What's new

Wywiad z Dublerem [Zas?u?ony]

Kaisus

Advanced User
Joined
Jan 21, 2012
Messages
401
Reaction score
25
MIWWqBy.png

Kaisus: Witam Ci? Dublerze ! Tutaj Kaisus z Tibia.Net.Pl, czy zechcesz udzieli? wywiadu kt?ry zostanie opublikowany na naszym forum ?


Dubler: Jasne, z przyjemno?ci?!


Kaisus: Na pocz?tek zacznijmy od podstawowych informacjii. Ile masz lat, jak masz na imi?, gdzie mieszkasz. Przedstaw si? nam. =)


Dubler: Mam na imi? ?ukasz, lat 17, mieszkam w ma?ej wsi w okolicy Piaseczna pod Warszaw?. Lubi? jazd? na deskach wszelakich, muzyk? rockow?, samoksztaucenie. Grywam na pianinie i sporo kodz?. W wolnych chwilach staram si? co? tworzy?, ogl?dam sitcomy albo sp?dzam czas poza domem.


Kaisus: Grywasz na pianinie, czy posiadasz ju? jako takie sukcesy w tym co robisz?


Dubler: Raczej nie. Co prawda ucz? si? ju? do?? d?ugo ale grywam g??wnie w celach rekreacyjnych jak przyjdzie mi ochota


Kaisus: Czy chcia?by? si? jeszcze kszta?ci? w tym kierunko gdyby nadarzy?a si? taka okazja, i kto wie, mo?e zosta? by? drugim Chopinem ?


Dubler: Niee, z pewno?ci? nie. Jest sporo os?b kt?re maj? do tego prawdziwy talent. Ja jedynie pogrywam sobie dla przyjemno?ci niestety niezbyt cz?sto.


Kaisus: Dlaczego napisa?e? ,,niezbyt cz?sto'' ?


Dubler: Za du?o czasu po?wi?cam na prac? wszelak? i inne czynno?ci codzienne. Rzadko kiedy mam na tyle du?o wolnego czasu ?eby po?wiczy?.


Kaisus: A mo?e powiesz nam co? o swojej edukacjii ?


Dubler: Chodz? do drugiej klasy LO na profilu mat-fiz-geo. Sukces?w raczej nie ma, bo nauka go?ci u mnie bardzo okazjonalnie. Od tak, byle by zda? i nie by? w tej "gorszej" po?owie klasy pod wzgl?dem ?redniej.


Kaisus: Czy masz jakie? osi?gni?cia lub hobby w dziedzinie sportu ?


Dubler: My?l? ?e nie mam ?adnych osi?gni?? wartych wspominania.


Kaisus: Sk?d dowiedzia?e? si? o TNP ?


Dubler: Ahh, ?ebym to pami?ta?. To by?o dobre 5 lat temu. Wydaje mi si? ?e z Google, aczkolwiek pewno?ci nie mam.


Kaisus: Sam si? wiele razy zastanawia?em i czytelnicy pewnie te? - sk?d pomys? na nick ?


Dubler: Domy?la?em si? ?e padnie to pytanie. Zale?y od interpretacji. Jedni czytaj? to z angielska i t?umacz? sobie jako co? w rodzaju "podw?jny". Prawda jest jednak taka ?e maj?c te ok. 12 lat ogl?da?em film "Dublerzy". Spodoba? mi si? tytu? i zainspirowa?em si? nim.


Kaisus: Jak si? sta?o i kiedy, gdy po raz pierwszy trafi?e? w szeregi kadry TNP ?


Dubler: P??tora roku temu z?o?y?em aplikacje w jednym z nabor?w. Uda?o mi si? zda? okres pr?bny i s???y?em forumowemu spo?ecze?stwu swoj? pomoc? i wolnym czasem. Po oko?o 5 miesi?cach z powodu braku czasu i lekkiego znudzenia sprawdzaniem dzie? w dzie? raport?w i akceptowaniem skrypt?w/zapowiedzi zrezygnowa?em. My?l? ?e sumiennie pe?ni?em swoje obowi?zki, za co zosta?em wynagrodzony fioletow? rang?.


