What's new

Animax - pisz? skrypty

Status
Not open for further replies.

AnimaXxX

Advanced User
Joined
Mar 25, 2011
Messages
195
Reaction score
27
Cze??,
zbli?aj? si? wakacje, a ja z braku pomys??w i ch?ci od?wie?enia LUA postanowi?em i?? na r?k? nie kt?rym i otworzy? temat z zam?wieniami na skrypty.
Nie b?d? klepa? zb?dnych zda?, bo nie ma sensu.

Dobra to najpierw ma?y regulamin.
Animax said:
1. Maksymalnie mo?esz zm?wi? trzy zam?wienia (3 na jedno konto, za wi?cej musisz p?aci?)
2. Po wykonaniu pracy, pisz? post i oczekuj? odpowiedzi jak skrypt si? sprawuje (punkt reputacji, a w razie b??d?w post), bo chc? wiedzie?, ?e moja praca nie idzie na marne.
3. Prosz? nie spamowa? o wykonanie skryptu po z?o?eniu zam?wienia ew. przypomnie? na PW.
4. Zam?wienia tylko pod TFS 0.3.6pl1+ (nie pobieram innych)
5. Mo?esz te? zam?wi? kod w C++ [za op?at?]
6. Nie pisz? skrypt?w pod ?adne Naruty i inne ?cierwa. Je?eli chcesz taki skrypt to pisz PW, wy?lij source i p?a? :)
Szablon z kt?rego prosz? korzysta?:
Animax said:
Rodzaj:
Opis:
Silnik:
Za??cznik:
A tutaj przyk?ad:
Rodzaj: Actions
Opis: Drzewka z owocami, polega na tym, ?e gdy "u?yjemy" drzewka to mamy 1/10 szans na zerwanie owocu.
Silnik: TFS 0.3.6pl1
Za??cznik: Jakie? zdj?cie czy tam film
Je?eli chcia?by? mnie zatrudni?, oczywi?cie mo?esz to zrobi?. Wystarczy napisa? PW, ale nie pracuj? za darmo czy za jakie? % ma?o mnie obchodzi dla jakiego OTS'a pisz? skrypty, je?eli klient p?aci to ja robi? i nie zadaj? zb?dnych pyta?.


Pozdrawiam,
Animax.

16.06.2011r.: Dodano 4,5,6 punkt w regulaminie.
Notka moderatorska:
Przyklejam- Help3R
 

Roth

Active User
Joined
Oct 9, 2010
Messages
71
Reaction score
6
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rodzaj: NPC
Opis: Npc Bankier -wp?ata/wyp?ata kasy
Silnik: YurOTS pod 7.6
Za??cznik: Brak
 

Rosem

Advanced User
Joined
May 16, 2010
Messages
159
Reaction score
14
Odp: Animax - pisz? skrypty

1.
Rodzaj : spells
Opis : Gdy u?yjemy tego czaru pojawia si? effect i przez 10 sec jeste?my nie tykalni przez potwory lecz nie mo?emy si? ruszy? po 10 sec zn?w potwory mog? nas bi? i mo?emy chodzi? , oraz zabiera nam 50% hp gdy ju? u?yjemy czaru.
Wersja silnika: tfs 0.3.6pl1
2
Rodzaj: spells
Opis:

Silnik: tfs 0.3.6pl1
3
Rodzaj: spells
Opis: Gdy u?yjemy czaru to pierwsze uderzenie jest mocne dajmy na to 5k po czym uderzenia si? powtarzaj? ale ju? z mniejsz? si?? np po?ow? z 5k to 2.5k i tak uderzenie po 2.5k powtarzaj? si? ca?y czas a? nie zatrzymamy czaru czyli np wypowiadamy s?owa stop i sekwencja atak?w zatrzymuj? si?.
Silnik: tfs 0.3.6pl1
Za??cznik:

Je?eli jest taka mo?liwo?? wy?lij je na pw:)
 
Last edited:

Oskar1415

Advanced User
Joined
Feb 25, 2009
Messages
381
Reaction score
22
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rodzaj: chyba movements
Silnik: tfs 0.3.6pl1
Opis: skryptu na kratk? kt?ra przepuszcza tylko jednego gracza do pokoju wpu?ci dopiero jak ten gracz wyjdzie.
Za??cznik:

