What's new

[Początkujący] Dodatki "Mapping od A do Z" - Tworzenie wisz?cych most?w

Shirako

Senior User
Joined
Nov 16, 2010
Messages
575
Reaction score
59

290v9tt.png


Witam w kolejnej lekcji dodatkowej po?wi?conej tworzeniu wisz?cych most?w.

Dzisiaj powiemy sobie o tym jak poprawnie robi? tytu?owe mosty, g??wnie po to aby unikn?? sytuacji, w kt?rej przej?cie jest blokowane przez jaki? s?upek lub inny element. Wisz?ce mosty tworzymy zawsze nad jak?? przeszkod?, przyk?adowo nie robimy ich bezpo?rednio na rzece. No ale to chyba oczywiste ; D Przejd?my do rzeczy!Oczywi?cie na pocz?tek musimy mie? jak?? przeszkod?:
vrc96s.png


Jako, ?e w Tibii nie mo?emy skaka?, a chcemy zapewni? graczom swobodne przemieszczanie si? pomi?dzy g?rkami, musimy zbudowa? dwa mosty (om?wi? jeden z nich) ; P Wszystkie elementy potrzebne do ich budowy znajdziecie zaraz na samym pocz?tku zak?adki Others w RAW Palette. Maj? one ID 3756 - 3765, 3768 - 3791.
Zaczynamy oczywi?cie od elementu, po kt?rym gracz b?dzie chodzi?. W przypadku wisz?cych most?w mamy trzy r??ne pod?o?a. Dwa z nich to ko?ce mostu, trzecim wype?niamy ?rodek. Mo?emy je rozr??ni? po elementach wskazanych na obrazku:
1zf4zh2.png

Ko?ce mostu maj? pod spodem desk? ; )

No wi?c gdy ju? wiadomo co i jak, ustawiamy pod?o?e mi?dzy naszymi g?rkami:
11klhs4.png


Nast?pn? rzecz? jak? robimy s? s?upki. Stawiamy je w zaznaczonych ni?ej miejscach (po bokach ko?c?w mostu), w taki oto spos?b:
10zagww.png


Teraz musimy po??czy? s?upki na obu ko?cach lin?. Pos?u?? nam do tego takie elementy:
2exnb50.png


Ustawiamy je po bokach mostu:
2eamqs6.png


Ostatni? rzecz? jak? dodajemy s? ??czenia pomi?dzy pod?o?em a linami. Zawsze ustawiajcie je symetrycznie:
2rwuur8.png


W analogiczny spos?b tworzymy drugi most:
eahwli.png


I tyle!Tak wi?c zapami?tajcie, ?e gdy stawiacie s?upki, liny i ??czenia, kursor myszki nie mo?e znajdowa? si? na mo?cie! ; ) Do zobaczenia w kolejnych lekcjach!

ZABRANIAM KOPIOWANIA I UDOST?PNIANIA TEGO PORADNIKA NA INNE FORA BEZ MOJEJ ZGODY!!!

Spis tre?ci
 

themasyaf

Active User
Joined
Apr 24, 2012
Messages
92
Reaction score
0
Odp: Dodatki "Mapping od A do Z" - Tworzenie wisz?cych most?w

Przydatne dla pocz?tkuj?cego :)
 
Top