What's new

Old Wodbo Reborn wytartowa? 01-21 !!

BlokuJr

New User
Joined
Jul 3, 2010
Messages
3
Reaction score
0
Prezentujemy Wam stare, dobrze znane WoDBO p?ki co w fazie Beta Test?w

My?limy, ?e spe?nimy Wasze oczekiwania o starym WoDBO.

Link do acc makera :

Co zosta?o dodane?

Jest to ulepszony Silnik dobrze znanego Old Wodbo Norbona Buu'hella i Oskiego jednak przerobiony tak aby gra si? nie nudzi?a i ?eby?cie zostali z nami na d?u?ej oto lista wprowadzonych zmian :

- Itemy kt?re lec? z potwork?w maj? szanse ?e zostan? ulepszone na Rare/Epic lub Legendary ka?de ulepszenie zwi?ksza statystyki przedmiotu oraz dodaje ciekawe bonusy (to ju? musicie odkry? sami)

- Kompletny rework item?w .

- Npc posiadaj? wi?kszy asortyment oraz skupuj? wi?cej loota z potw?r?w ceny zosta?y r?wniez poprawione.

- Mo?liwo?? zakupu Upgrade ston?w oraz super Upgrade ston?w system ulepszania broni inny ni? na innych otsach tego typu ale to odkryjcie ju? sami.

- Swordy zosta?y poprawione od teraz statystki wszystkich mieczy nieco si? r??ni?.

- Senzu mo?na kupowac u NPC oraz dodaj? przyrost sta?y oraz lekki przyrost procentowy.

- Hell fruity czyli ulepszone senzu s? ci??ko dost?pne mo?na wymieni? talony aby je pozyska? i nie tylko.

- System Ki Blasting oraz bolty zosta?y przerobione aby balans w pvp by? jeszcze lepszy

- Loot z potwork?w zosta? kompletnie przerobiony na stronce z accmakerem mo?ecie znale?? kompletn? liste potwork?w oraz loota kt?ry z nich wypada

- do 50 lvla nie spada lvl skille oraz plecak

- Kupowanie bola za pomoc? komendy !bol

- Zosta?y dodanych wiele nowych czar?w

- Balans profesji ka?da profka ma sw?j atut poszczeg?lne +/- postaci s? opisane na acc makerze ka?da jest w czym? dobra, gra ?adn? profesja nie b?dzie ju? nudna

- 2 nowe shenrony dragon balle s? do zdobycia z boss?w i mvp kt?re respi? si? co jaki? czas na mapie.

- Raid system

- Shared exp na party przerobiony wi?cej expa oraz wi?kszy loot rate (op?aca si? chodzi? na team hunty)

- Task System

- Nowe Sagi oraz zupe?nie nowe nagrody z sag (robienie sag jest teraz bardzo op?acalne)

- 30 nowych quest?w oraz NPC ka?dy item kt?ry wypada z moba powinien by? zbierany mo?na je wymieniac u NPCk?w na r??ne nagrody

- Reborn na max 450lvl'u

- przerobiony gravity room op?aca si? tam expi? do 50(facc) a nawet do 80lvlu je?li posiadamy PACC

- Exp z potwork?w przerobiony na bardziej uczciwy

Oraz wiele innych ! dodam ?e acc maker oraz forum nie jest jeszcze do ko?ca sko?czone jest to kwestia dni.

Zapraszam na beta testy oraz do lajkowania nowego FanPage, aby uzyska? wi?kszy zasi?g!

968_OTS_PROMOCJA1.jpg
641_OTS_PROMOCJA2.jpg
454_OTS_PROMOCJA3.jpg
 
Top