What's new

[Dice Bot] Oficjalny Temat

Status
Not open for further replies.

LordCompi

Active User
Joined
Aug 8, 2012
Messages
55
Reaction score
1
Age
28
up3899_6_skinz.html


Male poprawki
Nowa gra: Odd/Even (nieparzyste/parzyste)
Uzywanie party hat jako Tool ID
Wy??czenie bota o wskazanej godzinie, wraz z zabraniem dice i tool itema
Sk?rki

Wersja 2.9a
Uzywanie party hat co x sekund
Pokazywanie nicku na pasku
Efekt teleportu przy witaniu
Opcje zaawansowane

Wersja 2.9b
Poprawiony efekt teleportu
Zapisywalne czasy party hata i wy??czenia bota
Odrzucanie cc z depotu
Informacja o czasie, jaki gracz spedza obok naszego depotu
Nick pojawia si? r?wnie? na pasku systemowym

Wersja 2.9c
Naprawiony bug zwi?zany z wyp?acaniem platynek
Ma?y help:
(Screeny robione z teamviewera)

Pisz? ten poradnik z my?l? o opornych osobach, kt?re nie potrafi? poradzi? sobie z tworem jakim jest Dice Bot.

1. W pierwszej kolejno?ci musisz kupi? licencj?, mo?esz to zrobi? na 3 sposoby :
-
-
-

2. Nast?pnie musisz przej?? pod , oraz aktywowa? konto VIP na forum, po czym b?dziesz m?g? pobra? bota.

3. Pobierz bota tutaj, nast?pnie wypakuj go np za pomoc? programu WinRar, 7Zip etc.

4. Ten punkt dotyczy os?b, kt?re u?ywaj? systemu Windows 7, Windows Vista.
Je?li u?ywasz jednego z wy?ej wymienionych system?w musisz wy??czy? ASLR, jak to zrobi? opisane zosta?o

5. Po wszystkim uruchamiamy bota i o to naszym oczom ukazuje si? Dice Bot.

6. Klikamy Start oraz wpisujemy swoj? licencj?:

msCjfvL.png


7. Nast?pnie wybieramy pod kt?r? tibi? ma si? podpi?? bot :
W8n6WU9.png


8. Gratulacje uruchomi?e? bota.Obs?uga Bota

lP35EH2.png


1. Debug Log - Log wszystkich funkcji, kt?re wykonuje bot w danej chwili (przydatne, do analizowania b??d?w)
2. Detect Dice - Po klikni?ciu otrzymamy informacj?, czy bot wykry? kostk?, czy te? nie.
3. Load - s?u?y do wczytania uprzednio zapisanych ustawie?.
4. Save - s?u?y do zapisywania ustawie? (wiadomo?ci, ustawienia itd)
5. Help - Informacja w jaki spos?b poprawnie otworzy? BP.
6. Enabled - W??czanie (zaznaczenie) / Wy??czanie bota (odznaczenie)
7. Packets Sent - Ilo?? wys?anych pakiet?w przez bota, poprzez klienta do serwera Tibii.
8. Info - Informacja na temat zmiennych, kt?re mo?na u?ywa? we wiadomo?ciach.


Messages

* Advert text - Tekst, kt?ry jest pisany co okre?lony czas
* Advert Time - Czas (sekundy) co jaki b?dzie pisany powy?szy tekst.
* Yell Time - Czas co jaki tekst b?dzie Yellowany ("krzyczany")
* Yell Text - Tekst do Yellowania
* Player Greeting - Powitanie, jakie bot b?dzie pisa? gdy gracz podejdzie do dp.
* Text when bid is too small/high - Tekst, jaki bot napisze w przypadku, gdy gracz b?dzie chcia? zagra? za zbyt ma?? b?d? zbyt wysok? kwot?
* Text when player win - Tekst, jaki bot napisze gdy gracz wygra
* Text when player loose - Tekst, jaki bot napisze gdy gracz przegra
* Text while restacking - Tekst, jaki bot pisze podczas restacku cc/pc
* Tool ID - id przedmiotu, kt?ry znajduje si? pod kostk? (b?d? w bp), kt?ry to bot ma u?ywa? wraz z pisaniem advertu.


