What's new

Spis zakl??

Status
Not open for further replies.
Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
24
PACC
FACC


Zakl?cia atakuj?ce
#NazwaInkantacjaDost?pny dlaPoziomCenaEfekt
kf0.gif
[wiki=Annihilation]Annihilation[/wiki]exori gran icoKnight11020000 gpCzar zadaje pot??ne obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika.
wdnx.gif
[wiki=Apprentices Strike]Apprentices Strike[/wiki]exori min flamDruid,
Sorcerer
8DarmowyCzar zadaje obra?enia od ognia dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
xriq.gif
[wiki=Berserk]Berserk[/wiki]exoriKnight352500 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne na ma?ym obszarze.
llf.gif
[wiki=Brutal Strike]Brutal Strike[/wiki]exori icoKnight161000 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika.
2zn.gif
[wiki=Curse]Curse[/wiki]utori mortSorcerer756000 gpPrzeciwnik gracza zostaje przekl?ty.
srl.gif
[wiki=Death Strike]Death Strike[/wiki]exori mortDruid,
Sorcerer
16800 gpCzar zadaje obra?enia od ?mierci dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
u6m.gif
[wiki=Divine Caldera]Divine Caldera[/wiki]exevo mas sanPaladin503000 gpCzar zadaje obra?enia od ?wi?to?ci na sporym obszarze.
vq5.gif
[wiki=Divine Missile]Divine Missile[/wiki]exori sanPaladin401800 gpCzar zadaje obra?enia od ?wi?to?ci dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
kkvx.gif
[wiki=Electrify]Electrify[/wiki]utori visSorcerer342500 gpPrzeciwnik gracza zostaje naelektryzowany.
xb4b.gif
[wiki=Energy Beam]Energy Beam[/wiki]exevo vis luxSorcerer231000 gpCzar zadaje obra?enia od energii na ma?ym obszarze.
qt2o.gif
[wiki=Energy Strike]Energy Strike[/wiki]exori visDruid,
Sorcerer
12800 gpCzar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
fi8.gif
[wiki=Energy Wave]Energy Wave[/wiki]exevo vis hurSorcerer382500 gpCzar zadaje obra?enia od energii na sporym obszarze.
lz8.gif
[wiki=Envenom]Envenom[/wiki]utori poxDruid506000 gpPrzeciwnik gracza zostaje zatruty.
3tzy.gif
[wiki=Eternal Winter]Eternal Winter[/wiki]exevo gran mas frigoDruid608000 gpCzar zadaje obra?enia od lodu na du?ym obszarze.
1zrp.gif
[wiki=Ethereal Spear]Ethereal Spear[/wiki]exori conPaladin231100 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika.
loo.gif
[wiki=Fierce Berserk]Fierce Berserk[/wiki]exori granKnight907500 gpCzar zadaje silne obra?enia fizyczne na ma?ym obszarze.
serm.gif
[wiki=Fire Wave]Fire Wave[/wiki]exevo flam hurSorcerer18850 gpCzar zadaje obra?enia od ognia na sporym obszarze.
hvr.gif
[wiki=Flame Strike]Flame Strike[/wiki]exori flamDruid,
Sorcerer
14800 gpCzar zadaje obra?enia od ognia dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
lwn.gif
[wiki=Front Sweep]Front Sweep[/wiki]exori minKnight704000 gpCzar zadaje silne obra?enia fizyczne na bardzo ma?ym obszarze.
sok.gif
[wiki=Great Energy Beam]Great Energy Beam[/wiki]exevo gran vis luxSorcerer291800 gpCzar zadaje obra?enia od energii na ma?ym obszarze.
hhv.gif
[wiki=Groundshaker]Groundshaker[/wiki]exori masKnight331500 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne na sporym obszarze.
zlwq.gif
[wiki=Hells Core]Hells Core[/wiki]exevo gran mas flamSorcerer608000 gpCzar zadaje obra?enia od ognia na du?ym obszarze.
y03.gif
