What's new

-Tibia 8.60 Little Console Bot v 2.0

Status
Not open for further replies.

3dzio

Active User
Joined
Jun 6, 2009
Messages
83
Reaction score
7
Little Console Bot v 2.0

Witam. Pragn? przedstawi? wam bota mojej produkcji o nazwie Little Console Bot. Program ten, jest wy??cznie pod Tibie 8.6 (wi?cej dodam je?li bot si? przyjmie) i zawiera podstawowe funkcje. Jak on dzia?a ?
W paczce LCB.rar znajduj? si? 2 pliki: Little Console Bot.exe oraz config.txt. Uruchamiamy program .exe tylko raz, za? funkcje bota edytujemy w dowolnym edytorze tekstu - wszystkie jego funkcje znajduj? si? w?a?nie w pliku config.txt.

Funkcje
  • Wczytywanie danych na bie??co - edytujesz tylko plik config.txt
  • Ustawienie dowolnego hotkeya (od F1 do F12) do u?ycia pot?w/czar?w.
  • U?ywanie potiona many/?ycia od x procent.
  • Automatyczna Mana Shield.
  • Automatyczne u?ywanie czaru od x many. Funkcja ta s?u?y jako skillowanie magic-levela. Mo?e by? wykorzystywana jako auto-magic-attack.

Kr?tki tutorial


Oryginalna zawarto?? pliku config.txt:
Code:
<----LITTLE CONSOLE BOT v 2.0 !---->
Created by Frozen0x0(others Frozen0x0 nicks: Layflette, Czlowiek, 3dzio, Spiewak)
Contact: 3dzio (tibia.net.pl), Frozen0x0(youtube), Czlowiek(forum.tibia.tv), Spiewak(otfans.net)

<------hotkeys to use mana/health/spells------->
manaUseHotkey=F8
healthUseHotkey=F9
utamoUseHotkey=F2
spellUseHotkey=F12
<------health and mana restore------->
// how many percent health to use hotkey
healthRestorePercent=95
manarestorePercent=90
<----base tibia cheat option---->
HealRestore=ON
ManaRestore=ON
AutoUtamo=ON
SpellSpam=OFF
ManaSpellCost=150
<-----------END----------->

Nie trzeba by? geniuszem, aby w tych nazwach nie dostrzec funkcji bota.
1)manaUseHotkey=F8
Naszym hotkeyem do odnowy many b?dzie F8
2)healthUseHotkey=F9
Naszym hotkeyem do odnowy hp b?dzie F9
.. itd/itp
healthRestorePercent=95
Nasze ?ycie b?dzie odnawiane, je?li spadnie ono lub b?dzie r?wne 95 %
manarestorePercent=90
Nasza mana b?dzie odnawiana, je?li spadnie lub b?dzie r?wna 90 %

HealRestore=ON
Odnawianie ?ycia, ON - w??czone, OFF - wy??czone.
Oczywi?cie ka?dy mo?e sobie ustawi? wed?ug w?asnej woli.

Download​
Mirror 1: // nigdy nie wyga?nie, nie trzeba sie logowa? by pobra? !
Mirror 2:

Skan:
Wykrywa 1 virusa, a? si? zdziwi?em ;)

Wszelkie uwagi pisa? tutaj :)
 

Gangster9988

Senior User
Joined
Jun 1, 2008
Messages
1,108
Reaction score
42
Odp: Little Console Bot v 2.0

potrzebuje cos takiego na 9.81 tibie ?eby mi zapisywa?o hotkeye dla r??nych postaci
 
Status
Not open for further replies.
Top