Kaisus: Czy chcia?by? gdyby zdarzy?a si? taka okazja, na nowo powr?ci? do kadry ?


Dubler: Kusz?ca propozycja. Jako Administrator/Technik na pewno wprowadzi? bym kilka zmian w systemie forum, jednak nie chcia? bym zostawa? nim na d?u?ej. Posada "szarego" zielonego moderatora jest niezwykle nudna i nie chcia?o by mi si? powtarza? tego rozdzia?u.


Kaisus: Jakie jest Twoje zdanie na temat tera?niejszego stanu forum i nowego zespo?u wchodz?cego w jego sk?ad ?


Dubler: Hmm... jedyna osoba kt?rej nie chcia? bym widzie? w kadrze to Vxr z kt?rym ??cz? si? zatargi zar?wno niebezpo?rednie tera?niejszo-forumowe jak i bezpo?rednie z przesz?o?ci. Administracja twierdzi jednak ?e robi bardzo du?o na rzecz forum cho? tego nie wida?, wi?c ta cz??? sk?adu raczej si? nie zmieni. Ciesz? si? z wizyty na forum Administratora Pico z kt?rym ??cze nadziej? na popraw? sytuacji. Do reszty kadry nie mam zastrze?e?.


Kaisus: Czy nadal na TNP utrzymujesz stare kontakty z osobami Ci bliskimi poznanymi na forumi ?


Dubler: Tak, wiele znajomo?ci zacz??o si? w?a?nie od tego forum.


Kaisus: Jak wiemy jeste? mega skrypterem, sk?d akurat zaintersowanie w?a?nie tym a na przyk?ad nie czym? innym ?


Dubler: Nie przesadzajmy z tym mega. Po prostu umiem to i owo. Nauk? rozpocz??em nieca?e 2 lata temu na potrzeby tworzenia swojego serwera. Wiele os?b pyta mnie w jaki spos?b si? uczy?em? Na przyk?adach. Analizowa?em fragmenty umieszczone w datapackach i na necie i na ich podstawie tworzy?em w?asne. Nie czyta?em ?adnych poradnik?w. Bardzo pomog?o mi znalezienie mentora w postaci DominikaMS, kt?ry wspiera? mnie wiedz? i do?wiadczeniem w problemach z kt?rymi pocz?tkowo nie mog?em sobie poradzi?. Lua nie jest zbyt skomplikowanym j?zykiem skryptowym wi?c ka?dy przy odrobinie czasu mo?e j? zg??bi?.


Kaisus: Czy masz/mia?e? jaki? wz?r osoby, czy to forum czy nie, kt?rego pr?bowa?e?/pr?bujesz na?ladowa? ?


Dubler: Ci??ko powiedzie?. Na pewno wzorem wiedzy z zakresu OTS by? dla mnie DominikMS. Teraz jeste?my mniej wi?cej na r?wnym poziomie. Wydaje mi si? ?e troszk? lepiej radz? sobie z lua, natomiast on znacznie przewy?sza mnie znajomo?ci? silnika od strony source co staram si? nadrobi? kiedy zachodzi taka potrzeba


Kaisus: Co mo?esz powiedzie? o odej?ciu z kadry by?ego administratora forum, Korzonka?


Dubler: Za mojej "kadencji" nie zauwa?y?em ?eby cokolwiek robi?. Sporo udziela? si? towarzysko, lecz nie zauwa?y?em zbyt wielu pr?b modernizacji forum. Osobi?cie jest on dla mnie neutralny, aczkolwiek wielu znajomych nie pa?a do niego sympati?.


Kaisus: Ile czasu jako ju? ,, Emeryt '', po?wi?casz na przebywanie na TNP ?


Dubler: Przez p?? roku praktycznie nie odwiedza?em tego forum na rzecz konkurencyjnego, kt?re by?o bardziej przyjazne dla developer?w bot?w. Projekt jednak porzuci?em z powodu posi??cia zadowalaj?cych mnie umiej?tno?ci i sporej konkurencji. Obecnie sp?dzam dziennie oko?o kilkana?cie minut do maksymalnie dw?ch-trzech godzin.