Uploaded with
Dodatkowe informacje:Kratka z ustawieniem G?ra, d?l, lewa , prawa bo tych pokoi b?dzie ze 30 a nie chce dawa? 30 skrypt?w z innymi pozycjami.i sprawdzaj?ca czy nie ma gracza w czerwonym kwadracie jak nie ma to wpuszcza a jak jest do cofa do ty?u.
Mog? by? jakie? efekty do ozdobienie tego. Najlepiej wszystko w jednym skrypcie a jak si? nie da to w czterech na ka?d? stron? (g?ra, dol, lewa, prawa).
Z g?ry dzi?kuje.
Pozdrawiam
 

JacoloSs

User
Joined
Oct 22, 2010
Messages
42
Reaction score
0
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rodzaj: CreatueScript/ spells
Opis: Taka bariera, ?e gdy j? mamy to nasza posta? traci mane zamiast hp, co? jak utamo vita, z tym ze nie zanika gdy mana si? skonczy ale po okreslonym czasie np. 10 sec

Czar potrzebuje:

3 Rage oraz 1000 many - zabiera po u?yciu


Silnik: TFS 0.3.6
 
Last edited:

kacperkrowicki

Advanced User
Joined
Jun 11, 2010
Messages
240
Reaction score
16
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rodzaj: Raczej Actions
Opis: Burning heart jest to serce ktore leczy I zalezy to od lvl i m lvla CZYLI NP CO WIekszy m lvl tym wiecej leczy i to niema exhausta
Silnik: tfs 8.54
Za??cznik:Niemam ale mozna takie cos spotkac np na smart-world.pl
 

AnimaXxX

Advanced User
Joined
Mar 25, 2011
Messages
195
Reaction score
27
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rosem jutro napisz? Ci PW co i jak.

Roth i JacoloSs wesz?a zmiana w regulaminie dotycz?ca wersji silnika.

Oskar1415 tw?j skrypt.

.lua [room.lua]
Code:
local _table = {
[1000] = {move = 2, area = 2, actionPos = rem, axis = "y", tableEffect = {1, 2, 3}, text = "Sorry, there is a player."}, 	-- Up
[1001] = {move = 0, area = 2, actionPos = add, axis = "y", tableEffect = {1, 2, 3}, text = "Sorry, there is a player."}, 	-- Down
[1002] = {move = 3, area = 2, actionPos = rem, axis = "x", tableEffect = {1, 2, 3}, text = "Sorry, there is a player."},	-- Left
[1003] = {move = 1, area = 2, actionPos = add, axis = "x", tableEffect = {1, 2, 3}, text = "Sorry, there is a player"}		-- Right
}

function onStepIn(cid, item, position, fromPosition)
	item.aid = getItemAttribute(item.uid, "aid")
	if(_table[item.aid] ~= nil) then
		local pos = position
		pos.stackpos = 255
		for i = 1, _table[item.aid].area do
			if(_table[item.aid].actionPos == rem) then 
				pos[_table[item.aid].axis] = pos[_table[item.aid].axis] + 1
			else 
				pos[_table[item.aid].axis] = pos[_table[item.aid].axis] - 1 
			end
			
			if(isPlayer(getThingFromPos(pos))) then
				doMoveCreature(cid, _table[item.aid].move)
				doSendMagicEffect({x=pos.x, y=pos.y, z=pos.z}, 5)
				if(#_table[item.aid].tableEffect > 0) then
					doSendMagicEffect(getCreaturePosition(cid), _table[item.aid].tableEffect[math.random(1, #_table[item.aid].tableEffect)])
				end
				if(_table[item.aid].text ~= nil) then
					doPlayerSendCancel(cid, _table[item.aid].text)
				end
				
				break;
			end
		end
	end

	return true
end

.xml
Code:
<movevent type="StepIn" actionid="1000-1003" event="script" value="room.lua"/>

kacperkrowicki dla Ciebie.

.lua [BurningHeart.lua]
Code:
local config = {
-- [itemid] = {multiplierLevel, multiplierMagic, tableEffect, text}
[2173] = {multiplierLevel = {3, 4}, multiplierMagic = {5, 7}, tableEffect = {3, 5, 7}, textColor = 19, text = ""}
}


function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
	local info = {
		level = getPlayerLevel(cid),
		magic = getPlayerMagLevel(cid)
	}

	if(config[item.itemid] == nil) then
		return false
	end
	

	if(config[item.itemid]["multiplierLevel"][1] > config[item.itemid]["multiplierLevel"][2] or config[item.itemid]["multiplierMagic"][1] > config[item.itemid]["multiplierMagic"][2]) then
		return false
	end

