What's new

!Regulamin dzia?u Pomoc

Status
Not open for further replies.

Sentil

Ten Typ
Joined
May 11, 2008
Messages
211
Reaction score
85
Regulamin dzia?u Pomoc

 1. Niniejszy regulamin stanowi rozszerzenie g??wnego regulaminu forum dla dzia?u Pomoc.
 2. Podstaw? uzyskania szybkiej odpowiedzi jest poprawna nazwa tematu, kt?ra musi zawiera? og?lny zarys problemu. Nie zak?adaj temat?w o nazwie "help", "prosz? pom??cie", "potrzebna pilna pomoc", "nie dzia?a mi" i tak dalej. Moderator ma prawo do natychmiastowego usuni?cia takich w?tk?w bez zapoznania si? z ich tre?ci?. Przyk?adowe nazwy temat?w: "Mapa nie mo?e si? poprawnie za?adowa?", "Problem z konfiguracj? Hamachi", "K?opot z dodaniem otsa na list? serwer?w".
 3. Mo?esz tutaj poprosi? o pomoc w poprawieniu niedzia?aj?cego kodu/skryptu. Nie mniej jednak nie sk?adaj pr??b o napisanie skrypt?w od zera. Od tego s?u?y inny dzia? forum.
 4. Przy problemach z silnikami, mapami oraz kompilacj? wymaganym prefiksem jest wersja klienta Tibii, np. 7.6, 8.1, 8.54 i tak dalej. Problemy z Account Maker wymaga prefiksu XML lub SQL. Dla reszty temat?w nie musisz u?ywa? prefiks?w.
 5. Problem, kt?rego dotyczy temat, powinien by? opisany w pierwszym po?cie w spos?b przejrzysty i zrozumia?y. Mile widziane s? screeny, o ile robienie ich ma jaki? sens. Pami?taj! Im lepiej opiszesz sw?j problem, tym wi?ksza szansa, ?e kto? ci w nim pomo?e.
 6. Temat mo?e zosta? od?wie?ony 24 godziny po ostatnim po?cie, kt?ry zosta? napisany w temacie. Od?wie?a? tematy mo?na maksymalnie 4 razy.
 7. Zabrania si? podawania w tematach swoich numer?w GG lub innych forum komunikacji internetowej. Problem musi by? rozwi?zywany w temacie tak, aby ze wskaz?wek mogli skorzysta? r?wnie? inni u?ytkownicy forum.
 8. Przed za?o?eniem tematu upewnij si?, czy Tw?j problem nie zosta? ju? kiedy? przez kogo? poruszony. Skorzystaj z opcji "szukaj".
 9. Skrypty i kody nale?y umieszcza? w znacznikach ([lua],
  PHP:
  , [html], etc.) w celu przejrzystego i mi?ego dla oka czytania. Je?li kod, kt?ry chcesz zamie?ci? jest zbyt d?ugi mo?esz doda? go u?ywaj?c wklej.org.
  
  [*]Po rozwi?zaniu, znalezieniu rozwi?zania pytania nie nale?y usuwa? zawarto?ci posta, a wr?cz umie?ci? poprawn? odpowied?, aby u?atwi? innej osobie z tym samym problemem znalezienie odpowiedzi.
  
  [*]Ka?dy temat w kt?rym autor nie poda kodu ?r?d?owego a b?dzie z nim problem, b?dzie zamykany oraz mo?liwe, ?e karany (niekoniecznie), prosz? wi?c bez zb?dnych pr??b o to od razu w pierwszym po?cie dodawa? kod ?r?d?owy, w kt?rym znajduje si? b??d.
  [/LIST]
  
  
  [B][U]Administracja ma prawo w ka?dej chwili edytowa? regulamin. Ostatnia edycja 12/12/2016.[/U][/B]
 

Sco

Senior User
Joined
Mar 6, 2011
Messages
551
Reaction score
62
Odp: Regulamin dzia?u Pomoc

Odp: Regulamin dzia?u Pomoc

Dodano punkt 13 dzi?ki interwencji dziam-a.
 
Status
Not open for further replies.
Top