantule.

DMqRYE2.png


Grizzly opowiedzia? mi o nich, s? ta mniejsze wersje Ogromnych Paj?k?w, lecz s? one o wiele szybsze i atakuj? zazwyczaj w grupach, ow?osione na ca?ym ciele. Wskaza? mi drog? do ich podziemnych legowisk.
Dowiedzia?em si? r?wnie? ze z skorupek ich jaj mo?na wytwarza? ziemne strzaly, kt?re bardzo pomog?yby mi w przysz?ych polowaniach.

Od razu ruszy?em do najbli?szego legowiska by rozpocz?? badania nad tymi paj?czakami. Nie spodziewa?em si? ze droga przez d?ungl? b?dzie tak g?sta, musia?em cofa? si? wielokrotnie by dotrze? po kilku godzinach do pierwszego z legowisk.

Krq15rp.png


e830TMM.png


a90jc2u.png


Wygl?d tych przepi?knych istot zachwyci? mnie tak mocno ze postanowi?em zosta? razem z nimi na d?u?ej by wykona? zlecenie Grizzliego.

WABXj2J.png


Tarantule s? do?? mocne jak dla pocz?tkuj?cych podr??nik?w, lecz dla mnie nie by?y wielkim wyzwaniem po kilku dniach uda?o mi si? wykona? zlecenie. Powr?ci?em do nowo poznanego mieszka?ca Port Hope by zda? mu raport.
W nagrod? za swoj? dzielno?? i odwag? otrzyma?em map? z lokalizacj? Hide jednego z pierwszych paj?czych boss?w, nie my?l?c o zm?czeniu uda?em si? od razu do niego by stawi? mu czo?o.


My?la?em, ?e b?dzie ju? po mnie zabrak?o mi strza?, lecz znalaz?em w swoim plecaku stary sztylet dzi?ki niemu zada?em ostateczny cios Hide, je?eli kiedykolwiek kto? przeczyta m?j dziennik, zalecam zabra? ze sob? magiczne mikstury lecznicze b?d? many.

hIhimSv.png


Podczas powrotu natrafi?em na podr??nika zwanego [MENTION=437567]Noble[/MENTION], kt?ry opowiedzia? mi o terenach Port Hope.
Tutaj pozwoli?em sobie zacytowa? tekst tego dzielnego podr??nika:

„Widzia?em legendarnych wojownik?w, kt?rzy dosiadali przepi?knych panter. Opowiadali oni historie, ?e pantery idealnie wtapiaj? si? w krajobraz d?ungli staj?c si? niewidocznymi, bardzo rzadko decyduj? si? na konfrontacj? z lud?mi, a ich si?a jest pot??na”

Po tych s?owach ca?kowicie odp?yn??em w ?wiat marze? wyobra?aj?c sobie owe Pantery.
Wzi??em sobie za nowy cel zdoby? jedn? z nich, mam nadzieje ze kt?rego? dnia b?d? wstanie dokona? tego.

 

Kuki Kuki

User
Joined
Feb 26, 2017
Messages
24
Reaction score
1
Age
24
Odp: Tibijskie Wyprawy

?wietne, brakowa?o mi takiego czego? :D Czekamy na wi?cej !
 

Rozczochrany

Advanced User
Joined
May 2, 2009
Messages
175
Reaction score
1
Odp: Tibijskie Wyprawy

Dzisiejszy awans:

OmQxg24.png


Co? powoli ten poziom ro?nie ;c

Na dniach powinna pojawi? si? obszerniejsza historia.

SgDY87K.gif
 
Last edited:

Kuzyn

Administrator
Staff member
Joined
May 3, 2008
Messages
1,850
Reaction score
141
Odp: Tibijskie Wyprawy

Ciekawe w sumie :)
 

Rozczochrany

Advanced User
Joined
May 2, 2009
Messages
175
Reaction score
1
Odp: Tibijskie Wyprawy

Powinien to zosta? umieszczone na wst?pie, ale jak zawsze zapomn? o czym?,
Jakby to powiedzie?, postanowi?em za?o?y? ten w?tek z kilku powod?w, jako? nie jestem specjalnie dobry w pisaniu jakich? opowie?ci czy opowiada?, lubi? gra? w tibie wprowadzaj?c sobie role-playing, tworz?c sobie w g?owie obrazy, rozmowy z npc b?d? z innymi graczami i nauka grafiki w r??nych programach typu Photoshop, Gimp by m?c udoskonala? nowo poznane umiej?tno?ci.
Czyli w skr?cie b?d? si? uczy? tutaj pisania opowiada?, edycji grafik i przekazania wam w jakim? stopniu jak wed?ug mnie wygl?da ?wiat Tibi.​
 

Rozczochrany

Advanced User
Joined
May 2, 2009
Messages
175
Reaction score
1
Odp: Tibijskie Wyprawy

Przegl?daj?c stare dokumenty natrafi?em na wpis o Krokodylach i o tym, jak trudno zdoby? krokodyle buty, jak to ja nie my?l?c szybko postanowi?em uda? si? i przekona? czy to prawda.

u8QAw5K.jpgGdy szed?em do miejsca gdzie mog? spotka? krokodyle przypomnia?o mi si? ze Grizzly co? wspomina? o nich, wi?c nie trac?c czasu na my?lenie wr?ci?em do miasta by porozmawia? z nim. Przyj??em od niego zlecenie i uda?em si? na ekspowisko. Grizzly opowiedzia? mi jeszcze, o kt?rego bossie b?d? m?g? zg?adzi?, gdy wykonam jego zlecenia.

mdKDYm7.jpg


gqCIJTl.jpg


TM6yK2o.jpg


My?la?em ze owe potwory b?d? czym? trudnym, lecz okaza?em si? za silny dla nich,
Ehh, a jednak okaza?o si? ze w grupie s? one silne, prawie umar?em, gdy rzuci?o si? na mnie ich z siedem, gryz?y i drapa?y mnie z si?? m?odego trolla, lecz w grupie zadawa?y o wiele wieksze obrazenia ni? si? spodziewa?em.

Podczas eksploracji jaskini odnalaz?em teleport prowadz?cy do bossa, przy pr?bie wej?cia do niego okaza?o si? ze jestem zas?aby by walczy? z nim.

KXXaMlh.jpg


Po kilku godzinach uda?o mi zabi? wszystkie krokodyle, uda?em si? do Grizzly'ego, kt?ry da? mi dost?p do bossa.

9mC3A8m.jpg


Boss okaza? si? praktycznie tak samo silny, jak jego s?absi bracia i siostry. Zabicie jego by?o dziecinie proste. Bucik?w nie uda?o si? zdoby?, lecz nast?pnym razem miejmy nadzieje ze wypadn?.

 

Frosbite

Active User
Joined
Dec 20, 2014
Messages
99
Reaction score
8
Odp: Tibijskie Wyprawy

Historia o Krokodylich Butach jest gicior ;) Czekam na wi?cej takich opowie?ci.
Pozdrawiam
 

Prawdziwynrtn

Banned
Joined
Oct 12, 2016
Messages
5
Reaction score
0
Odp: Tibijskie Wyprawy

O! Ciekawa lektura, mi?o si? czyta?o z kawuni? i og?lnie polecam!
 
Top