	if(config[item.itemid] ~= nil) then
		local addHealth = 0
		addHealth = addHealth + (info.level * math.random(config[item.itemid]["multiplierLevel"][1], config[item.itemid]["multiplierLevel"][2]))
		addHealth = addHealth + (info.magic * math.random(config[item.itemid]["multiplierMagic"][1], config[item.itemid]["multiplierMagic"][2]))
		doCreatureAddHealth(cid, addHealth, false, 19)
		
		if(#config[item.itemid].tableEffect > 0) then
			doSendMagicEffect(getCreaturePosition(cid), config[item.itemid].tableEffect[math.random(#config[item.itemid].tableEffect)])
		end
		
		if(config[item.itemid].text ~= nil and config[item.itemid].text ~= "") then
			doPlayerSendTextMessage(cid,  config[item.itemid].textColor, config[item.itemid].text)
		end
		
		return true
	end

	return true
end

.xml
Code:
<action itemid="2173" event="script" value="BurningHeart.lua"/>

2173 to ItemID tego Twojego itemka, zmie? je lub dodaj nowe, jak tam wolisz.

Pozostali gdy wykonam skrypty, dam edit lub napisz? nowy post. Wybaczcie, ale zm?czony dzisiaj jestem.
 
Last edited:

AnimaXxX

Advanced User
Joined
Mar 25, 2011
Messages
195
Reaction score
27
Odp: Animax - pisz? skrypty

JacoloSs nie wiem czy o to Ci chodzi?o.

Code:
local combat = createCombatObject()
setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_EFFECT, CONST_ME_MAGIC_BLUE)
setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_AGGRESSIVE, false)

local condition = createConditionObject(CONDITION_MANASHIELD)
setConditionParam(condition, CONDITION_PARAM_TICKS, 60000)
setCombatCondition(combat, condition)

function onCastSpell(cid, var)
	if(getPlayerSoul(cid) >= 3) then
		return doCombat(cid, combat, var) and doPlayerAddSoul(cid, -3)
	else
		return false
	end
end

Tylko powiedz mi co to jest 3 Rage? >.<


Topic: czekam na dalsze zam?wienia.

Down: trzeba by?o tak od razu. Masz poprawiony skrypt w edicie.
 
Last edited:

JacoloSs

User
Joined
Oct 22, 2010
Messages
42
Reaction score
0
Odp: Animax - pisz? skrypty

Chodzi mi o soul, to kt?re dostajmey jak t?uczemy potowry xD
 

wezyk122p

Advanced User
Joined
Oct 14, 2009
Messages
277
Reaction score
20
Odp: Animax - pisz? skrypty

1
Rodzaj: spells
Opis:

Silnik: TFS 0.3.6pl1
2
Rodzaj: chyba actions
Opis: Gdy u?yjemy item o id np. 50 zmienia na outfit i trwa to minute
1-20poziom opanowania stylu pijanego mistrza - Nasza szybko??, si?a, wytrzyma?o?? i zwinno?ci podwajaj? si? oraz ca?kowicie tracimy nad sob? kontrol?, atakujemy nawet swoich towarzyszy.
21-40poziom opanowania stylu pijanego mistrza - Nasza szybko??, si?a, wytrzyma?o?? i zwinno?ci podwajaj? si?, oraz tracimy nad sob? kontrol?, lecz je?eli widzimy naszego przyjaciela nie atakujemy go, ale tak?e mu nie pomagamy, traktujemy go jak powietrze.
41-70poziom opanowania stylu pijanego mistrza - Nasza szybko??, si?a, wytrzyma?o?? i zwinno?ci rosn? trzykrotnie oraz nie panujemy do ko?ca nad swoim cia?em, lecz tym razem przyjaci?? oszcz?dzamy, skupiamy si? tylko i wy??cznie na swoim przeciwniku, a je?eli takowego niema to niszczymy wszystko dooko?a.
71-99poziom opanowania stylu pijanego mistrza - Nasza szybko??, si?a, wytrzyma?o?? i zwinno?ci rosn? pi?ciokrotnie. Na tym poziomie ju? umiemy si? kontrolowa?, jeste?my jedynie troch? nadpobudliwi.
100 poziom w g?re opanowania stylu pijanego mistrza - Nasze atrybuty wzrastaj? czterokrotnie, lecz szybko si? m?czymy i kiedy sko?czy si? stan upojenia tracimy 80% hp.
Silnik: TFS 0.3.6pl1
 