[wiki=Holy Flash]Holy Flash[/wiki]utori sanPaladin707500 gpPrzeciwnik gracza zostaje przekl?ty ?wi?to?ci?.
mme.gif
[wiki=Ice Strike]Ice Strike[/wiki]exori frigoDruid,
Sorcerer
15800 gpCzar zadaje obra?enia od lodu dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
freb.gif
[wiki=Ice Wave]Ice Wave[/wiki]exevo frigo hurDruid18850 gpCzar zadaje obra?enia od lodu na sporym obszarze.
jrm3.gif
[wiki=Inflict Wound]Inflict Wound[/wiki]utori korKnight402500 gpPrzeciwnik gracza zostaje zraniony.
k19q.gif
[wiki=Lightning]Lightning[/wiki]exori amp visSorcerer555000 gpCzar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
kl52.gif
[wiki=Ignite]Ignite[/wiki]utori flamSorcerer261500 gpPrzeciwnik gracza zostaje podpalony.
me8g.gif
[wiki=Physical Strike]Physical Strike[/wiki]exori moe icoDruid16800 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
8g4.gif
[wiki=Practise Fire Wave]Practise Fire Wave[/wiki]exevo dis flam hurBrak profesji8DarmowyCzar zadaje obra?enia od ognia na sporym obszarze.
6oo.gif
[wiki=Rage of the Skies]Rage of the Skies[/wiki]exevo gran mas flamSorcerer556000 gpCzar zadaje obra?enia od energii na bardzo du?ym obszarze.
8y6.gif
[wiki=Strong Energy Strike]Strong Energy Strike[/wiki]exori gran visSorcerer807500 gpCzar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
fgm.gif
[wiki=Strong Ethereal Spear]Strong Ethereal Spear[/wiki]exori gran conPaladin9010000 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika.
hyca.gif
[wiki=Strong Flame Strike]Strong Flame Strike[/wiki]exori gran flamSorcerer706000 gpCzar zadaje obra?enia od ognia dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
bd3.gif
[wiki=Strong Ice Strike]Strong Ice Strike[/wiki]exori gran frigoDruid806000 gpCzar zadaje obra?enia od lodu dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
gon.gif
[wiki=Strong Ice Wave]Strong Ice Wave[/wiki]exevo gran frigo hurDruid407500 gpCzar zadaje obra?enia od lodu na ma?ym obszarze.
hge.gif
[wiki=Strong Terra Strike]Strong Terra Strike[/wiki]exori gran teraDruid706000 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
7nv3.gif
[wiki=Terra Strike]Terra Strike[/wiki]exori teraDruid,
Sorcerer
13800 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
7u13.gif
[wiki=Terra Wave]Terra Wave[/wiki]exevo tera hurDruid382500 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi na sporym obszarze.
apx.gif
[wiki=Ultimate Energy Strike]Ultimate Energy Strike[/wiki]exori max visSorcerer10015000 gpCzar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
g1sf.gif
[wiki=Ultimate Flame Strike]Ultimate Flame Strike[/wiki]exori max flamSorcerer9015000 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
fgj.gif
[wiki=Ultimate Terra Strike]Ultimate Terra Strike[/wiki]exori max teraDruid9015000 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
g1sf.gif
[wiki=Ultimate Flame Strike]Ultimate Flame Strike[/wiki]exori max flamDruid9015000 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem.
n5x.gif
[wiki=Whirlwind Throw]Whirlwind Throw[/wiki]exori hurKnight281500 gpCzar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika.
9ro.gif
[wiki=Wrath of Nature]Wrath of Nature[/wiki]exevo gran mas teraDruid556000 gpCzar zadaje obra?enia od ziemi na bardzo du?ym obszarze.Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia

 
Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
24
Odp: Spis zakl??

PACC
FACC


Zakl?cia lecz?ce
#NazwaInkantacjaDost?pny dlaPoziomCenaEfekt
ump.gif
[wiki=Cure Bleeding]Cure Bleeding[/wiki]exana korDruid,
Knight
452500 gpPosta? gracza zostanie wyleczona z krwawienia.
pkoj.gif
[wiki=Cure Burning]Cure Burning[/wiki]exana flamDruid302000 gpPosta? gracza zostanie wyleczona z p?oni?cia.
2lp.gif
[wiki=Cure Curse]Cure Curse[/wiki]exana mortPaladin806000 gpPosta? gracza zostanie wyleczona z kl?twy.
17e.gif
[wiki=Cure Electrification]Cure Electrification[/wiki]exana visDruid221000 gpPosta? gracza zostanie wyleczona z naelektryzowania.
bt0.gif
[wiki=Cure Poison]Cure Poison[/wiki]exana poxDruid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
10150 gpPosta? gracza zostanie wyleczona z zatrucia.
1kz.gif
[wiki=Divine Healing]Divine Healing[/wiki]exura sanPaladin353000 gpCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
lokv.gif
[wiki=Heal Friend]Heal Friend[/wiki]exura sio "param"Druid18800 gpGracz wskazany podczas wywo?ywania zakl?cia zostanie uleczony.
n1te.gif
[wiki=Intense Healing]Intense Healing[/wiki]exura granDruid,
Paladin,
Sorcerer
20350 gpCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
c2x.gif
[wiki=Intense Recovery]Intense Recovery[/wiki]utura granKnight,
Palladin
10010000 gpCzar leczy posta? po 40 punkt?w ?ycia co 3 sekundy, ??cznie lecz?c 800 punkt?w ?ycia.
hnm.gif
[wiki=Intense Wound Cleansing]Intense Wound Cleansing[/wiki]exura gran icoKnight806000 gpCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
7ch5.gif
[wiki=Light Healing]Light Healing[/wiki]exuraDruid,
Paladin,
Sorcerer
8DarmowyCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
5be.gif
[wiki=Mass Healing]Mass Healing[/wiki]exura gran mas resDruid362200 gpCzar leczy wszystkich kt?rych dosi?gnie.
qknt.gif
[wiki=Practise Healing]Practise Healing[/wiki]exura disBrak profesji8DarmowyCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
zn2c.gif
[wiki=Recovery]Recovery[/wiki]uturaKnight,
Palladin
504000 gpCzar leczy posta? po 20 punkt?w ?ycia co 3 sekundy, ??cznie lecz?c 400 punkt?w ?ycia.
tcd8.gif
[wiki=Salvation]Salvation[/wiki]exura gran sanPaladin608000 gpCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
rwo.gif
[wiki=Ultimate Healing]Ultimate Healing[/wiki]exura vitaDruid,
Sorcerer
301000 gpCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.
rny.gif
[wiki=Wound Cleansing]Wound Cleansing[/wiki]exura icoKnight8300 gpCzar leczy posta? o losow?, uzale?nion? od poziomu do?wiadczenia i poziomu magicznego ilo?? punkt?w ?ycia.Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia
 
Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
24
Odp: Spis zakl??