Kaisus: Przejd?my do ?wiata Tibii. Sk?d dowiedziale? si? o tej grze i podaj swoje najwi?ksze osi?gni?cie w tej fascynuj?cej grze.


Dubler: O grze dowiedzia?em si? od koleg?w z klasy jeszcze w szkole podstawowej. To by?y czasy... internet radiowy 1mb/s z pingiem 500 i totalny brak zrozumienia j?zyka angielskiego... Niestety oko?o 24 levela za?uci?em gr? na kilka lat. Ostatnio mi?dzy protoko?ami 9.8 a 9.81 pisz?c bota wyboci?em 77 i 49 level na guardii lecz ju? tam nie gram.


Kaisus: Po jakim czasie od zacz?cia gry w Tibi? RL, dowiedzia?e? si? o czym? takim jak OTS?


Dubler: Bardzo szybko. Dw?ch koleg?w gra?o na DB-WORLD moon i wci?gneli mnie w to.


Kaisus: Czy grywasz aktualnie na jakim? serwerze; Tibia, lub Open Tibia ?


Dubler: W tibi? nie licz?c wcze?niej opisanego przelotnego bocenia nie gram ju? dobre kilka lat. Zajmuje si? jedynie skrypterstwem/programowaniem na zlecenie. Obecnie tworze w?asny serwer evo kt?ry zadebiutuje mam nadziej? pod koniec maja.


Kaisus: Jeste? w sk?adzie jakiego? nowego projektu kt?rym mo?esz si? pochwali? opr?cz w?asnego serwera EVO?


Dubler: Pisuj? odtp?atnie skrypty regularnie dla kilku serwer?w, czasami po przyjacielsku dla ?.p. nivir worlda, jednak unikam bycia jako "pe?noprawny" cz?onek jakiego? teamu bo nikt mi obecnie nie zaproponowa? zadowalaj?cych warunk?w.


Kaisus: Nasz wywiad dobiega ko?ca. Na ko?cu chcia?em Ci podzi?kowa? za ch?ci udzielenia wywiadu oraz czas po?wi?cony. Na ko?cu masz prawo pozdrowi? tyle os?b ile tylko pomie?ci w?tek. =)


Dubler: Tyl? os?b ile chc? powiadasz? :d Zadowol? si? pozdrowieniem Artsa, DominikaMS, Kuziego, SanninStory'ego, Administracje forum i wszystkich u?ytkownik?w online o 23:23 2-go maja 2013 roku.


Kaisus: ?ycz? Ci powodzenia w przysz?o?ci i mi?ego wieczoru. Cze?? !


Dubler: Cze??!
 

SanninStory

https://www.twitch.tv/sdrn
Joined
Oct 13, 2012
Messages
1,778
Reaction score
119
Odp: Wywiad z Dublerem [Zas?u?ony]

Pianino Hmm, nawet bym si? nie spodziewa?.
Jakie utwory lubisz gra??
Dzi?kowa? za pozdrowienie xd

Pozdrawiam.
 

Dubler

Lua Factory =)
Joined
Apr 8, 2009
Messages
1,874
Reaction score
112
Odp: Wywiad z Dublerem [Zas?u?ony]

G??wnie Rozrywkowe :D He's a Pirate, Arrival to Earth, Mario Bros Theme, King's Speech Theme, Requiem For A Dream Theme etc, ale klasykami jak marsz pogrzebowy Mendelsohna z jego w?asnego pogrzebu te? nie pogardz? :)
 

Nevox

Advanced User
Joined
Aug 22, 2012
Messages
342
Reaction score
20
Odp: Wywiad z Dublerem [Zas?u?ony]

Bardzo ciekawy wywiad, zreszt? jak reszta Twoich wywiad?w. Du?o dowiedzia?em si? o Dublerze. By?em zaskoczony, gdy napisa?, ?e gra na pianinie, zawsze Go uwa?a?em za "maniaka" skrypt?w :) Naprawd?, oby wi?cej takich wywiad?w jak ten. Pozdrawiam, Nevox.
 
Top