Options
H17bCPY.png


* Position (North/South) - Pozycja, przy kt?rym depo stoimy [north - p??nocne/"g?rne" ] [south - po?udniowe /"dolne"]
* Rainbow Outfit - Automatyczne zmienianie koloru outfitu (Outfit time = czasa w sekundach) Opcja dzia?a tylko na real Tibii
* Enable Numbers Game - W??czanie gry w numery [1/2/3/4/5/6]
* Enable Odd/Even Game - W??czanie gry w nieparzyste (odd = 1/3/5) / parzyste (even = 2/4/6)
* Anti-Trash - Wyrzuca ?mieci, kt?re zostan? rzucone na Twoje depo oraz pomi?dzy depozyty na ziemi?.
* Drop to next DP - Przedmioty b?d? wyrzucane na depo obok, zamiast na ziemi?.
* Anti-Afk - ruszanie postaci co jaki? czas, w celu uniemo?liwienia wylogowania z powodu bez ruchu.
* PC id trash (On DP) - Najpro?ciej m?wi?c platynki s? ?mie?mi je?li kto? je rzuci na depo. Je?li opcja jest odznaczona, wtedy bot odrzuca platynki bez wzgl?du na to, czy kto? je rzuci na twoje depo czy pomi?dzy depo. Je?li opcja jest zaznaczona, bot wyrzuca platynki tylko, je?li kto? je rzuci na twoje depo. [Polecam zaznaczyc, chyba ?e grasz na ots bez platynek]
* Activate Yell Msg - Aktywacja Yellowania
* Delete Msg's - Bot kasuje spam z czatu
* Restack after payout - Bot b?dzie restackowa? pieni?dze po ka?dej wyp?acie. Przy restacku b?dzie pokazywany tekst, kt?ry ustawiamy w zak?adce "Messages"
* Auto Dice Detect - Automatyczne wykrywanie kostki
* Move PC to 2nd BP - Przerzucanie platynek do drugiego bp (Bot przerzuca po ka?dej wyp?acie wygranej)
* Alarm if PC = 0 - Alarm, gdy nie ma platynek
* Restack in secs - Czas w sekundach co jaki bot automatycznie restackuje gold
* Nickname on title - Nick postaci na pasku systemowym oraz tytu?owym
* Use party hat (helmet) - U?ywanie party hata co ustawion? ilo?? sekund (Party Hat musimy mie? w miejscu helmetu)
* Use teleport effect - U?ywanie efektu "teleportu", gdy gracz podejdzie do dp.Opcja dzia?a tylko na real Tibii
Efekt wygl?da tak :
lu9VVH4.png

* Take dice and tool - O podanej godzinie zabiera kostk? oraz tool do bp


Info

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje tj :
* Uptime - czas jaki grasz w kostk?
* Player - Tw?j nick postaci
* Current player - Nick aktualnego gracza
* Main BP - Nazwa main bp
* Money as PC last state - Aktualna ilo?? z?ota (podana w platynach), kt?re s? w main bp
* Player stand beside you - Czas, jak d?ugo aktualnie stoi przy tobie gracz.


Payout

[H/L oraz ODD/EVEN]
* Minimal Bid - Stawka Minimalna
* Max Bid - Stawka Maxymalna
* Payout - Wyp?ata, w % [Stawka bazowa + wybrany procent stawki bazowej]
* [Number Payout] - Ustawiamy suwakiem wyp?at? w procentach, j/wOther

Przycisk Check - Sprawdzanie ile dni licencji nam zosta?o.
* Tibia Version - Informacja na temat wersji adres?w w bocie, pod jak? tibi? s? aktualnie ustawione
* Skins - sk?rki
* Use skins - u?ywaj/nie u?ywaj sk?rek
Najcz??ciej pope?niane b??dy :

Bot nie widzi kostki
- Z?a kolejno?? otwarcia bp.
Plecaki nale?y otworzy? w nast?puj?cej kolejno?ci :
1. Main Backpack (Mo?na u?ywa? depot chest, wtedy zyskujemy +10 slot?w)
2. Browse field na depo
3. Browse field obok dp (pomi?dzy depotami)


W??czy?em anti-trash lecz nie wyrzuca przedmiotu z kostki
- Najprawdopodobniej kostka le?y czysto na depo.
* Umie?? dowolny przedmiot pod kostk?, tak aby by?a ona na 3 miejscu w browse fieldzie (Skrzynka DP, ITEM, Kostka)


Wszystko w??czone, lecz bot nie reaguje na pisanie przez graczy h/l
- Zapewne masz wy??czone pokazywanie lvli na czacie
* Wejd? w kliencie tibii w options / console i zaznacz wszystko


Bot nie akceptuje platynek, co zrobi??
*Zaznacz opcj? PC is trash (On DP)


Je?li macie jakiekolwiek pytania dotycz?ce obs?ugi bota, piszcie w tym temacie i postaram si? wszystkim wyt?umaczy? je?li czego? nie rozumiej?.

