What's new

-Atak Terra Wave

Status
Not open for further replies.
Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
24
Terra Wave
7u13.gif


Informacje og?lne

Typ zakl?ciaCzar atakuj?cy obszarowy (obra?enia od ziemi)
Inkantacjaexevo tera hur
Czar dost?pny dlaDruid
Wymagany poziom do?wiadczenia38
Wymagana ilo?? many210

Informacje dodatkowe

Konto premium wymaganeNie
Cooldown4 sekundy dla siebie
2 sekundy dla grupy atak?w
Cena2500 gp

Efekt
Czar atakuje wszystkich kt?rych dosi?ga.
Obra?enia s? uzale?nione od poziomu magicznego oraz poziomu do?wiadczenia.

m1z2.png

Zasi?g czaru (zielone kratki)

Opis
Terra Wave to pot??ny czar.
Kr?tki cooldown, niewyg?rowana ilo?? potrzebnej many a obra?enia zadawane przez zakl?cie s? du?e.
Czaru u?ywa si? stosunkowo rzadko ze wzgl?du na du?? ilo?? potwor?w odpornych na ziemi?.
Nieco cz??ciej wykorzystuje si? go w PVP do zerowania punkt?w ?ycia naszego wroga.
Si?a czaru jest ?ci?le uzale?niona od poziomu poziomu do?wiadczenia oraz poziomu magicznego postaci i ka?dy wzrost owego poziomu powoduje zauwa?alny wzrost zadawanych obra?e?.
Czar jest o oko?o 10% s?abszy ni? odpowiednik Sorcerer?w [wiki=Energy Wave]Energy Wave[/wiki] lecz za to cooldown jest o po?ow? kr?tszy.

Gdzie naby?
MiastoNPC
(Druids)
Ab'DendrielElathriel
AnkrahmunRahkem
CarlinPadreia
DarashiaShalmar
EdronGundralph
Liberty BayCharlotta
Port HopeUstan
SvargrondHjaern
ThaisMarvik
VenoreSmiley
YalaharTamara

Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia

 
Status
Not open for further replies.
Top