What's new

Zr?bmy co? razem - Kolejny pomys? na DBOts!

FighterZ

User
Joined
Oct 13, 2017
Messages
15
Reaction score
0
Witam,
Kiedy? grywa?em we wszystkie otsy DB, ale jak wida? wi?kszo?? podupad?a, dlatego postanowi?em podj?? si? stworzenia w?asnej gry.

W skr?cie :
- grafiki jak w GBA Legacy of Goku.
- client cipsoft
- postacie zgodne z kanonem + filmy kinowe
- brak systemu rozdawania punkt?w umiej?tno?ci itp.
- questy / sagi zgodne wy??cznie z DBZ + filmy kinowe
- mapa zgodna z DB
- bot niedozwolony

Teraz moja wizja gry:

Postacie i PVP:
Postacie standard - Goku, Vegeta, Gohan itp. Ka?da posta? mia?aby 3 ataki podstawowe + 1 specjalny, kt?ry zmienia?by si? zale?nie od transformacji. Przyk?ad: Normal Goku ma spirit bomb, a ssj3 Dragon Fist (wi?kszo?? zaczerpn??bym z DBZ BT3).
Oddzielny exhaust na ka?dy atak uwa?am za dobry pomys? (bez mo?liwo?ci uderzenia wszystkimi naraz oczywi?cie) Przyk?ad: Renzoku Energy dan ma exhaust 1s, a kamehameha 5s.

Mapa:
Jak pisa?em - grafiki z LoG oraz odwzorowanie oryginalnej mapy ze ?wiata DB.
Oczywi?cie mechanika zostanie taka sama - skakanie po schodkach, podzia? na expy (bez czego? takiego ?e wychodz?c poza miasto wyskoczy ci omega shenron czy inne badziewie), oraz questy najcz??ciej ukryte w expach. Chcia?bym jak najbardziej unika? mob?w typu Goku, C17 czy co? - do tego maj? by? sagi zwi?zane z tymi postaciami.
Gramy bez exp stage, b?d? stara? si? utrzyma? balans w taki spos?b, aby na ka?dym poziomie by?o wiadomo gdzie expi?, i aby nie by?o zbyt ?atwo.
Dodatkowo chcia?bym wprowadzi? bramki min lvl po to aby nie wchodzi? tam gdzie nie trzeba.

Najwa?niejsze dla mnie s? sagi kt?re powinny by? zrobione tak, aby wykonywanie ich by?o przyjemno?ci?.
Nie chce sag typu HI -> Yes -> zabij jakiego? ?miecia -> we? 2 senzu. No bezsens.
Postaram si? organizowa? co? w stylu poprzesuwaj elementy otoczenia w jakiej? kolejno?ci kieruj?c si? wskaz?wkami, sta? w odpowiedniej kolejno?ci aby odblokowa? przej?cie, znajd? w pokoju przedmiot kt?ry mo?na rozwali? aby odnale?? d?wigni?. Takie questy by?by sporo lepsze i ciekawsze, i my?l? ?e takie mini gierki w sagach DB jak najbardziej si? sprawdz?.

Przedmioty stanowi? dla mnie problem bior?c pod uwag? zar?wno balans i ich wygl?d.
Nie znam c++ na tyle aby tworzy? unikalne w?a?ciwo?ci przedmiot?w, ale mimo to co? wymy?l?. Na pewno zostan? przy dodawaniu hp i ki / s, % do pr?dko?ci chodzenia itp.
Na pewno chcia?bym wyra?nie podzieli? przedmioty na te podstawowe oraz unikalne z quest?w.

I na koniec dodatki:
Lottery system - mo?liwo?? wylosowania zajebistego przedmiotu!
System Kasyna - i ty mo?esz przepier***i? ca?e zeni!
50 planet do zwiedzania !
2137 profesji oraz nowych przedmiot?w!

No nie.
Zostan? jedynie przy szukaniu smoczych kul, najazdach i zorganizuj? turnieje (zaplanuj? i zap?ac? komu? za wykonanie kodu bo to musi by? wypas).
Mo?e ma?o ale z drugiej strony po co pcha? nie wiadomo co na si??.

Licz? na opinie i uprzedzaj?c pytania - jestem w stanie to zrobi? bez problemu. Wi?kszo?? rzeczy oferuje TFS i dopisanie/przerobienie kodu to podstawy c++, a w lua na potrzeby silnika czuj? si? dobrze.

Prosz? o pomoc przy doborze odpowiedniego silnika bo sko?czy?em na 0.3.6 kiedy? a teraz nie jestem w temacie.
 
Top