Fragles
Reaction score
66

Profile posts Latest activity Postings About

 • Elektryk montuje gniazdka u blondynki w mieszkaniu, ale ?e by?o ciep?o to sobie okna otworzy? ?eby jaki? przeci?g by?, bo w ko?cu jest lato. Sko?czy? robot? zaprasza blondyn? ?eby jej pokaza? co i jak. W ko?cu wchodz? do kuchni i jej pokazuje gdzie zamontowa? te gniazdka, blondyna nachyla si? nad jednym z nich ogl?da, tylko jako? przez ten przeci?g akurat jej zawia?o przed nosem i m?wi:
  - Panie kurwa, z tego gniazdka wieje
  Elektryk potraktowa? to jako ?art i pr?buje wybrn?? wi?c m?wi:
  - Bo 70% energii z tego gniazdka prosz? pani jest z elektrowni wiatrowej!
  Blondyna si? zaduma?a, my?li, my?li i w ko?cu m?wi:
  - O cholera! Prosz? pana, to dobrze ?e nie z elektrowni wodnej, bo by mi chat? zala?o!
  Dzi?ki, kolego :D Aktualnie ju? nie mam moich "Dzieci" - sa?ata ?le wp?yn??a na ich ma?e ?o??dki i pozdycha?y ;/ Chwilowo jestem bez zwierzaka, ale planuj? papu?k? falist?. Mo?e si? uda :D
  Nadal ?yj? i maj? si? ?wietnie ;D Sporo lat si? trzymaj?, z pokolenia na pokolenie ?yj? coraz d?u?ej. Aktualnie mam matul? i dwa maluchy.
  Mog?e? wcze?niej napisa? o tym papierze, poszed?em, usiad?em na kiblu i mia?em taki mega zajebisty pomys?. Ja ju? uradowany chce spierdala? stamt?d, a tu patrze papieru nie ma. Musia?em dup? wyciera? patyczkami do uszu i ju? zapomnia?em co ja za pomys? mia?em...
  Twoja laska zostala u mnie i nie sadze by chciala wrocic :> Chcesz sie bic to dawaj, przed domem starcow na gole klaty. Nagroda dla zwyciescy bedzie laska i wieczna chwala.
  Odezwa? si? stary dziad :> Ja tam si? ciesze z emerytury. Przynajmniej tutaj mam szans? si? ni? nacieszy?, bo w?tpi? czy b?d?c w naszym kraju przez kolejne p?? wieku do?yje tej prawdziwej :)
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top