What's new

Wooden House Mini World Change

Status
Not open for further replies.

Dantez

Moim sekretem jest ciasto
Joined
May 22, 2008
Messages
1,206
Reaction score
201
Author: Dantez
Version: 1.0
Platform: The Forgotten Server 0.3.6pl1

uawl.png

xud5.jpg


z3wt.jpg


Dzia?anie:
Mini World Change polegaj?cy na remontowaniu domku za pomoc? np. drewna. Trzeba uzbiera? X item?w o ID Y, kt?re licz? si? dla ca?ego serwera. Po uzbieraniu X ilo?ci, domek zostaje wyremontowany i mo?e otworzy? nam przej?cie np. do skrzynki, expa, czy innego NPC - wszystko zale?y od konfiguracji/mapy. World change trwa do restartu serwera.

NPC Keywords:​
house - kr?tkie info
wood - zabiera drewno
left - pokazuje ile drewna brakuje do uko?czenia


Konfiguracja:
[LUA]pos = {{STARTPOS_1, ENDPOS_1}, {STARTPOS_2, ENDPOS_2}},[/LUA]
Tablica do modyfikacji domku.

[LUA]itemRequired = ID_PRZEDMIOTU,
itemRequiredCount = ILO??_PRZEDMIOT?W,[/LUA]

Skrypt:
Tablica potrzebna do tamtego kodu:
[LUA]['woodenHouseEvent'] = {
[5268] = {1036, 5155, 5154},
[5274] = {1036, 5155, 5154},
[5275] = {1036, 5155, 5154},

[5270] = {1037, 5152, 5153},
[5272] = {1037, 5152, 5153},
[5273] = {1037, 5152, 5153},

[5278] = 1213,
[5279] = 1213,
[5280] = 1214,
[5282] = 1210,
[5283] = 1211,

[5276] = 1263,
[5277] = 1264,

[9224] = 405,
[9225] = 405,
[9226] = 405,
[9227] = 405,
[9228] = 405,
[9229] = 405,
[9230] = 405,
[9231] = 405,
[9232] = 405,

[5502] = 1754,
[5503] = 1755,

[2784] = 0,
[5298] = 0,
[5747] = 0,
[5708] = 0,
[6220] = 0,
[6221] = 0,

[5265] = 1042,
[5263] = 1038,
}[/LUA]

npc/Elpis.xml
[XML]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<npc name="Elpis" script="WoodenHouseEvent.lua" walkinterval="2000" floorchange="0">
<health now="100" max="100"/>
<look type="153" head="57" body="59" legs="40" feet="76" addons="0"/>
</npc>[/XML]

npc/scripts/WoodenHouseEvent.lua
[LUA]local config = {
worldStateStorage = 7432,
worldCountStorage = 7433,

itemRequired = 5901,
itemRequiredCount = 1000,

WoodenEventTable = "woodenHouseEvent",

pos = {{{x=960, y=1008, z=7}, {x=968, y=1012, z=7}}, {{x=964, y=1008, z=6}, {x=968, y=1012, z=6}}},
}

local keywordHandler = KeywordHandler:new()
local npcHandler = NpcHandler:new(keywordHandler)
NpcSystem.parseParameters(npcHandler)
local talkState = {}

function onCreatureAppear(cid) npcHandler:eek:nCreatureAppear(cid) end
function onCreatureDisappear(cid) npcHandler:eek:nCreatureDisappear(cid) end
function onCreatureSay(cid, type, msg) npcHandler:eek:nCreatureSay(cid, type, msg) end
function onThink() npcHandler:eek:nThink() end

function greetCallback(cid)
if(getStorage(config.worldStateStorage) == 1) then
npcHandler:setMessage(MESSAGE_GREET, "Thanks for your help, you guys are the best.")
else
npcHandler:setMessage(MESSAGE_GREET, "Hey! Can you help me rebuild my {house}?")
end
return true
end

function creatureSayCallback(cid, type, msg)
if(not npcHandler:isFocused(cid)) then
return false
end
local talkUser = NPCHANDLER_CONVBEHAVIOR == CONVERSATION_DEFAULT and 0 or cid
local worldCount = getStorage(cid, config.worldCountStorage)

if(msgcontains(msg, 'house')) then
if(getStorage(config.worldStateStorage) < 1) then
selfSay("I need {wood} to repair the walls. Can you bring some?", cid)
talkState[talkUser] = 1
else
selfSay("I have everything I wanted. Thanks.", cid)
end
elseif(msgcontains(msg, 'wood') and talkState[talkUser] == 1) then
local count = getPlayerItemCount(cid, config.itemRequired)
talkState[talkUser] = 0
if(count > 1) then
count = worldCount + count > config.itemRequiredCount and config.itemRequiredCount - worldCount or count
doPlayerRemoveItem(cid, config.itemRequired, count)
doSetStorage(config.worldCountStorage, worldCount + count)
selfSay("Thanks for " .. count .. " wood.", cid)

if(worldCount + count >= config.itemRequiredCount) then
selfSay("Now I can rebuild my house. Thanks all!")
doSetStorage(config.worldCountStorage, 0)
doSetStorage(config.worldStateStorage, 1)
for _, v in pairs(config.pos) do
chunk(v[1], v[2], config.WoodenEventTable)
end
end
else
selfSay("You do not have any wood.", cid)
end
elseif(msgcontains(msg, 'left')) then
if(getStorage(config.worldStateStorage) < 1) then
selfSay("Still " .. config.itemRequiredCount - worldCount .. " wood chunks left.", cid)
else
selfSay("I've already rebuilded my house.", cid)
end
end

return true
end

npcHandler:setCallback(CALLBACK_GREET, greetCallback)
npcHandler:setCallback(CALLBACK_MESSAGE_DEFAULT, creatureSayCallback)
npcHandler:addModule(FocusModule:new())[/LUA]

globalevents.xml
[XML]<globalevent name="WoodenHouseWorldChange" type="start" event="script" value="WoodenHouseWorldChange.lua"/>[/XML]

globalevents/WoodenHouseWorldChange.lua
[LUA]local config = {
worldStateStorage = 7432,
worldCountStorage = 7433,
}

function onStartup()
doSetStorage(config.worldCountStorage, 0)
doSetStorage(config.worldStateStorage, 0)
return true
end[/LUA]
 

Dubler

Lua Factory =)
Joined
Apr 8, 2009
Messages
1,874
Reaction score
112
Odp: Wooden House Mini World Change

Musz? pochwali? za interesuj?cy spos?b zapisania globalnej tablicy. Do czego si? przyczepie to funkcja chunk() kt?rej nie ma :p (zapewne zapomnia?e? wrzuci? do tematu) i przechowywanie zmiennych w tablicy kiedy nie jest to potrzebne (jest to mniej wydajne ni? przechowywanie 2 zmiennych lu?no)
 
Last edited:

Dantez

Moim sekretem jest ciasto
Joined
May 22, 2008
Messages
1,206
Reaction score
201
Odp: Wooden House Mini World Change

@Dubler
Skrypt wymaga tego kodu w libach
Zmieni?em wielko?? z 5 na 6, bo najwyra?niej za ma?e by?o.

Co do tablicy, minimalnie, a jak ?adnie wygl?da :D
 
Status
Not open for further replies.
Top