What's new

-Atak Ultimate Energy Strike

Status
Not open for further replies.
Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
24
Ultimate Energy Strike
apx.gif


Informacje og?lne

Typ zakl?ciaCzar atakuj?cy (obra?enia od energii)
Inkantacjaexori max vis
Czar dost?pny dlaSorcerer
Wymagany poziom do?wiadczenia100
Wymagana ilo?? many100

Informacje dodatkowe

Konto premium wymaganeTak
Cooldown30 sekund dla siebie
4 sekundy dla grupy atak?w
Cena15000 gp
Zasi?g3 kratki

Efekt
Zaznaczone przez nas stworzenie otrzyma obra?enia uzale?nione od poziomu magicznego oraz poziomu do?wiadczenia.
Je?li nie zaznaczymy przeciwnika obra?enia otrzyma stworzenie stoj?ce przed postaci? (w stron? kt?r? patrzy gracz).

udlq.png

Zasi?g czaru w wypadku nie zaznaczenia przeciwnika (zielone kratki)

Opis
Ultimate Energy Strike to silniejsza wersja czaru [wiki=Strong Energy Strike]Strong Energy Strike[/wiki].
Jest to jedno z dw?ch zakl?? jakich mag nie mo?e zna? jednocze?nie, tym drugim jest [wiki=Ultimate Flame Strike]Ultimate Flame Strike[/wiki].
Obra?enia wyrz?dzane przez zakl?cie s? znacznie wi?ksze ni? w przypadku s?abszej wersji i ju? na 100 poziomie do?wiadczenia bardzo cz?sto przekraczaj? 500.
Czar stosuje si? do dobijania uciekaj?cych potwor?w ze wzgl?du ogromne obra?enia oraz d?u?szy cooldown.
Zakl?cie odnajduje si? r?wnie? w Pvp ze wzgl?du na to ?e dor?wnuje a nawet przewy?sza obra?enia runy sudden death.
Zmiana czaru Ultimate Energy Strike na [wiki=Ultimate Flame Strike]Ultimate Flame Strike[/wiki] i w drug? stron? kosztuje 500 gp lecz najpierw nale?y zap?aci? pe?n? cen? za oba zakl?cia.

Gdzie naby?
MiastoNPC
(Sorcerers)
EdronZoltan

Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia

 
Status
Not open for further replies.
Top