PACC
FACC


Zakl?cia wspomagaj?ce
#NazwaInkantacjaDost?pny dlaPoziomCenaEfekt
dbm.gif
[wiki=Blood Rage]Blood Rage[/wiki]utito tempoKnight608000 gpUmiej?tno?ci walki wr?cz rzucaj?cego czaru wzrosn? o 35% na 10 sekund.
ylz.gif
[wiki=Cancel Invisibility]Cancel Invisibility[/wiki]exana inaPaladin261600 gpWszyscy niewidzialni kt?rych dosi?ga zakl?cie stan? si? widzialni.
6bv.gif
[wiki=Challenge]Challenge[/wiki]exeta resElite Knight202000 gpWszystkie potwory wok?? rzucaj?cego czaru zaczn? go atakowa?.
lvo8.gif
[wiki=Conjure Arrow]Conjure Arrow[/wiki]exevo conPaladin13450 gpGracz otrzyma 10 strza? do ?uku.
awg.gif
[wiki=Conjure Bolt]Conjure Bolt[/wiki]exevo con mortPaladin17750 gpGracz otrzyma 5 be?t do kuszy.
x3bz.gif
[wiki=Conjure Explosive Arrow]Conjure Explosive Arrow[/wiki]exevo con flamPaladin251000 gpGracz otrzyma 8 p?on?cych strza? do ?uku.
dnic.gif
[wiki=Conjure Piercing Bolt]Conjure Piercing Bolt[/wiki]exevo con gravPaladin33850 gpGracz otrzyma 5 przeszywaj?cych be?t do kuszy.
1af1.gif
[wiki=Conjure Poisoned Arrow]Conjure Poisoned Arrow[/wiki]exevo con poxPaladin16700 gpGracz otrzyma 7 zatrutych strza? do ?uku.
s9nz.gif
[wiki=Conjure Power Bolt]Conjure Power Bolt[/wiki]exevo con visPaladin592000 gpGracz otrzyma 10 silnych be?t do kuszy.
vog.gif
[wiki=Conjure Sniper Arrow]Conjure Sniper Arrow[/wiki]exevo con hurPaladin24800 gpGracz otrzyma 5 snajperskich strza? do ?uku.
kxsi.gif
[wiki=Creature Illusion]Creature Illusion[/wiki]utevo res ina "param"Druid, Sorcerer231000 gpPosta? gracza zmieni sw?j wygl?d na wygl?d potwora jakiego imi? zosta?o podane podczas rzucania zakl?cia.
e36d.gif
[wiki=Enchant Party]Enchant Party[/wiki]utori mas sioSorcerer324000 gpPoziom magiczny wszystkich cz?onk?w dru?yny w zasi?gu czaru wzro?nie o 1.
lq.gif
[wiki=Enchant Spear]Enchant Spear[/wiki]exeta conPaladin452000 gpZwyk?y Spear zamieni si? w Enchanted Spear.
t23j.gif
[wiki=Enchant Staff]Enchant Staff[/wiki]exeta visMaster Sorcerer412000 gpStaff zamieni si? w Enchanted Staff na 60 sekund.
q7b.gif
[wiki=Find Person]Find Person[/wiki]exiva "param"Druid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
880 gpGracz otrzyma kierunek oraz odleg?o?? w jakiej znajduje si? drugi gracz kt?rego imi? zosta?o podane podczas rzucania zakl?cia.
xuc.gif
[wiki=Food]Food[/wiki]exevo panDruid14300 gpGracz otrzyma losowe jedzenie.
kocd.gif
[wiki=Great Light]Great Light[/wiki]utevo gran luxDruid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
13500 gpWok?? gracza pojawi si? ?redniej si?y ?wiat?o.
q7b.gif
[wiki=Haste]Haste[/wiki]utani hurDruid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
14600 gpPosta? gracza zyska na pr?dko?ci od 20 do 30%.
mr7.gif
[wiki=Heal Party]Heal Party[/wiki]utura mas sioDruid324000 gpWszyscy cz?onkowie dru?yny b?d? leczeni po 20 punkt?w ?ycia co 2 sekundy, ??cznie lecz?c 1200 punkt?w ?ycia.
pbjc.gif
[wiki=Invisible]Invisible[/wiki]utana vidDruid,
Sorcerer
352000 gpPosta? gracza staje si? niewidzialna.
vwu.gif
[wiki=Levitate]Levitate[/wiki]exani hur up/downDruid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
12500 gpPosta? gracza zostanie przeteleportowana pi?tro ni?ej lub wy?ej.
2ca.gif
[wiki=Light]Light[/wiki]utevo luxDruid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
8DarmowyWok?? gracza pojawi si? ma?ej si?y ?wiat?o.
deka.gif
[wiki=Magic Rope]Magic Rope[/wiki]exani teraDruid,
Knight,
Paladin,
Sorcerer
9200 gpPosta? gracza zostanie przeteleportowana pi?tro wy?ej.
xmcw.gif
[wiki=Magic Shield]Magic Shield[/wiki]utamo vitaDruid,
Sorcerer
14450 gpMana przejmie rol? punkt?w ?ycia gracza.
yiz.gif
[wiki=Protect Party]Protect Party[/wiki]utamo mas sioPaladin324000 gpPoziom umiej?tno?ci obrony tarcz? wszystkich cz?onk?w dru?yny w zasi?gu czaru wzro?nie o 3 na 2 minuty.
4t31.gif
[wiki=Protector]Protector[/wiki]utamo tempoKnight556000 gpUmiej?tno?? obrony tarcz? rzucaj?cego zakl?cie wzro?nie o 220% na 13 sekund.
umns.gif
[wiki=Sharpshooter]Sharpshooter[/wiki]utito tempo sanPaladin608000 gpUmiej?tno?? walki na dystans rzucaj?cego zakl?cie wzro?nie o 50% jednocze?nie zmniejszaj?c pr?dko?? gracza o 70%.
7hzh.gif
[wiki=Strong Haste]Strong Haste[/wiki]utani gran hurDruid,
Sorcerer
201300 gpPosta? gracza zyska na pr?dko?ci o oko?o 50%.
85j.gif
[wiki=Summon Creature]Summon Creature[/wiki]utevo res "param"Druid, Sorcerer252000 gpPosta? gracza przywo?a sobie do pomocy potwora kt?rego imi? zosta?o podane podczas rzucania zakl?cia.
rejy.gif
[wiki=Swift Foot]Swift Foot[/wiki]utamo tempo sanPaladin556000 gpPr?dko?? postaci rzucaj?cego czar wzro?nie o 80% na 10 sekund.
yg3.gif
[wiki=Train Party]Train Party[/wiki]utito mas sioKnight324000 gpPoziom umiej?tno?ci walki wr?cz oraz na dystans wszystkich cz?onk?w dru?yny w zasi?gu czaru wzro?nie o 3 na 2 minuty.
8h1.gif
[wiki=Ultimate Light]Ultimate Light[/wiki]utevo vis luxDruid,
Sorcerer
261600 gpWok?? gracza pojawi si? du?ej si?y ?wiat?o.Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia
 
Status
Not open for further replies.
Top