KomsomolskaPrawda

Profile posts Latest activity Postings About

  • J?zef Stalin rozwin?? turystyk? g??wnie na Syberii (g??wne atrakcje to darmowy transport i specjalna dieta). W kr?gach naukowych nazywany by? „Wielkim J?zykoznawc?”, ale zna? si? r?wnie? na lotnictwie, rolnictwie, przemy?le obuwniczym (zachwala? i sam nosi? chi?skie trampki), wojnie, literaturze (w m?odo?ci by? obiecuj?cym poet?) i filmie.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top