Kobcio

Active User
Joined
Jan 22, 2011
Messages
106
Reaction score
1
Odp: Animax - pisz? skrypty

@jacoloss ty robisz skrypty za kase a sam prosisz innych ? ;o


@topic

Rodzaj: NPC
Opis: Npc ktory daje nam wybor jaka chcemy profesje, np jestes knightem piszesz do npc, ''hi'' a on odpowiada ci ''kim chcialbys zostac'' i daje nam wybor np. czy mam zostac profesja ''master swordman'' lub ''assassin'' do tego daje nam odpowiedni outfit ''staly outfit'' oraz zmienia profesje. Wybrac mozna tylko 1 raz cos takiego jak w grze Lineage 2 wybierasz swoja dalsza profesje.
Silnik: TFS 0.3.6pl1
Za??cznik: brak
 

Dubler

Lua Factory =)
Joined
Apr 8, 2009
Messages
1,874
Reaction score
112
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rodzaj: Nigdy nie mialem talentu do npc :D
Opis: po wypowiedzeniu HI sprawdza storage playera:
-jesli mamy XXXXX to mowi "zal..." jesli my odpowiemy na to yes to mowi "ok".
-jesli mamy XXXXY to mowi "lol..." jesli my odpowiemy na to yes to takze mowi "ok."
-jesli mamy XXXxZ to mowi "no chyba cie popier******", jesli my odpowiemy na to yes to odpowie "CO ZA PoJ**!"
Silnik: regulaminowy
Za??cznik: brak
:D pu?niej sobie go edytne

@edit:
dobra, lachy bez, sam sobie zrobilem...
 
Last edited:

kacperkrowicki

Advanced User
Joined
Jun 11, 2010
Messages
240
Reaction score
16
Odp: Animax - pisz? skrypty

Rodzaj: Actions
Opis: Skrypt ze gdy tego uzyje mamy 5x na 30min i np jesli jest exp x 5 to mnozy x5 czyli 25x z gory dzieki
Silnik: TFS 0.3.6pl1
Za??cznik: Nie mam


dzialanie tamtego skryptu wytestuje w niedziele
 
Last edited:

Oskar1415

Advanced User
Joined
Feb 25, 2009
Messages
381
Reaction score
22
Odp: Animax - pisz? skrypty

Gdy XXX gracz ustanie na ta kratk? jak YYY jest w roomie nic si? nie dzieje.

Nie ma ?adnego b??du w konsoli.


@Edit:Ustawi?em ActionID (1003) prawa strona ale nie dzia?a.
 
Last edited:

AnimaXxX

Advanced User
Joined
Mar 25, 2011
Messages
195
Reaction score
27
Odp: Animax - pisz? skrypty

Oskar1415
A ustawi?e? odpowiednie ActionID dla kartki? Bo ja testowa?em akurat ten skrypt i mi dzia?a?o. ActionID ustawiasz, dla tego z??tego kwadraciku, co na rysunku masz.

Pozostali: jak napisz? skrypty to dam edit'a, do tego czasu prosz? wstrzyma? si? z zam?wieniami.
 
Last edited:

Xole Airon

Active User
Joined
Jan 3, 2010
Messages
106
Reaction score
1
Odp: Animax - pisz? skrypty

DObra to moje pierwsze zam?wienie :)

Rodzaj: Talkactions
Opis: Komenda pt, gdy zbie?emy w pt 10 os?b lub powy?ej mo?emy napisac komende '!ptamaster' i liderowi zabiera 1cc a wszystkim osob? w pt zamienia outfit na jeden z:'242' ,'261' ,'285' ,'290' i daj? odpornosc 10% od 'DEATH'

Silnik: The Forgotten Server, version 0.3.6

Za??cznik: Brak

Oczywi?cie jak zn?w bd robi? skrypt to wtedy narazie pisz? bo potem nie bd mog? :)
 

AnimaXxX

Advanced User
Joined
Mar 25, 2011
Messages
195
Reaction score
27
Odp: Animax - pisz? skrypty

M?wi?em nie sk?ada? zam?wie?.
Na razie prosz? moda o zawieszenie tematu, bo pisz? m?j upload zdj?? i mam ma?o czasu. Za temat wezm? si? jak b?d? mia? czas (nie d?ugo wakacje wi?c spokojnie).
 
Status
Not open for further replies.
Top