?ycz? mi?ego zarabiania milion?w,
Micha?


http://dicebot.pl

---------- Tre?? dodana o 15:34 ----------

Aktualizacja do 10.35 na forum
 

pacan123

User
Joined
Nov 4, 2009
Messages
18
Reaction score
0
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Czy ktos moze potwierdzic dzialanie tego bota ?
 

averatec

Active User
Joined
May 19, 2008
Messages
84
Reaction score
4
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

bot tak prawdziwy jak obietnice tuska
 

Placek

Blue Waffle
Joined
Sep 30, 2008
Messages
6,793
Reaction score
672
Age
8
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Jest zabezpieczenie przed zblokowaniem depo przy bocie?
Widzialem botki jak sie zablokowalo i nie gralo przez jakas minute to przeskakiwali na inne depoty obok i grali dalej.

Poza tym drogo troszku. Mogl by byc chociaz jakis trial. Albo jesli nie to platny trial np na 1 dzien czy cos ;P

Jakis filmik z dzialania bota jest? Albo mozna wejsc i sprawdzic jak to wyglada na zywo?
 

averatec

Active User
Joined
May 19, 2008
Messages
84
Reaction score
4
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

zartuje, nie wiem, wchodzac na strone przekierowuje na bluebot, na samym forum jest jakis astrabot, wiec tak malo wiarygodnie to wygalda
 

LordCompi

Active User
Joined
Aug 8, 2012
Messages
55
Reaction score
1
Age
28
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Powiem tak, downy z was.
Bot stoi na starym hoscie bluebota, domena przekierowywuje wlasnie tam.
Our members have made a total of 1,776 posts in 430 threads.
We currently have 1,890 members registered.

Wi?kszosc forum jest dost?pna, tylko dla osob kt?re kupi?y licencje.
A link do AstraBota jest mini reklam? zaprzyjaznionego bota. Jakby ktos z was potrafi? czyta? to by to zauwa?y?
Czy ktos moze potwierdzic dzialanie tego bota ?
Wejdz na dicebot.pl i za??? temat

bot tak prawdziwy jak obietnice tuska
Prawdziwszy ni? tw?j ptaszek

Poza tym drogo troszku. Mogl by byc chociaz jakis trial. Albo jesli nie to platny trial np na 1 dzien czy cos ;P
Uzywaj?c bota na RL, dziennie mozesz zgarna? od 500k do 1kk (grajac od ss do ss)
Zak?adaj?c ze stawiasz 10 mc, dziennie zarabiasz max 10kk = 10 pacc scrolli * 25z? = 250z?

Jesli mi nie wierzycie, sprawdzcie dzia? multimedia na forum bota
 

LordCompi

Active User
Joined
Aug 8, 2012
Messages
55
Reaction score
1
Age
28
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Aktualizacja 2.99

Dice Bot v2.99
-Usuni?to sk?rki [niepotrzebne obci??anie cpu]
-Reconnect po serwer save / kicku z automatycznym startem (musisz u?ywa? depot chest jako main bp)
-U?ywanie r??nych item?w przy przegranej i wygranej
-od teraz r?wnie? zak?adka Advanced jest zapisywana przy "save"
-Usuni?ty tekst "You roll"
-Zmiana safe2.dll

W zwi?zku z nowymi opcjami, nale?y napisa? sobie nowe ustawienia
Pami?taj o przekopiowaniu dicebot.$$$ do nowego folderu z botem !
 

Golem xx

Advanced User
Joined
Nov 13, 2008
Messages
472
Reaction score
17
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

widzia?em na allegro za 9z? a z jakiej? strony ju? nie pami?tam w googlach przy pierwszym szukaniu wyskoczy?o ju? to za nieca?e 20z? ^^
 

Miffek

User
Joined
Nov 5, 2010
Messages
36
Reaction score
0
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Czy ma kto? kontakt z autorem tematu? Bo na pw nie odpisuje (kilka dni temu by? ostatnio), na GG te? nie, a sprawe mam do autora do?? piln?.
 

#SWAG

Dolej w?dy
Joined
Aug 3, 2009
Messages
1,041
Reaction score
75
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Na forum bota go z?apiesz.
 

Grimekk

memsoria.pl
Joined
Oct 9, 2011
Messages
609
Reaction score
56
Odp: [Dice Bot] Oficjalny Temat

Zamkniete jest.
 
Status
Not open for further replies.
Top