Tibia.net.pl

PO ZMIANIE SKRYPTU FORUM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z LOGOWANIEM. "ZRESETUJ HASŁO(klik)", ABY SIĘ ZALOGOWAĆ .

JEŻELI NIE PAMIĘTASZ STAREGO E-MAILA ZAJRZYJ NA NASZEGO "DISCORDA(klik)" LUB "NAPISZ E-MAILA(klik)"

Recent Content by Raa

 1. Raa

  Starzy zapale?cy

  Bawi si? tu kto? jeszcze w tworzenie ots?w pod 76?
 2. Raa

  [7.60]Raa's mapping

  Wracamy do zabawy. 1. -- 2. -- 3. -- 4.[Niedoko?czone] Oczywi?cie wszystkie mapy s? pod 7.6. #ps Polecam klikn?? na obrazek, ?eby zobaczy? go w oryginalnej wielko?ci.
 3. Raa

  Creaturescripts addFirstItems(cid) - przydzia? pierwszych item?w.

  Prosty skrypt, kt?ry daje pocz?tkowe itemy nowym graczom. W "data/lib/050-function.lua" dajemy na ko?cu: function addFirstItems(cid) local storage = 12445 local fitems = {2467, 2649, 2643, 1987, 2461, 2050, 2676} --Itemy przydzielane niezale?nie od klasy postaci. local vocItems = { [1] =...
 4. Raa

  .

  No i dalej nie zas?uguje na zaawansowanego. Dlaczego te? posty z moj? opini? s? usuwane?
 5. Raa

  Test test Raa

  Patrz? tylko czy i ja mam mo?liwo?? tworzenia tutaj temat?w. Jak ten temat si? poka?? to mo?ecie nawet pyta?, cho? w?tpi?, ?e mam co? ciekawego do opowiedzenia.
 6. Raa

  Mods Zaawansowany Exp Scroll

  Witam. Dzisiaj oddaj? w wasze r?ce jeden z moich skrypt?w, kt?re powsta?y na rzecz Raaevo. Mianowicie chodzi tu o exp scrolla. #ps Pisa?em go dosy? dawno i teraz jak tak na niego poatrz?, to s?dz?, ?e mo?na by go by?o nieco zoptymalizowa?.
 7. Raa

  [Gazetka Tibia.net.pl - Wakacje] Wywiad z wybra?cem

  Witajcie drodzy u?ytkownicy. Jak ka?dy wie, nasz oddzia? z?o?ony z redaktor?w pracuje w pocie czo?a nad wakacyjn? gazetk?. Pomimo tego, ?e ja haruj? przy niej 12 godzin dziennie, postanowi?em do?o?y? sobie dodatkowej pracy i pobawi? si? nieco z wami. Otwieram przed wami mo?liwo?? zaistnienia w...
 8. Raa

  Mo?liwo?? zmiany koloru czcionki na shoutboxie

  Mog? wiedzie? co si? sta?o i kto jest odpowiedzialny za brak takowej mo?liwo?ci?>
 9. Raa

  Mods Raa Hunting Rooms

  Chcia?bym z wami si? dzi? czym? podzieli?, a mianowicie chodzi o moje wykonanie jak?e popularnego systemu, jakim jest "Hunting Rooms". Opis: Zabiera wymagany przedmiot (Je?li go nie masz, to nie wejdziesz) -Tylko jeden gracz mo?e si? znajdowa? w pokoju -Je?li jest zaj?te, a kto? pr?buje wej...
 10. Raa

  Serwer dla prawdziwych graczy - rekrutacja

  Witajcie stali bywalcy Tibia.net.pl, cz??? z was napewno ju? wie, ?e jestem w trakcie tworzenia serwera pod protok?? 7.6. By? to zdaniem wielu ludzi, tak?e moim, najlepszy klient w historii Tibii. M.in. ze wzgl?du na trudno?? rozgrywki, a ka?dy wie, ?e im trudniej tym lepiej. Pisz? dzi? ten...
 11. Raa

  Stary protok?? - 7.6

  Ka?dy chyba z was chocia? raz w ?yciu widzia? starego rotworma, czy te? trolla. Tematem dzisiejszej dyskusji jak? chcia?em rozpocz?? jest protok?? tibii przy kt?rej by?a ona najpopularniejsza, a mianowicie chodzi tu oczwy?cie o 7.6. Mi?dzy t? star? wersj?, a tera?niejsz? jest naprawd? wiele...
 12. Raa

  -Tibia 7.60 NeWar.pl - modern Oldschool 7.6!

  NeWar.pl 7.6 Przyszed? czas na stary dobry client 7.6 Przedstawiamy wam oldschoolowy, a jednoczesnie nowoczesny serwer NeWar.pl. Na serwerze znajdziecie wiele nowo?ci, ale tak?e niezapomniany klimat 7.6. Dzi?ki naszej pracy nie znajdziecie tu bug?w znanych ze wszystkich innych OTS?w pod ten...
 13. Raa

  Ujemna reputacja.

  Jak ka?dy wie.. na forum jest system reputacji. Niestety polega ona tylko na nagradzaniu post?w. A c??.. niekt?re posty s? tak idiotyczne, ?e wr?cz a? chcia?o by si? jako? "wyrazi? opini?" na jego temat. Hejtowa? nie mo?na, bo to wbrew regulaminowi.[Czasem nawet na to nie zwa?am.] Mo?e...
 14. Raa

  Nowy ?wiat

  Chcia?bym zamie?ci? tu swoj? historyjk?. Jest ona raczej czym? nieprzemy?lanym, pisz?c to nie mia?em ?adnych plan?w, za?o?e? etc. Dlatego te? tekst mo?e by? troszeczk? niesp?jny. Prac? b?d? zamieszcza? w formie obrazka.. wiem, ?e czyta si? o wiele trudniej, ale nie chce mi si? bawi? w...
 15. Raa

  Rabbcio - Photoshop Story

  Pr?buj? co? robi? z grafik? od jakiego? czasu. [P?? roku bodaj?e.] A o to efekt tego #1. 06.01.2012r #2. 07.01.2012r #3. 07.01.2012r. #4. 24.01.2012r. http://i.tibia.tv/14/snDmhHzapowiedx.jpg [za du?y rozmiar.] #5. 03.02.2012r. #6. 04.02.2012r #7. 04.03.2012r #8. 21.03.2012r #9...
Do góry