What's new

Udost?pniamy transfery pomi?dzy Ameryk? P??nocn? i Europ?

Clean-Sector

Senior User
Joined
May 13, 2012
Messages
1,253
Reaction score
53
NA_EU_Transfer_Banner_6.jpg

Od dzi? gracze b?d? mogli przeskoczy? nad Atlantykiem i przenie?? swoje konta pomi?dzy serwerem ameryka?ski i EUW/EUNE. Opcja ta by?a w trakcie implementacji ju? od d?u?szego czasu i niezmiernie nas cieszy fakt, ?e nasi gracze b?d? mieli jeszcze wi?cej mo?liwo?ci wyboru platformy.

Transfer mo?na zakupi? w sklepie przez udanie si? do zak?adki inne. B?dzie on kosztowa? 2600RP wi?c sprawd?cie 2 razy czy wybrali?cie poprawn? platform?. Dodatkowo wszyscy gracze z Europy, kt?rzy za?o?yli konta na serwerze ameryka?skim przed 1 czerwca 2010 i nie mogli przenie?? swoich kont na platform? europejsk? po jej otwarciu, otrzymaj? opcj? jednorazowego transferu za darmo.

By dowiedzie? si? wi?cej na temat mo?liwych opcji, co zrobi? by si? kwalifikowa? itd., w Bazie Wiedzy.

T?umaczenie: Riot System
Oryginalny Temat:
 
Top